Сатница за јунски испитни рок 2019. године (ванредно школовање)

Сатница за јунски испитни рок 2019. године (ванредно школовање)

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,2,8,9,13

9,00-9,40
2.     Црњански Радица
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена
ПЕТАК  31.05.2019. У 16.00.Ч У УЧ.21
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр.  2, 8,9,10,13,18

9,00-10,00
2.       Малиновић Биљана
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана
ПЕТАК 31.05.2019. У 17.00.Ч У УЧ.21
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Топалски Диана уч. бр. 1,2,7,9,10,13,16,17 9-10.00
2.          Бечић Радочај Тања
Н 1.          Марковић Драгица уч.бр. 11,16,17
2.          Мијатовић Наташа
ПЕТАК 31.05.2019. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,11,13,17

9,00-9,40
2.     Карађиновић Драгана
        
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,11,13,17

9,00-10,00
2.    Васић Драгомир
Хемија
              1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 17 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
              
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 1 9,30-9,35
2.  Штрбац Нада  уч. бр. 13 9,35-9,40
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Јосимов Весна Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,13,16,17

9,30-10,30
2.     Јевтић Оливера
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 9 9,30-9,35
             2.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 9,35-9,45
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Алајица Данијела уч. бр. 8 9,35-9,40
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 13 9,40-9,55
  уч. бр. 16 9,30-9,35
  уч. бр. 17 9,55-10,10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,14,16,18

9,15-10,15
2.   Куљић Марија
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 9 9,00-9,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 10 9,05-9,20
  уч. бр. 18 9,20-9,30
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 13 10,15-10,20
2.  Оливера Кантар уч. бр. 16 10,20-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,10
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 8 9,45-10,00
  уч. бр. 7 10,10-10,15
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад Редослед одласка у учионице

уч. бр. 8,9,10,11,13,14,16,17

9,30-10,30
       2.    Крстић Милован
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 9,30-10,30
2.   Милинковић Марија уч. бр. 8 10,30-11,00
  уч. бр. 9 11,00-11,05
  уч. бр. 11 11,05-11,40
  уч. бр. 13 11,40-11,45
  уч. бр. 16 11,45-12,30
  уч. бр. 17 12,30-13,00
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства
1.        Николић Данијела уч. бр. 1 10,30-11,30
2.        Панић Драган уч. бр. 2 10,15-10,30
  уч. бр. 8 10,00-10,15
  уч. бр. 9 9,45-10,00
  уч. бр. 10 9,00-9,45
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 7 9,00-9,05
2.     Плавшић Милан уч. бр. 11 9,05-9,30
  уч. бр. 13 9,30-10,00
  уч. бр. 14 10,00-10,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 9,25-9,30
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 8 11,00-11,20
  уч. бр. 11 9,30-10,00
  уч. бр. 13 10,00-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
  уч. бр. 18 11,20-12,00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 2 11,30-11,40
2.     Судар Вера уч. бр. 11 11,50-11,55
  уч. бр. 13 11,45-11,50
  уч. бр. 16 10,30-11,00
  уч. бр. 17 11,00-11,30
  уч. бр. 18 9,00-10,30
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Деспотовић Зоран уч. бр. 7 10,15-11,15
 2.    Милојевић Гордана уч. бр. 8 11,20-12,00
  уч. бр. 9 9,15-10,15
  уч. бр. 11 9,00-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,10
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.   Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 1 12,00-12,30
                  2.   Станковић Саша уч. бр. 2 9,15-10,00
  уч. бр. 10 10,00-12,00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 2 9,55-10,00
2.        Фуртула Драган уч. бр. 11 10,00-10,45
  уч. бр. 13 10,45-11,05
  уч. бр. 14 11,05-11,30
  уч. бр. 16 12,30-13,00
  уч. бр. 17 11,30-12,30
  уч. бр. 18 13,00-13,30
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 11 9,55-10,00
2.        Сомборски Жика уч. бр. 16 10,00-10,20
  уч. бр. 17 10,20-10,50
  уч. бр. 18 10,50-11,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 2 9,00-9,05
2.        Шолак Зорица уч. бр. 7 9,05-9,10
  уч. бр. 11 12,00-12,40
  уч. бр. 13 10,40-11,30
  уч. бр. 14 9,10-10,40
  уч. бр. 16 12,45-13,00
  уч. бр. 17 11,30-12,00
  уч. бр. 18 12,40-12,45
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 8 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр. 9 10,15-10,45
 
             

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Ђокић Душанка Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,18

