Консултативна настава, термини за децембарски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 21.11.  17-18,30ч 26.11.  17-18,30ч
Ђокић Душанка 20.11.  18-19,30ч 22.11.  16-17,30ч
Математика
Роган Александра 20.11.  18-19,30ч 21.11.  18-19,30ч
Ивић Љубо 28.11.  15-16,30ч 26.11.  15-16,30ч
Енглески језик
Павловић Ливиа 19.11.  15-16,30ч 21.11.  17-18,30ч
Ђорђевић Кристина 20.11.  14-15,30ч 28.11.  14-15,30ч
Немачки језик
Марковић Драгица 19.11.  15-16,30ч /
Мијатовић Наташа 27.11.  16-17,30ч /
Руски језик
Протић Верица 19.11.  15-16,30ч /
Француски језик
Петровић Славица 19.11.  15-16,30ч /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 26.11.  17-18,30ч /
Танацковић Александра 23.11.  15-16,30ч /
Физика
Домазет Снежана 23.11.  16-17,30ч /
Илић Сузана 22.11.  14:30-16ч /
Хемија
Јовановић Љиљана 20.11.  18-19,30ч /
Евица Радичанин Ковачић 26.11.  18-19,30ч /
Ликовна култура
Маришан Деана 27.11.  15-16,30ч /
Штрбац Нада 28.11.  15,30-17ч /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.11.  14-15,30ч /
Историја
Јосимов Весна 22.11.  15:30-17ч /
Илић Ратко 26.11.  14:30-16ч /
Физичко васпитање
Голубовић Љиљана 21.11.  17-18,30ч /
Обрадовић Наташа 26.11.  16-17,30ч /
Географија
Алајица Данијела 26.11.  14-15,30ч /
Ђукић Љубица 23.11.  15-16,30ч /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 26.11.  14,30-16ч 27.11.  18-19,30ч
Филозофија
Алишић Жељка 19.11.  15-16,30ч 21.11.  16-17,30ч
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 21.11.  16-17,30ч /
Живановић Марија 22.11.  14-15,30ч /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 23.11.  18-19,30ч /
Верска настава
Берић Ненад 19.11.  15-16,30ч /
Крстић Милован 27.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 20.11.  15-16,30ч 26.11.  18-19,30ч
Марија Милинковић 21.11.  14-15,30ч 23.11.  16,30-18ч
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 23.11.  14-15,30ч 27.11.  14-15,30ч
Станковић Соња 19.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 27.11.  15-16,30ч /
Грујић Миломир 26.11.  14-15,30ч /
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 23.11.  14:30-16ч 28.11.  18-19,30ч
Група економских предмета
Судар Вера 22.11.  15-16,30ч 26.11.  17-18,30ч
Блажић Јадранка 21.11.  18-19,30ч 23.11.  14-15,30ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.11.  17-18,30ч 26.11.  15-16,30ч
Еремић Злата 20.11.  14-15,30ч 21.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 26.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Станковић Саша 19.11.  17-18,30ч 22.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 20.11.  14-15,30ч 26.11.  18-19,30ч
Фуртула Драган 22.11.  14,30-16ч 28.11.  14:30-16ч
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.11.  14-15,30ч /
Сомборски Жика 28.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.11.  15-16,30ч 28.11.  17-18,30ч
Шолак Зорица 26.11.  15-16,30ч 27.11.  15-16,30ч
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 27.11.  15-16,30ч /
Унтербергер Марија 20.11.  14:30-16ч /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 22.11.  17-18,30ч /
Мак Маријан 28.11.  18-19,30ч /