Термини консултативне наставе за августовски рок 2016. год. – ванредно школовање

Српски језик и књижевност
Мајсторовић Јелена 14.06.2016. 14.00-15.30
Јаковљевић Јелена 17.06.2016. 13.30-15.00
Математика
Ивић Љубо 15.06.2016. 15.00-16.30
Роган Александра 16.06.2016. 13.30-15.00
Енглески језик
Ђорђевић Кристина 14.06.2016. 14.00-15.30
Ратковић Миа 13.06.2016. 15.00-16.30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.06.2016. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 15.06.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 16.06.2016. 15.00-16.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 20.06.2016. 15.00-16.30
Танасковић Александра 17.06.2016. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 13.06.2016. 18.00-19.30
Божић Димитријевић Зорица 14.06.2016. 14.30-16.00
Хемија
Јовановић Љиљана 21.06.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 20.06.2016. 13.30-15.00
Ликовна култура
Маришан Деана 14.06.2016. 13.30-15.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.06.2016. 16.30-18.00
Историја
Јосимов Весна 14.06.2016. 13.30-15.00
Илић Ратко 20.06.2016. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 13.06.2016. 14.00-15.30
Обрадовић Наташа 14.06.2016. 18.00-19.30
Географија
Алајица Данијела 20.06.2016. 15.00-16.30
Ђукић Љубица 22.06.2016. 15.00-16.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 21.06.2016. 14.00-15.30
Филозофија
Алишић Жељка 14.06.2016. 15.00-16.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.06.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 15.06.2016. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 15.06.2016. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 13.06.2016. 16.30-18.00
Михајловић Данило 15.06.2016. 13.30-15.00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 15.06.2016. 15.00-16.30
Ђурнић Љиљана 13.06.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 13.06.2016. 16.30-18.00
Станковић Соња 14.06.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 14.06.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.06.2016. 17.00-18.30
Група економских предмета
Судар Вера 13.06.2016. 14.00-15.30
Раушевић Светлана 14.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Крстић Маја 16.06.2016. 15.00-16.30
Чукановић Ана 15.06.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 13.06.2016. 15.00-16.30
Станковић Саша 15.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 17.06.2016. 17.00-18.30
Јовановић Слободан 20.06.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.06.2016. 17.00-18.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 14.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 15.06.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 14.06.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 15.06.2016. 18.00-19.30
Мак Маријан 17.06.2016. 13.30-15.00