Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,05
2.     Црњански Радица уч. бр. 10 8,05-9,00
  уч. бр. 14 9,00-9,05
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,20-9,25
ПЕТАК  19.10.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,05-9,20
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,05-8,15
2.       Андесилић Ивана уч. бр.  9 8,15-8,20
  уч. бр.  10 8,40-9,00
уч. бр.  14 8,20-8,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,25-8,30
ПЕТАК 19.10.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,30-8,40
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,10,11,16,17,18 8-9.00
2.Бечић Радочај Тања
Р 1.Протић Верица уч. бр. 16
2.Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 11,13,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 19.10.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 8 8,00-8,25
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 13 8,25-8,35
         уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-9,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 8 8,25-8,30
2.    Илић Сузана уч. бр. 9 8,30-8,45
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр.  9 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна уч. бр.  16 8,30-8,35
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8,15-8,25
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 9,10-9,45
  уч. бр. 11 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Цекић Веселка уч. бр. 8 8,30-8,35
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-8,55
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 9 8,25-8,30
уч. бр. 10 8,40-8,45
  уч. бр. 11 8,45-8,50
  уч. бр. 16 9,00-9,10
  уч. бр. 17 8,50-9,00
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,40-10,00
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,00-10,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 10 8,00-8,25
2.  Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,30
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,40-9,00
  уч. бр. 9 8,30-8,40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 1,9,10,13,14,17,18 9,00-10,00
       2.    Крстић Милован    
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 8 8,30-9,00
2.   Михић Милан уч. бр. 9 8,00-8,30
уч. бр. 13 9,00-9,30
уч. бр. 16 8,00-8,20
  уч. бр. 18 9,30-10,10
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,40-8,50
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,00-9,15
  уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 9,40-9,50
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 18 9,20-9,40
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,15
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 9 9,00-9,05
2.Грујић Миломир уч. бр. 11 9,05-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
  уч. бр. 16 9,20-9,35
  уч. бр. 17 9,35-9,40
  уч. бр. 18 9,40-9,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 1 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 13 8,35-8,50
  уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 9,20-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Чукановић Ана уч. бр. 1 9,10-10,00
 2.    Милојевић Горадана уч. бр. 8 10,00-10,45
  уч. бр. 9 9,00-9,10
  уч. бр. 10 10,45-11,30
  уч. бр. 18 8,10-9,10
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Николић Данијела уч. бр. 2 9,00-9,30
2.    Баста Ненад уч. бр. 11 9,30-11,00
  уч. бр. 13 8,55-9,00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 10,30-10,35
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 9,30-10,30
  уч. бр. 14 8,00-8,20
  уч. бр. 16 8,40-9,30
  уч. бр. 17 8,20-8,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Сомборски Жика уч. бр. 13 9,15-9,30
  уч. бр. 16 9,35-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,25-8,30
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,00-10,30
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,10-10,00
2.        Томановић Предраг  
РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАЗРЕД ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ПОЛАГАЊА
ПРВИ ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА

2.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИЛАН МИХИЋ

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

4.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 8:00

УЧ.17

 

ДРУГИ

НТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА 1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИХИЋ МИЛАН

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 10:00

УЧ.17

  ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МОТОРАНА ВОЗОЛА , МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

1.МОТОРНА ВОЗИЛА

2.МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

1.СОЊА СТАНКОВИЋ

2.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

3.ДРАГАН ПАНИЋ

22.08.2018

СРЕДА У 8:00

УЧ.20

СВИ РАЗРЕДИ

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПИСМЕНИ

 

1.МАТЕМАТИКА

 

1.СВЕТЛАНА НИНКОВ

2. ИВАНА АНДЕСИЛИЋ

3.СЛОБОДАН ЋИРАК

3.МАЈА МАРКОВИЋ

4.СЛЕКСАНДРА РОГАН

5.ЉУБО ИВИЋ

6.ГОРДАНА ЈОВИШИЋ

7.СЛАВИЦА КАЋАНСКИ

8.ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

ПИСМЕНИ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.

9:00

УЧ.11 УСМЕНИ

УТОРАК

21.08.2018

10:00 УЧ.11

Тдс15 1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ 1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1.ДУШАНКА ЂОКИЋ

2.ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018.

8:00

УЧ.2 ПИСМЕНИ

23.08.2018.