8,00-8,30
2.     Никовић Лена
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена
ПЕТАК  05.04.2019. У 16.00.Ч У УЧ.21
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана Редослед одласка у учионице

уч. бр.  2, 9,10,11,18

8,30-9,15
2.       Марковић Маја
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана
ПЕТАК 05.04.2019. У 17.00.Ч У УЧ.21
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Павловић Ливиа уч. бр. 1,2,9,10,11,16,18 8-9.00
2.          Ратковић Миа
Р 1.          Протић Верица уч. бр. 18
2.          Марковић Драгица
Н 1.          Марковић Драгица уч.бр. 1,16
2.          Мијатовић Наташа
ПЕТАК 05.04.2019. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,8,13,16

8,00-8,40
2.     Карађиновић Драгана
        
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 1 8,05-8,10
2.    Васић Драгомир уч. бр. 13 8,10-8,15
Хемија
1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 8 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 9,00-9,05
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 1 8,15-8,25
2.  Штрбац Нада уч. бр. 13 8,25-8,30
     
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Станковић Магдалена уч. бр.  1 8,25-8,30
2.     Јевтић Оливера уч. бр.  13 8,30-8,35
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8,35-8,40
             2.  Марцикић Предраг уч. бр. 9 8,40-8,55
  уч. бр. 10 8,55-9,05
  уч. бр. 11 9,05-9,15
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Цекић Веселка уч. бр. 1 8,30-8,35
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 8 8,35-8,40
  уч. бр. 16 8,40-9,10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар Редослед одласка у учионице

уч. бр. 2,9,10,11,18

9,00-10,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 9 9,05-9,25
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,25-9,35
  уч. бр. 14 9,35-9,40
  уч. бр. 18 9,40-10,10
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 13 10,20-10,25
2.  Оливера Кантар уч. бр. 16 10,00-10,20
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9,00-9,30
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 8 8,45-9,00
  уч. бр. 7 9,30-10,00
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад Редослед одласка у учионице

уч. бр. 1,8,9,10,11,13,16,18

9,00-10,00
       2.    Крстић Милован
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 9,30-10,00
2.   Михић Милан уч. бр. 8 10,00-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,45
  уч. бр. 16 9,00-9,30
     
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 10,00-10,50
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,10-9,20
  уч. бр. 8 9,20-10,00
  уч. бр. 9 10,50-11,10
  уч. бр. 10 11,10-11,20
  уч. бр. 11 11,10-11,45
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,00-9,20
                 2.     Плавшић Милан уч. бр. 14 9,20-10,00
     
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,50-11,00
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 8 11,00-11,05
  уч. бр. 14 10,10-10,20
  уч. бр. 16 10,30-10,50
  уч. бр. 18 10,20-10,30
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 2 10,00-10,10
2.     Судар Вера уч. бр. 16 10,10-10,30
  уч. бр. 18 10,30-12,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Баста Ненад уч. бр. 2 9,30-11,00
 2.    Николић Данијела уч. бр. 7 8,00-9,30
  уч. бр. 8 11,00-12,30
     
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.   Чукановић Ана уч. бр. 1 11,00-11,20
                  2.    Милојевић Гордана уч. бр. 9 9,25-10,50
  уч. бр. 10 11,20-12,20
  уч. бр. 11 12,20-14,00
 
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 2 8,00-8,05
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 8,05-9,30
  уч. бр. 14 11,00-11,30
  уч. бр. 16 9,30-11,00
  уч. бр. 18 11,00-12,00
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Ђурановић Предраг уч. бр. 2 9,30-9,35
2.        Сомборски Жика уч. бр. 13 9,35-9,40
  уч. бр. 16 10,15-11,15
  уч. бр. 18 9,40-10,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 10,00-11,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8,00-10,00
  уч. бр. 16 11,00-11,10
  уч. бр. 17 11,10-11,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 8 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр. 9 10,15-10,45
 
