Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јунски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Ђокић Душанка 23.05.2017.    15:30-18:00 19.05.2017     16:00-17:30
Бањац Слободанка 16.05.2017     16:30-18:00 17.05.2017.    14:30-16:00
Математика
Нинков Светлана 22.05.2017.    15:30-17:00 23.05.2017.    16:30-18:00
Марковић Маја 16.05.2017.    15:30-17:00 18.05.2017.    14:00-15:30
Енглески језик
Павловић Ливиа 16.05.2017.    14:00-15:30 19.05.2017.    15:00-16:30
Топалски Диана 18.05.2017     14:00-15:30 24.05.2017.    16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.05.2017.    16:00-17:30
Руски језик
Протић Верица 17.05.2017.    14:00-15:30
Француски језик
Петровић Славица 18.05.2017.    14:00-15:30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 22.05.2017.    16:00-17:30
Танасковић Александра 19.05.2017.    15:00-16:30
Физика
Домазет Снежана 22.05.2017.    14:00-15:30
Божић Димитријевић Зорица 16.05.2017.    15:00-16:30
Хемија
Јовановић Љиљана 23.05.2017.    15:30-17:00
Мартиновић Ервехеја 22.05.2017.    16:00-17:30
Ликовна култура
Маришан Дејана 18.05.2017.    15:00-16:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 23.05.2017.    13:30-15:00
Историја
Јосимов Весна 16.05.2017.    15:30-17:00
Илић Ратко 22.05.2017.    15:00-16:30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 22.05.2017.    13:30-15:00
Обрадовић Наташа 16.05.2017.    14:00-15:30
Географија
Цекић Веселка 23.05.2017.    13:30-15:00
Ђукић Љубица 17.05.2017.    13:30-15:00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 22.05.2017.    15:00-16:30 24.05.2017.    14:00-15:30
Филозофија
Алишић Жељка 16.05.2017.    14:30-16:00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.05.2017.    15:00-16:30
Живановић Марија 18.05.2017.    18:00-19:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 18.05.2017.  18:00-19:30
Верска настава
Берић Ненад 19.05.2017.    16:30-18:00
Михајловић Данило 16.05.2017.    16:00-17:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Михић Милан 16.05.2017.    14:30-16:00 18.05.2017.    17:00-18:30
Кардум Ненад 22.05.2017.    16:30-18:00 24.05.2017.    14:30-16:00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 23.05.    18:00-19:30 18.05.2017.    14:30-16:00
Станковић Соња 16.05.2017.    14:00-15:30 17.05.2017.    14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 16.05.2017.    17:00-18:30 22.05.2017.    15:00-16:30
Грујић Миломир 17.05.2017.    16:00-17:30 19.05.2017.    14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 17.05.2017.    13:30-15:00 19.05.2017.    16:30-18:00
Група економских предмета
Блажић Јадранка 16.05.2017.    16:00-17:30 24.05.2017.    13:30-15:00
Раушевић Светлана 22.05.2017.    17:00-18:30 17.052017.     14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.05.2017.    17:00-18:30 16.05.2017.    15:00-16:30
Крстић Маја 23.05.2017.    17:30-19:00 17.05.2017.    16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 22.05.2017.    16:00-17:30 16.05.2017.    13:30-15:00
Станковић Саша 24.05.2017.    15:30-17:00 23.052017.     17:00-18:30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 22.05.2017.    15:00-16:30 23.05.2017.    16:30-18:00
Јовановић Слободан 16.05.2017.    14:00-15:30 19.05.2017.    13:30-15:00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 16.05.2017.    14:30-16:00
Сомборски Жика 17.05.2017.    16:00-17:30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 16.05.2017.    15:00-16:30 19.05.2017.    14:00-15:30
Шолак Зорица 18.05.2017.    14:00-15:30 17.05.2017.    14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 18.05.2017. 15:00-16:30
Унтербергер Марија 17.05.2017. 15:00-16:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 23.05.2017.    17:00-18:30
Мак Маријан 18.05.2017.    17:00-18:30