УСМЕНИ У 8:00

ПРВИ

ДРУГИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ ФИЗИКЕ

 

1.ФИЗИКА 1.МИЛОШ БАЊАЦ

2.СНЕЖАНА ДОМАЗЕТ

3.СУЗАНА ИЛИЋ

 

 

СРЕДА

23.08.2018. У 9:00 УЧ.31

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

1.НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1.ДРАГИЦА МИЛИЧИЋ

2.ДИЈАНА ТОПАЛСКИ

 

СРЕДА

23.08.2018.

8:00 УЧ.27

ПИСМЕНИ

УСМЕНИ

ЧЕТВРТАК

24.08.2018.

ВОЗАЧИ ДРУГИ РАЗРЕД

ТДС31

ТДС33

ТДС34

ТДС35

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

 

1.РЕГУЛИСАЊЕ

2.ТЕРЕТИ СА ИНТ.ТРА

3.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

4.ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

5.БЕЗБЕДНОСТ

1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

3.САША СТАНКОВИЋ

4.МАРКО МАРКОВИЋ

5.МАРКО КОВАЧЕВИЋ

6.НЕНАД БАСТА

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.32,33

 

ДРУГИ РАЗРЕД  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

1.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1.МИЛАН МИХИЋ

2.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

 

 

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

9:00

УЧ.25

 

 

ТК21  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

2.ТЕХНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

1.ГРУЈИЋ МИЛОМИР

2.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

3.ДРАГУША ФИЛИПОВИЋ

4.МИЛАН МИХИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.25

НТ21

НТ31

 

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

2.МЕТЕОРОЛОГИЈА СА ХИДРОЛОГИЈОМ

3.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 

1.П.ТОМАНОВИЋ

2.МАРИЈАН МАК

1.ЉУБИЦА ЂУКИЋ

2.ВЕСЕЛКА ЦЕКИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00 УЧ.37

ЧЕТВРТАК

23.08.2018. УЧ.37

 

ТВ21

ПТТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ВУЧНА ВОЗИЛА

2.ТРАНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

3.ВЕРА СУДАР

4.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

5.ЈАДРАНКА БЛАЖИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018. У 9:00 УЧ.36

ТВ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА 1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.У 11:00

УЧ.25

СТТ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РАЧУНОВОДСТВО

2.СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА ВЕЗЕ

1.ВЕРА СУДАР

2.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

3.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018. У 11:00

УЧ.36

В31

В32

В33

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.БЕЗБЕДНОСТ 1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

11:00

УЧ.32

 

ТДС41

ТДС45

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ОРГАНИЗАЦИЈА

2.РЕГУЛИСАЊЕ

1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ

2.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

УТОРАК

21.08.2018.У 10:00

УЧ.32

17.08.2018.ГОД.

КООРДИНАТОР ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

ДРЕНКА ЂУРИЋ

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бјелица Јасмина уч. бр. 14 8,00-8,10
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 18 8,20-8,25
ПЕТАК  17.08.2018. У 9.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  14 8,10-8,15
2.       Нинков Светлана уч. бр.  17 8,20-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,30-9,35
ПЕТАК 17.08.2018. У 10.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 10,  17 8-9.00
2. Павловић Ливиа
Р
  1. Протић Верица
уч. бр. 17
2. Марковић Драгица
Ф 1. Петровић Славица уч. 10
ПЕТАК 17.08.2018. У 8.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 11 8,10-8,20
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 17 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 11 8,00-8,10
2.    Илић Сузана уч. бр. 17 8,10-8,35
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 11 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр. 13 8,10-8,15
2.  Обрадовић Наташа уч. бр. 14 8,15-8,25
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 11 8,30-8,35
2.    Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО
 Социологија, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 13 8,20-8,30
2.   Куљић Марија уч. бр. 14 8,00-8,10
  уч. бр. 17 8,10-8,20
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 17 8,00-8,10
2.  Радишић Снежана    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 11 8,35-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
 
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 11 8,55-9,40
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8,35-8,45
  уч. бр. 16 8,45-8,55
  уч. бр. 17 9,40-9,55
  уч. бр. 18 8,00-8,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 9 8,20-8,30
2.        Николић Данијела уч. бр. 11 9,40-10,00
  уч. бр. 13 9,30-9,40
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 10 8,50-8,55
2.     Плавшић Милан уч. бр. 16 8,30-8,50
 