             
Сатница за јануарски рок (децембар 2018. године) – ванредно школовање

Сатница за јануарски рок (децембар 2018. године) – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 8,00-8,05
2.     Бјелица Јасмина уч. бр. 10 8,05-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 17 8,20-8,35
ПЕТАК  07.12.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,00-8,05
2.       Ивић Љубо уч. бр.  2 8,05-8,10
  уч. бр.  9 8,10-8,15
  уч. бр.  10 8,20-8,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  11 8,35-8,45 
ПЕТАК 07.12.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  17 8,45-8,55
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 3,10,11 8-9.00
2.Ђорђевић Кристина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 10
2.          Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,13,16,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 07.12.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,05-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 8 8,20-9,00
         уч. бр. 16 8,00-8,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1. Домазет Снежана уч. бр. 3 9,00-9,20
2. Илић Сузана уч. бр. 13 9,20-9,30
  уч. бр. 16 9,30-9,35
Хемија
1. Евица Радичанин Ковачић уч. бр. 1 9,00-9,05
2. Јовановић Љиљана    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав уч. бр. 8 9,00-9,05
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  уч. бр. 3 9,00-9,10
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1. Илић Ратко уч. бр.  1 9,00-9,05
2. Јевтић Оливера уч. бр.  3 9,05-9,15
  уч. бр. 13 9,15-9,20
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 9,05-9,10
2.  Голубовић Љиљана уч. бр. 10 9,00-9,05
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 13 9,00-9,05
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1. Оливера Кантар уч. бр. 2 8,20-8,30
2. Куљић Марија уч. бр. 9 8,30-8,35
  уч. бр. 10 8,35-9,00
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 17 9,15-9,25
  уч. бр. 18 9,25-9,40
Филозофија
1. Алишић Жељка уч. бр. 10 9,05-9,15
2. Радишић Снежана уч. бр. 11 9,15-10,00
  уч. бр. 17 9,00-9,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1. Живановић Марија уч. бр. 18 8,00-8,20
2. Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1. Живановић Марија уч. бр. 1 8,30-8,40
2. Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,25-8,30
  уч. бр. 7 8,40-9,00
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1,3,11,16,17 9,00-10,00
2. Крстић Милован    
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, основи машиства
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 1 8,40-9,00
2. Милинковић Марија уч. бр. 3 9,15-10,15
  уч. бр. 8 10,15-11,00
  уч. бр. 13 8,10-8,40
  уч. бр. 16 9,00-9,15
Мотори, техн.материјала, маш. елементи, основи машинства,
1. Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-10,10
2. Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,10
  уч. бр. 3 8,40-9,00
  уч. бр. 8 10,10-10,15
  уч. бр. 9 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,00-8,05
  уч. бр. 11 8,05-8,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1. Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2. Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,30
  уч. бр. 14 9,30-9,35
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1. Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,10-10,25
2. Грујић Миломир уч. бр. 2 10,05-10,10
  уч. бр. 3 10,25-10,30
  уч. бр. 10 10,00-10,05
  уч. бр. 13 9,00-10,00
  уч. бр. 16 8,45-9,00
  уч. бр. 17 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Блажић Јадранка уч. бр. 2 9,10-9,30
2. Судар Вера уч. бр. 13 10,20-10,35
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,20
  уч. бр. 18 8,20-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Деспотовић Зоран уч. бр. 2 8,30-9,00
2.Еремић Злата уч. бр. 3 8,00-8,30
  уч. бр. 7 9,00-9,40
  уч. бр. 10 10,00-11,00
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 11,30-12,30
2.  Станковић Саша уч. бр. 8 9,40-10,10
  уч. бр. 9 8,00-9,40
  уч. бр. 11 10,10-11,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1. Јовановић Слободан уч. бр. 2 8,00-8,05
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 8,45-9,15
  уч. бр. 14 9,30-9,50
  уч. бр. 16 8,05-8,45
  уч. бр. 17 9,15-9,30
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 2 9,30-9,35
2. Сомборски Жика уч. бр. 13 9,35-9,45
  уч. бр. 16 9,45-10,05
  уч. бр. 17 10,05-10,20
  уч. бр. 18 10,20-10,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 8,00-9,00
2. Шолак Зорица уч. бр. 14 9,00-10,00
  уч. бр. 16 10,00-10,10
  уч. бр. 17 10,10-10,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1. Мак Маријан уч. бр.  10 9,15-10,00
2. Томановић Предраг    
 
