Календар рада у току распуста од 22.06. до 30.08.2016.

Среда 22. – петак 24. јун 2016. – полагање разредних испита
Петак 24. јун 2016.  – у 800  – седнице Одељењских већа
Петак 24. јун 2016. – у 1200  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Понедељак 27. јун – уторак 28. јун 2016. – прегледање дневника и матичних књига
Среда  29. јун 2016– подела сведочанстава и ђачких књижица од 8:00
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕДУ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 15.08. – 19.08.2016. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 19. август 2016. – 700 – 1500 пријава поправних, разредних испита код референта за уч. питања.
Петак 19.август – субота 20. август 2016. – у 800  – Ванредни испити
Понедељак 22. август 2016.  – у 800 седница Наставничког већа.
Понедељак 22. – четвртак 25. август 2016. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак  22. август 2016. – полагање разредних испита по посебном распореду
Понедељак 22. август 2016. – у 1000  – Математика (писмени испит)
Понедељак 22. август 2016. – 0800 – 1000 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)
Уторак 23. август. 2016. – 1100 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Уторак 23. август 2016. – у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 24. август 2016. – у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 25. август 2016. – у 800 страни језик -усмени
Четвртак 25. август 2016. – у 800 писмени испит из српског језика и књижевности (матура)
Среда 24.август – четвртак 25. август 2016. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду
Петак 26. август 2016. – 1200 седнице Одељењских и Наставничког већа
Петак 26. август 2016. –  1400 прегледање матичних књига и дневника
Петак 26. август 2016. – у 800 седница Испитног одбора
                                        – у 815  – седница Наставничког већа
Понедељак 29. август 2016. – 0800 – 0900 подела ђачких књижица и сведочанстава
Уторак 30. август 2016.- од 1200  – подела диплома ученицима завршних разреда