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 11 10,0010,30
2. Грујић Миломир уч. бр. 14 9,20-9,25
  уч. бр. 16 9,40-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,40
  уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 9 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 8,40-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Ковачевић Марко уч. бр. 10 9,00-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 14 10,00-11,30
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 9 8,30-9,00
2.   Станковић Саша уч. бр. 11 11,00-11,30
  уч. бр. 13 9,30-11,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 10 9,00-9,10
2.        Фуртула Драган уч. бр. 16 8,00-8,30
  уч. бр. 17 8,30-9,00
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,05
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,05-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 10 8,50-9,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 16 9,00-10,00
  уч. бр. 17 10,00-10,10
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,50-10,20
2.        Томановић Предраг уч. бр.  13 8,45-9,30
  уч. бр.  14 9,30-9,50
           
Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,10
2.   Ђокић Душанка уч. бр. 10 8,10-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 11 8,50-8,55
ПЕТАК  20.10.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8,30-8,50
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.   Марковић Маја уч. бр.  9 8,00-8,10
2.   Нинков Светлана уч. бр.  17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,20-8,30
ПЕТАК 20.10.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.     Топалски Диана уч. бр. 9,10,14,17,18 8,00-9,00
2.     Павловић Ливиа
Р 1.     Протић Верица уч.бр. 1, 17
2.     Марковић Драгица
Н 1.     Марковић Драгица уч.бр. 11
2.     Протић Верица
ПЕТАК 20.10.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 9 8,10-8,25
        2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 18 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 9 8,20-8,30
2.    Илић Сузана – замена    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 18 8,10-8,15
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 9 8,30-8,35
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 9 8,35-8,55
2.     Јосимов Весна уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.   Савић Владимир уч. бр. 2 8,00-8,05
             2.   Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 8,05-8,50
  уч. бр. 11 8,05-8,20
  уч. бр. 17 8,20-8,30
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Алајица Данијела уч. бр. 9 9,00-9,10
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 17 9,10-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8,50-9,30
  уч. бр. 11 9,30-10,10
  уч. бр. 16 8,45-8,50
  уч. бр. 17 10,10-10,20
  уч. бр. 18 8,40-8,45
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8,20-8,30
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 8,30-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 9,55-10,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 9 10,00-10,05
  уч. бр. 18 10,05-10,10
 
 ВЕРСКА НАСТАВА
 
 1.   Берић Ненад уч. бр. 9 9,10-9,30
                  2.  Крстић Душан уч. бр. 10 9,30-10,00
  уч. бр. 11 9,50-10,10
  уч. бр. 14 9,00-9,10
  уч. бр. 16 8,50-9,00
  уч. бр. 17 10,10-10,30
  уч. бр. 18 9,05-9,10
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 9 9,30-10,00
2.   Михић Милан уч. бр. 11 9,20-9,30
  уч. бр. 13 8,40-9,20
  уч. бр. 18 8,35-8,40
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,10-8,25
2.        Панић Драган уч. бр. 2 8,25-8,45
  уч. бр. 9 9,20-9,30
  уч. бр. 10 8,00-8,10
  уч. бр. 11 8,45-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,20
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.       Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,05
                 2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,35-10,00
  уч. бр. 16 9,00-9,35
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 9 10,05-10,10
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 17 9,45-10,00
  уч. бр. 18 9,30-9,45
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 1 8,25-8,40
2.     Судар Вера уч. бр. 2 8,45-9,15
  уч. бр. 17 9,15-10,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Еремић Злата уч. бр. 2 9,15-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 9 10,00-10,30
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 18 8,45-8,55
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 1 8,50-9,30
                  2.    Станковић Саша уч. бр. 8 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,30-10,00
2.        Сомборски Жика уч. бр. 14 8,35-9,00
  уч. бр. 16 8,00-8,35
  уч. бр. 17 10,00-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 17 8,50-9,10
2.        Ђурановић Предраг    
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 10,05-11,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,35-10,30
  уч. бр. 17 9,00-9,10
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  9 10,00-10,15
2.        Унтербергер Марија уч. бр. 11 10,15-10,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 11 8,00-8,15
2.        Томановић Предраг    
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка уч. бр. 1 10,00-10,10
2.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 10,10-10,15
  уч. бр. 10 10,15-10,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бањац Слободанка уч. бр. 11 10,25-10,35
ПЕТАК  02.06.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 14 10,35-10,45
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  1 10,10-10,20
2.       Нинков Светлана уч. бр.  2 10,15-10,25
  уч. бр.  10 10,25-10,40
  уч. бр.  11 10,40-11,00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  14 10,00-10,10
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 11,00-11,10
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,2,10,14,16,17,18 10-11.00
2.Павловић Ливиа
Р 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,11
2.Протић Верица
Ф 1.Петровић Славица уч.бр. 1,11
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 10,00-10,05
 2. Драгана Караџиновић уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 2 10,05-10,15
2.Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,25-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,15-10,25
2. Маришан Деана    
 