             
Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,05
2.     Црњански Радица уч. бр. 10 8,05-9,00
  уч. бр. 14 9,00-9,05
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,20-9,25
ПЕТАК  19.10.2018. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,05-9,20
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  1 8,05-8,15
2.       Андесилић Ивана уч. бр.  9 8,15-8,20
  уч. бр.  10 8,40-9,00
уч. бр.  14 8,20-8,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,25-8,30
ПЕТАК 19.10.2018. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,30-8,40
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,10,11,16,17,18 8-9.00
2.Бечић Радочај Тања
Р 1.Протић Верица уч. бр. 16
2.Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 11,13,17
2.Мијатовић Наташа
ПЕТАК 19.10.2018. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 8 8,00-8,25
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 13 8,25-8,35
         уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-9,05
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 8 8,25-8,30
2.    Илић Сузана уч. бр. 9 8,30-8,45
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1 .  Атанасов Мирослав ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.   Маришан Деана    
Ликовна култура
1.  Маришан Деана  ПОСЕБАН РАСПОРЕД  
2.  Штрбац Нада    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр.  9 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна уч. бр.  16 8,30-8,35
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8,15-8,25
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 10 9,10-9,45
  уч. бр. 11 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Цекић Веселка уч. бр. 8 8,30-8,35
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 18 8,50-8,55
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 9 8,25-8,30
уч. бр. 10 8,40-8,45
  уч. бр. 11 8,45-8,50
  уч. бр. 16 9,00-9,10
  уч. бр. 17 8,50-9,00
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,40-10,00
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,00-10,05
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 10 8,00-8,25
2.  Оливера Кантар    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,30
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,40-9,00
  уч. бр. 9 8,30-8,40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 1,9,10,13,14,17,18 9,00-10,00
       2.    Крстић Милован    
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 8 8,30-9,00
2.   Михић Милан уч. бр. 9 8,00-8,30
уч. бр. 13 9,00-9,30
уч. бр. 16 8,00-8,20
  уч. бр. 18 9,30-10,10
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,40-8,50
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,00-9,15
  уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 9,40-9,50
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 18 9,20-9,40
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 8,30-9,00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,15
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 9 9,00-9,05
2.Грујић Миломир уч. бр. 11 9,05-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
  уч. бр. 16 9,20-9,35
  уч. бр. 17 9,35-9,40
  уч. бр. 18 9,40-9,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 1 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 13 8,35-8,50
  уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 9,20-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Чукановић Ана уч. бр. 1 9,10-10,00
 2.    Милојевић Горадана уч. бр. 8 10,00-10,45
  уч. бр. 9 9,00-9,10
  уч. бр. 10 10,45-11,30
  уч. бр. 18 8,10-9,10
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Николић Данијела уч. бр. 2 9,00-9,30
2.    Баста Ненад уч. бр. 11 9,30-11,00
  уч. бр. 13 8,55-9,00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 10,30-10,35
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 9,30-10,30
  уч. бр. 14 8,00-8,20
  уч. бр. 16 8,40-9,30
  уч. бр. 17 8,20-8,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Сомборски Жика уч. бр. 13 9,15-9,30
  уч. бр. 16 9,35-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,35
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,25-8,30
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,00-10,30
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 16 8,20-8,25
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,10-10,00
2.        Томановић Предраг  
РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД.

РАЗРЕД ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ПОЛАГАЊА
ПРВИ ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА

2.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИЛАН МИХИЋ

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

4.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 8:00

УЧ.17

 

ДРУГИ

НТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МЕХАНИКЕ

 

1.МЕХАНИКА 1.НЕНАД КАРДУМ

2.МИХИЋ МИЛАН

3.ЉИЉАНА ЂУРНИЋ

21.08.2018

УТОРАК У 10:00

УЧ.17

  ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МОТОРАНА ВОЗОЛА , МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

1.МОТОРНА ВОЗИЛА

2.МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

1.СОЊА СТАНКОВИЋ

2.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

3.ДРАГАН ПАНИЋ

22.08.2018

СРЕДА У 8:00

УЧ.20

СВИ РАЗРЕДИ

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПИСМЕНИ

 

1.МАТЕМАТИКА

 

1.СВЕТЛАНА НИНКОВ

2. ИВАНА АНДЕСИЛИЋ

3.СЛОБОДАН ЋИРАК

3.МАЈА МАРКОВИЋ

4.СЛЕКСАНДРА РОГАН

5.ЉУБО ИВИЋ

6.ГОРДАНА ЈОВИШИЋ

7.СЛАВИЦА КАЋАНСКИ

8.ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

ПИСМЕНИ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.

9:00

УЧ.11 УСМЕНИ

УТОРАК

21.08.2018

10:00 УЧ.11

Тдс15 1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ 1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1.ДУШАНКА ЂОКИЋ

2.ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018.

8:00

УЧ.2 ПИСМЕНИ

23.08.2018.

