Јавне набавке

Јавне набавке 2019. година

Јавна набавка – (Електрична енергија)

Јавна набавка – (Материјал за образовање)

Јавна набавка – (Материјал за одржавање хигијене)

Јавна набавка – (Осигурање)

Јавна набавка – (Гориво)