Ликовна култура
1. Маришан Деана уч. бр. 13 10,00-10,05
2. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 10,25-10,45
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 10,05-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,45-10,55
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 11 10,00-10,05
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 17 10,05-10,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 2 10,30-10,45
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 18 10,25-10,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,10,11,14,17 10,00-11,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 10,00-10,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,10-10,20
  уч. бр. 14 10,30-10,50
  уч. бр. 17 10,20-10,30
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10,45-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 10,20-10,30
  уч. бр. 18 10,30-10,45
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 1, 2, 11 11,00-11,15
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 2,10,13,14,16 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Кардум Ненад уч. бр. 2 11,00-11,45
2.   Михић Милан уч. бр. 10 10,40-10,50
  уч. бр. 16 10,50-11,00
  уч. бр. 18 11,45-12,30
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.     Станковић Соња уч. бр. 1 10,20-10,40
2.     Панић Драган уч. бр. 2 12,00-12,15
  уч. бр. 10 11,45-12,00
  уч. бр. 11 11,00-11,45
  уч. бр. 18 10,40-11,00
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.    Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,25-10,55
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 10,55-11,40
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 11,45-12,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 11 10,30-10,40
  уч. бр. 13 10,55-11,30
  уч. бр. 16 10,40-10,45
  уч. бр. 17 11,30-11,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Раушевић Светлана уч. бр. 1 11,10-11,25
2. Блажић Јадранка уч. бр. 10 11,00-11,10
  уч. бр. 13 10,25-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 10,40-11,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 12,15-12,50
  уч. бр. 10 11,10-12,15
  уч. бр. 18 12,50-13,30
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 10,30-11,30
2.    Станковић Саша уч. бр. 11 11,30-12,15
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Јовановић Слободан уч. бр. 3 10,00-10,25
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 10,25-10,55
  уч. бр. 14 11,40-12,00
  уч. бр. 16 10,55-11,30
  уч. бр. 17 11,30-11,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 16 10,00-10,15
2. Сомборски Жика уч. бр. 17 10,15-10,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 11,00-11,40
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 11,40-13,00
  уч. бр. 16 10,50-11,00
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 10,00-10,05
2.        Унтербергер Марија    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 2 11,00-11,20
2.        Томановић Предраг уч. бр. 10 10,50-11,00
  уч. бр. 11 10,20-10,50
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Црњански Радица уч. бр. 2 8,00-8,20
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 9 8,25-8,30
  уч. бр. 10 8,30-8,50
  уч. бр. 11 8,50-9,05
  уч. бр. 14 9,05-9,15
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,15-9,25
ПЕТАК  07.04.2076. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Лековић Ивана уч. бр.  2 8,20-8,35
2.       Ивић Љубо уч. бр.  5 8,00-8,20
  уч. бр.  9 8,35-8,40
  уч. бр.  10 8,50-9,20
  уч. бр.  11 9,20-9,45
  уч. бр.  14 8,40-8,50
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9,45-10,05
ПЕТАК 07.04.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 10,05-10,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 2,5,6,9,10,11,14 8-9.00
2. Матарић Јасмина
Р 1. Протић Верица уч. бр. 14,17
2. Марковић Драгица
Н 1. Марковић Драгица уч.бр. 2,5,9,10
2. Протић Верица
ПЕТАК 07.04.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,00-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 18 8,40-9,00
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 3 8,00-8,35
2.    Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 5 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,50
Хемија
1.    Јовановић Љиљана уч. бр. 5 8,50-9,00
2.    Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9,00-9,10
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 3 8,35-9,10
2.     Јосимов Весна уч. бр. 5 8,25-8,35
  уч. бр. 13 8,15-8,25
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.     Голубовић Љиљана уч. бр. 2 8,35-8,45
             2.    Савић Владимир уч. бр. 9 8,45-8,50
  уч. бр. 11 8,25-8,35
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9,10-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 8,50-9,10
  уч. бр. 13 8,40-8,50
  уч. бр. 16 8,30-8,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2,9,10,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 10 9,20-10,20
2.  Алишић Жељка уч. бр. 11 9,05-9,20
  уч. бр. 14 8,50-9,05
  уч. бр. 17 8,35-8,50
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,45-8,50
  уч. бр. 3 8,50-8,55
  уч. бр. 5 8,55-9,00
  уч. бр. 6 9,00-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,35
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1,2,3,5,9,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи, основи машинства
1.  Кардум Ненад уч. бр. 1 8,45-8,55
2.  Михић Милан уч. бр. 3 9,15-10,00
  уч. бр. 5 10,00-10,30
  уч. бр. 9 8,40-8,45
  уч. бр. 13 8,55-9,15
  уч. бр. 16 8,30-8,40
  уч. бр. 18 8,00-8,30
     