УСМЕНИ У 8:00

ПРВИ

ДРУГИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ ФИЗИКЕ

 

1.ФИЗИКА 1.МИЛОШ БАЊАЦ

2.СНЕЖАНА ДОМАЗЕТ

3.СУЗАНА ИЛИЋ

 

 

СРЕДА

23.08.2018. У 9:00 УЧ.31

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

1.НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1.ДРАГИЦА МИЛИЧИЋ

2.ДИЈАНА ТОПАЛСКИ

 

СРЕДА

23.08.2018.

8:00 УЧ.27

ПИСМЕНИ

УСМЕНИ

ЧЕТВРТАК

24.08.2018.

ВОЗАЧИ ДРУГИ РАЗРЕД

ТДС31

ТДС33

ТДС34

ТДС35

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

 

1.РЕГУЛИСАЊЕ

2.ТЕРЕТИ СА ИНТ.ТРА

3.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

4.ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

5.БЕЗБЕДНОСТ

1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

3.САША СТАНКОВИЋ

4.МАРКО МАРКОВИЋ

5.МАРКО КОВАЧЕВИЋ

6.НЕНАД БАСТА

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.32,33

 

ДРУГИ РАЗРЕД  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

1.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1.МИЛАН МИХИЋ

2.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

 

 

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

9:00

УЧ.25

 

 

ТК21  

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

2.ТЕХНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

1.ГРУЈИЋ МИЛОМИР

2.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

3.ДРАГУША ФИЛИПОВИЋ

4.МИЛАН МИХИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00

УЧ.25

НТ21

НТ31

 

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

2.МЕТЕОРОЛОГИЈА СА ХИДРОЛОГИЈОМ

3.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 

1.П.ТОМАНОВИЋ

2.МАРИЈАН МАК

1.ЉУБИЦА ЂУКИЋ

2.ВЕСЕЛКА ЦЕКИЋ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

8:00 УЧ.37

ЧЕТВРТАК

23.08.2018. УЧ.37

 

ТВ21

ПТТ31

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ВУЧНА ВОЗИЛА

2.ТРАНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

3.ВЕРА СУДАР

4.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

5.ЈАДРАНКА БЛАЖИЋ

 

УТОРАК

21.08.2018. У 9:00 УЧ.36

ТВ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА 1.ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ

2.ЗОРИЦА ШОЛАК

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018.У 11:00

УЧ.25

СТТ31 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.РАЧУНОВОДСТВО

2.СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА ВЕЗЕ

1.ВЕРА СУДАР

2.СВЕТЛАНА РАУШЕВИЋ

3.ТАТЈАНА КЕШЕЉ

ПОНЕДЕЉАК

20.08.2018. У 11:00

УЧ.36

В31

В32

В33

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.БЕЗБЕДНОСТ 1,ЗОРАН ДЕСПОТОВИЧ

2.ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ

 

ЧЕТВРТАК

23.08.2018.

11:00

УЧ.32

 

ТДС41

ТДС45

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ КОЈЕ ИМАЈУ УЧЕНИКЕ НА ПОПРАВНОМ

 

1.ОРГАНИЗАЦИЈА

2.РЕГУЛИСАЊЕ

1.ЗЛАТА ЕРЕМИЋ

2.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

УТОРАК

21.08.2018.У 10:00

УЧ.32

17.08.2018.ГОД.

КООРДИНАТОР ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

ДРЕНКА ЂУРИЋ

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

Сатница августовски рок 2018. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА И ОКВИРНИХ САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бјелица Јасмина уч. бр. 14 8,00-8,10
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 18 8,20-8,25
ПЕТАК  17.08.2018. У 9.00.Ч У УЧ.21    
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  14 8,10-8,15
2.       Нинков Светлана уч. бр.  17 8,20-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,30-9,35
ПЕТАК 17.08.2018. У 10.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 10,  17 8-9.00
2. Павловић Ливиа
Р
  1. Протић Верица
уч. бр. 17
2. Марковић Драгица
Ф 1. Петровић Славица уч. 10
ПЕТАК 17.08.2018. У 8.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 11 8,10-8,20
2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 17 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 11 8,00-8,10
2.    Илић Сузана уч. бр. 17 8,10-8,35
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 11 8,20-8,30
2.     Јосимов Весна    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр. 13 8,10-8,15
2.  Обрадовић Наташа уч. бр. 14 8,15-8,25
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 11 8,30-8,35
2.    Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО
 Социологија, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 13 8,20-8,30
2.   Куљић Марија уч. бр. 14 8,00-8,10
  уч. бр. 17 8,10-8,20
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 17 8,00-8,10
2.  Радишић Снежана    
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 11 8,35-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
 
