КАЛЕНДАР РАДА ОД 30.05. ДО 27.06. 2014. ГОДИНЕ

Петак 30. мај 2014. – завршетак наставе за завршне разреде

Понедељак 02. јун 2014. – у 1800 Одељењска већа завршних разреда

Понедељак 02. јун 2014.у 1930 седница Наставничког већа

Уторак 03. и среда 4.јун 2014. – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду

Четвртак 05. и петак 06. јун 2014.прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда

Понедељак 09. јун 2014.900– 1000подела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда 

Понедељак 09. јун 2014.пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 0900 – 1200

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства о свим завршеним разредима средње школе
  • практични завршни рад у 2 примерка и  
  • пријаву за полагање испита

Уторак 10. јун 2014. 900– 1500  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике

Уторак 10. – петак 13. јуна 2014.полагање матурског и завршног испита по посебном распореду

Уторак 10. јун 2014. – у 800 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила

Субота 14. јун 2014. – у 800  писмени испит из српског језика (матура)

Понедељак 16. јун 2014.у 1845  – седница Испитног одбора, 1900  Наставничко веће

Уторак 17. јун 2014. прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду

Петак  20. јун 2014. – 1900 2000  – подела диплома   

Понедељак  09.- петак 13. јун 2014. – поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду

Петак 20. јун 2014.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ

Понедељак 23. јун 2014. – у 1200 седнице Одељењских већа

Уторак 24., уторак – среда 25. јун 2014. – полагање разредних испита

Среда 25. јун 2014.у 1800 – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Среда 25. јун четвртак26. јун 2014. – прегледање дневника и матичних књига

Петак  27. јун 2014. – подела сведочанстава и ђачких књижица и упис ученика по следећем распореду:

  • II разред од 1200                                                                                             
  • III разред – од 1230   
  • IV разред – од 1300

Упис врши одељенски старешина          

Потребна документа:         

  • сведочанство о завршеном претходном разреду и
  • уплатница о плаћеним годишњим трошковима ученика

УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕДУ

Календар рада од 15. 08. до 31.08. 2014. године можете погледати «ОВДЕ»