Мотори, техн.материјала
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,55-9,00
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,20
  уч. бр. 3 9,50-10,10
  уч. бр. 5 9,20-9,40
  уч. бр. 9 9,40-9,45
  уч. бр. 10 10,55-11,30
  уч. бр. 11 10,10-10,55
  уч. бр. 18 11,30-12,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,15
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,15-10,00
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 9,40-10,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 2 9,10-9,15
  уч. бр. 3 10,00-10,30
  уч. бр. 5 9,25-9,30
  уч. бр. 6 9,15-9,20
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 13 10,50-11,20
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 8,55-9,10
  уч. бр. 18 10,30-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 2 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,10-9,15
  уч. бр. 16 9,15-9,20
  уч. бр. 17 8,15-8,50
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Николић Данијела уч. бр. 5 9,40-10,00
 2.    Баста Ненад уч. бр. 9 8,50-9,40
  уч. бр. 10 10,00-10,45
  уч. бр. 11 10,45-12,00
  уч. бр. 18 8,35-8,50
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 9,00-9,40
2.    Ђурић Дренка уч. бр. 2 9,40-10,15
  уч. бр. 3 10,15-10,45
  уч. бр. 6 8,00-9,00
  уч. бр. 13 10,45-10,50
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 6 9,00-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,15-10,45
  уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,15-9,45
  уч. бр. 17 9,45-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,15-9,20
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,00-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 9,15-10,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 10,00-12,00
  уч. бр. 17 9,10-9,15
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  5 9,40-10,00
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  9 10,00-10,15
  уч. бр. 11 9,20-9,40
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  3 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр.  5 10,40-11,00
  уч. бр.  9 10,15-10,40
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.  Бањац Слободанка уч. бр. 1 8,00-8,10
2.  Никовић Лена уч. бр. 3 8,10-8,15
  уч. бр. 8 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,30-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 17 9,20-9,30
ПЕТАК  02.12.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,30-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Роган Александра уч. бр.  9 8,00-8,10
2. Нинков Светлана уч. бр.  10 8,10-8,15
  уч. бр.  11 8,15-8,25
  уч. бр.  14 8,25-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,30-8,35
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,35-8,45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Кристина уч. бр. 1,3,9,10,13,16,14,18 8-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 1,8,14
2. Марковић Драгица
Н 1.  Марковић Драгица уч.бр. 10
2. Протић Верица
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 8,00-8,45
2.  Јармаз Биљана уч. бр. 8 8,45-8,50
  уч. бр. 16 8,50-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,20
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 3 8,15-8,35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 8,35-8,50
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 2 10,00-10,05
2. Маришан Деана уч. бр. 18 10,05-10,15
 
Ликовна култура
1.  Маришан Деана уч. бр. 16 10,15-10,20
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,20-10,25
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 8,35-8,50
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 8,50-9,05
  уч. бр. 16 9,05-9,10
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 8,10-8,15
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,15-8,20
  уч. бр. 11 8,20-8,35
  уч. бр. 14 8,05-8,10
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,55
     
