Јавне набавке 2018. година

Јавна набавка – (Електрична енергија)

Јавна набавка – (Материјал за образовање)

Јавна набавка – (Материјал за одржавање хигијене)

Јавна набавка – (Oсигурање)

Јавна набавка – (Гориво)

Јавна набавка – (Радови на текућем одржавању објекта школе)