Директор школе

Срђан Бојовић

Срђан Бојовић

  • Срђан Бојовић се налази на месту директора од 2009. године.

  • Средњу школу је завршио 1989. године у Саобраћајној школи „Пинки“ где и данас ради.

  • На Факултету техничких наука у Новом Саду 1997. године  је стекао звање дипломираног саобраћајног инжењера, друмског смера, где је касније и магистрирао.

  • Стални је судски вештак и бави се пословима вештачења из области друмског саобраћаја.
  • Ожењен, отац двоје деце.