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 2 9,00-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 9,15-9,25
  уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,8,9,11,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 9 8,20-8,50
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9,10-9,35
  уч. бр. 14 8,50-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,05
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 3 10,25-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6 10,20-10,25
  уч. бр. 18 10,00-10,20
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 3,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
       2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 2 9,15-10,00
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 3 8,50-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,15
  уч. бр. 18 8,30-8,50
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 3 10,00-10,15
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,05-9,20
  уч. бр. 9 8,55-9,05
  уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 9,20-9,50
  уч. бр. 18 10,15-11,15
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,45-10,00
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,45
  уч. бр. 17 10,00-10,05
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 2 8,45-8,50
 2.  Грујић Миломир уч. бр. 3 8,50-9,00
  уч. бр. 13 9,00-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 17 8,00-9,00
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 10,05-10,45
  уч. бр. 4 11,00-12,00
  уч. бр. 11 9,10-10,05
  уч. бр. 18 10,05-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 11,00-11,20
2.    Станковић Саша уч. бр. 8 8,00-9,30
  уч. бр. 9 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,10-11,00
  уч. бр. 14 9,45-10,10
  уч. бр. 16 9,35-9,45
  уч. бр. 17 9,15-9,35
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 17 9,10-9,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,05-8,10
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,40-10,40
  уч. бр. 14 8,10-9,40
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 9,35-9,50
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  11 9,30-9,35
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9,30-10,00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  8 9,20-9,30
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8,00-8,15
2.   Никовић Лена уч. бр. 10 8,15-9,15
  уч. бр. 14 9,15-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 16 9,20-9,35
ПЕТАК  14.10.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 9,35-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Лековић Ивана уч. бр.  1 8,15-8,30
2. Ивић Љубо уч. бр.  10 8,30-9,05
  уч. бр.  11 9,05-9,30
  уч. бр.  13 9,30-9,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  14 9,35-9,40
ПЕТАК 14.10.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  16 9,40-9,50
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,10,11,13,14,16 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,16,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 10,11
ПЕТАК 14.10.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8,30-8,35
2.  Јарамаз Биљана уч. бр. 13 8,35-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,15
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
 
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8,35-8,55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 8,55-9,05
  уч. бр. 17 9,05-9,10
  уч. бр. 18 9,10-9,15
☺   МУЗИЧКО
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,50-8,55
2.  Маришан Дејана уч. бр. 17 9,05-9,10
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 13 9,059.10
2.   Јевтић Оливера уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр.  1 8,00-8,15
2.  Савић Владимир уч. бр.  10 8,15-8,35
  уч. бр.  11 8,35-9,05
  уч. бр.  13 9,05-9,10
  уч. бр.  16 9,10-9,20
  уч. бр.  17 9,20-9,35
  уч. бр.  18 9,35-9,40
 
ГЕОГРАФИЈА
1.  Цекић Веселка уч. бр. 13 9,359,50
2.  Ђукић Љубица уч. бр. 18 9,30-9,35
 
 
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 9,15-9,20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11   9,30-10,00
  уч. бр. 13 9,209,30
  уч. бр. 14 9,059,15
  уч. бр. 16 8,50-9,05
Грађанско васпитање
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,05
2.  Кантар Оливера уч. бр. 10 10,05-10,20
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,20-9,35
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,20-9,35
  уч. бр. 14 9,40-9,50
  уч. бр. 16 9,35-9,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1 10,05-10,20
2. Михајловић Данило уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,20
  уч. бр. 14 11,20-11,30
  уч. бр. 16 11,30-11,50
  уч. бр. 17 11,50-12,05
  уч. бр. 18 12,05-12,15
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Михић Милан уч. бр. 1 8,55-9,10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 13 9,35-10.10
  уч. бр. 17 8,25-8,55
  уч. бр. 18 9,10-9,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-9,50
2.  Мандић Душан уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 10,0010,20
  уч. бр. 13 10,20-10,25
  уч. бр. 18 8,50-9,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,05-10,15
2.        Грујић Миломир уч. бр. 13 10,1510,30
  уч. бр. 16 10,0010,05
  уч. бр. 17 9,55-10,00
  уч. бр. 18 10,3010,45
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1. Таминџија Данило уч. бр. 13 9,00-9,45
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 13 9,35-9,45
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 9,4510,20
     
 

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Милојевић Гордана уч. бр. 1 10,05-10,40
2.    Николић Данијела уч. бр. 11 11,00-12,30
  уч. бр. 18 10,40-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 9,20-9,50
2.   Баста Ненад уч. бр. 13 10,00-11,00
  уч. бр. 17 9,00-9,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,05-9,30
2.  Фуртула Драган уч. бр. 14 8,45-9,05
  уч. бр. 16 8,158,45
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 10,00-10,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 16 10,1010,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Шолак Зорица уч. бр. 13 9,209,45
2.   Радовић Вељо уч. бр. 14  9,45-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.     Унтербергер Марија уч. бр. 17 10,00-10,30
2.     Ђурашиновић Драган    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  18 10,00-10,30
2.  Томановић Предраг    
     
             
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 11 8.00-8.10
2.   Мајсторовић Јелена уч. бр. 14 8.10-8.20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:Јаковљевић Јелена    
ПЕТАК  19.08.2016. У 9.00.Ч У УЧ.10    
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  10 8.00-8.05
2.      Ивић Љубо уч. бр.  11 8.10-8.40
  уч. бр.  13 8.40-8.50
  уч. бр.  14 8.50-9.00
  уч. бр.  16 9.00-9.10
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 8.05-8.10
ПЕТАК 19.08.2016. У 10.00.Ч У УЧ.10 уч. бр.  18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Криситна уч. бр. 11,14 8.00-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 11
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 14,18
Ф 1. Петровић Славица уч. бр. 11
ПЕТАК 19.08.2016. У 8.00.Ч У УЧ.10
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 17 8.00-8.05
2.  Kарађиновић Драгана    
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
  уч. бр. 18 8.35-8.40
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Мартиновић Ервехеја    
 
☺   ЛИКОВНО
1.  Маришан Дејана уч. бр. 18 8.25-8.30
2.  Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 17 8.10-8.30
2.   Илић Ратко    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 11 8.40-8.50
             2.  Обрадовић Наташа    
ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, 
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 8.05-8.20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11 8.40-8.55
  уч. бр. 14 8.25-8.30
  уч. бр. 16 8.30-8.40
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 8.55-9.00
2.  Кантар Оливера    
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.20
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 9.20-9.25
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 13 9.05-9.10
2.    Михајловић Данило уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 16 9.15-9.20
  уч. бр. 17 9.20-9.25
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8.50-9.10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 17 9.35-10.00
  уч. бр. 18 9.20-9.30
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 10 8.20-8.40
2.  Мандић Душан уч. бр. 11 9.20-9.35
  уч. бр. 17 8.40-9.15
  уч. бр. 18 9.40-10.10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 11 9.35-9.40
2.  Грујић Миломир уч. бр. 13 9.30-9.35
  уч. бр. 16 9.15-9.30
  уч. бр. 17 9.40-10.00
  уч. бр. 18 9.10-9.15
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 13 8.50-9.00
2.   Плавшић Милан уч. бр. 14 9.00-10.00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.  Судар Вера уч. бр. 11 9.20-9.25
2.  Раушевић Светлана уч. бр. 13 9.10-9.20
  уч. бр. 16 8.00-9.00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 11 8.30-9.00
2.    Чукановић Ана уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 17 10.00-10.30
  уч. бр. 18 9.00-9.35
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Станковић Саша уч. бр. 10 8.40-10.00
2.   Деспотовић Зоран    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Јовановић Слободан уч. бр. 13 9.35-10.05
2.   Фуртула Драган уч. бр. 14 10.05-10.45
  уч. бр. 16 9.00-9.35
 
☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.05-9.20
 

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Шолак Зорица уч. бр. 13 8.15-8.30
2.  Радовић Вељо уч. бр. 14 8.30-10.30
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  10 10.00-10.30
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.40-10.00
     
             
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – jун 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – jун 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Ђокић Душанка уч. бр. 1 8.00-8.05
2.   Црњански Радица уч. бр. 2 8.05-8.10
  уч. бр. 3 8.10-8.15
  уч. бр. 9 8.15-8.25
  уч. бр. 11 8.25-8.35
  уч. бр. 13 8.35-8.40
  уч. бр. 14 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 16 8.45-8.50
ПЕТАК  03.06.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8.50-8.55
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана уч. бр.  2 8.10-8.20
2.      Јовишић Гордана уч. бр.  9 8.25-8.30
  уч. бр.  10 8.20-8.25
  уч. бр.  11 8.05-8.10
  уч. бр.  13 8.30-8.35
  уч. бр.  14 8.35-8.40
  уч. бр.  17 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  
ПЕТАК 03.06.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,2,3,8,11,14, 16,17 8.00-9.00
2.Топалски Дијана
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,11,13,16,18
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 3,8,10,11
Ф
ПЕТАК 03.06.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8.05-8.10
 2.  Kарађиновић Драгана уч. бр. 3 8.15-8.25
     
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 1 8.10-8.30
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 8 8.30-8.55
  уч. бр. 13 8.55-9.10
  уч. бр. 16 9.10-9.20
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 1 8.30-8.40
2.  Мартиновић Ервехеја    
     
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8.55-9.10
2.  Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8.40-8.55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 3 8-55-9.00
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јевтић Оливера уч. бр. 1 8.55-9.00
2.   Јосимов Весна уч. бр. 3 9.00-9.20
  уч. бр. 13 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.30-9.45
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 1 9.00-9.05
2.  Марцикић Предраг уч. бр. 9 9.05-9.10
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 3 9.20-9.30
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 9.30-9.35
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана,  
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8.20-8.30
2.  Куљић Марија уч. бр. 9 9.30-10.10
  уч. бр. 11 8.35-9.05
  уч. бр. 14 8.30-8.35
  уч. бр. 17 9.05-9.15
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 9.20-9.30
2. Кантар Оливера    
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8.10-8.25
2.  Радишић Снежана уч. бр. 17 8.25-8.40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9.05-9.15
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 9.15-9.20
     
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1 9.15-9.25
2.    Михајловић Данило уч. бр. 3 9.25-9.30
  уч. бр. 9 9.30-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.40
  уч. бр. 18 9.40-9.50
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 3 9.20-10.20
2.  Филиповић Драгиша уч. бр. 16 10.20-10.30
  уч. бр. 1 10.30-11.00
     
Мотори, техн.материјала, основи машинства
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9.15-10.15
2.  Мандић Душан уч. бр. 3 10.20-11.00
  уч. бр. 9 9.05-9.15
  уч. бр. 11 8.45-9.05
  уч. бр. 2 8.35-8.45
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 1 11.00-11.15
2.  Остојић Владимир уч. бр. 3 10.45-11.00
  уч. бр. 11 10.40-10.45
  уч. бр. 13 10.20-10.40
  уч. бр. 16 10.15-10.20
  уч. бр. 17 9.55-10.15
  уч. бр. 18 9.40-9.55
  уч. бр. 8 11.15-11.20
     
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 9.40-10.00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 10.00-10.25
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 2 8.20-8.40
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 8.15-8.20
  уч. бр. 17 9.40-10.40
  уч. бр. 18 8.40-9.40
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Баста Ненад уч. бр. 10 8.25-10.00
 2.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 11 10.00-11.00
  уч. бр. 8 11.00-12.00
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Иванишевић Душан уч. бр. 1 11.00-11.45
2.   Милојевић Гордана уч. бр. 2 8.40-9.00
  уч. бр. 3 8.00-8.40
  уч. бр. 9 9.00-11.00
 
 ☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 8 10.30-10.40
2.  Фуртула Драган уч. бр. 13 8.00-8.30
  уч. бр. 14 8.45-9.30
  уч. бр. 16 8.30-8.45
  уч. бр. 17 9.30-9.50
  уч. бр. 18 9.55-10.30
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.10-9.15
2.  Ђурановић Предраг уч. бр. 18 9.50-10.05
  уч. бр. 16 9.15-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.50
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.    Шолак Зорица уч. бр. 8 10.30-10.35
2.    Радовић Вељо уч. бр. 13 8.00-8.55
  уч. бр. 14 9.00-10.30
  уч. бр. 16 8.55-9.00
     
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.   Унтербергер Марија уч. бр.  11 10.00-10.30
2.  Ђурашиновић Драган уч. бр.  3 9.55-10.00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9.45-10.00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.00-9.45
 

ИСПИТИ СУ 04.06.2016. (СУБОТА)

 

   

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 03.06.2016. (ПЕТАК)