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 11 8,55-9,40
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8,35-8,45
  уч. бр. 16 8,45-8,55
  уч. бр. 17 9,40-9,55
  уч. бр. 18 8,00-8,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 9 8,20-8,30
2.        Николић Данијела уч. бр. 11 9,40-10,00
  уч. бр. 13 9,30-9,40
  уч. бр. 14 8,30-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 10 8,50-8,55
2.     Плавшић Милан уч. бр. 16 8,30-8,50
 
Средства осигурања и везе, основи елект., информатика и рач., ел. и елктронски уређаји, Инф. системи жел.
1.Кешељ Татјана уч. бр. 11 10,0010,30
2. Грујић Миломир уч. бр. 14 9,20-9,25
  уч. бр. 16 9,40-10,00
  уч. бр. 17 9,30-9,40
  уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 9 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 8,40-9,10
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Ковачевић Марко уч. бр. 10 9,00-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 14 10,00-11,30
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 9 8,30-9,00
2.   Станковић Саша уч. бр. 11 11,00-11,30
  уч. бр. 13 9,30-11,00
  уч. бр. 18 9,00-9,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 10 9,00-9,10
2.        Фуртула Драган уч. бр. 16 8,00-8,30
  уч. бр. 17 8,30-9,00
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,05
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,05-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 10 8,50-9,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 16 9,00-10,00
  уч. бр. 17 10,00-10,10
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
1.        Мак Маријан уч. бр.  11 9,50-10,20
2.        Томановић Предраг уч. бр.  13 8,45-9,30
  уч. бр.  14 9,30-9,50
           
Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,10
2.   Ђокић Душанка уч. бр. 10 8,10-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 11 8,50-8,55
ПЕТАК  20.10.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8,30-8,50
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.   Марковић Маја уч. бр.  9 8,00-8,10
2.   Нинков Светлана уч. бр.  17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,20-8,30
ПЕТАК 20.10.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.     Топалски Диана уч. бр. 9,10,14,17,18 8,00-9,00
2.     Павловић Ливиа
Р 1.     Протић Верица уч.бр. 1, 17
2.     Марковић Драгица
Н 1.     Марковић Драгица уч.бр. 11
2.     Протић Верица
ПЕТАК 20.10.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 9 8,10-8,25
        2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 18 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 9 8,20-8,30
2.    Илић Сузана – замена    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 18 8,10-8,15
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 9 8,30-8,35
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 9 8,35-8,55
2.     Јосимов Весна уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.   Савић Владимир уч. бр. 2 8,00-8,05
             2.   Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 8,05-8,50
  уч. бр. 11 8,05-8,20
  уч. бр. 17 8,20-8,30
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Алајица Данијела уч. бр. 9 9,00-9,10
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 17 9,10-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8,50-9,30
  уч. бр. 11 9,30-10,10
  уч. бр. 16 8,45-8,50
  уч. бр. 17 10,10-10,20
  уч. бр. 18 8,40-8,45
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8,20-8,30
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 8,30-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 9,55-10,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 9 10,00-10,05
  уч. бр. 18 10,05-10,10
 
 ВЕРСКА НАСТАВА
 
 1.   Берић Ненад уч. бр. 9 9,10-9,30
                  2.  Крстић Душан уч. бр. 10 9,30-10,00
  уч. бр. 11 9,50-10,10
  уч. бр. 14 9,00-9,10
  уч. бр. 16 8,50-9,00
  уч. бр. 17 10,10-10,30
  уч. бр. 18 9,05-9,10
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 9 9,30-10,00
2.   Михић Милан уч. бр. 11 9,20-9,30
  уч. бр. 13 8,40-9,20
  уч. бр. 18 8,35-8,40
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,10-8,25
2.        Панић Драган уч. бр. 2 8,25-8,45
  уч. бр. 9 9,20-9,30
  уч. бр. 10 8,00-8,10
  уч. бр. 11 8,45-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,20
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.       Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,05
                 2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,35-10,00
  уч. бр. 16 9,00-9,35
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 9 10,05-10,10
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 17 9,45-10,00
  уч. бр. 18 9,30-9,45
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 1 8,25-8,40
2.     Судар Вера уч. бр. 2 8,45-9,15
  уч. бр. 17 9,15-10,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Еремић Злата уч. бр. 2 9,15-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 9 10,00-10,30
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 18 8,45-8,55
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 1 8,50-9,30
                  2.    Станковић Саша уч. бр. 8 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,30-10,00
2.        Сомборски Жика уч. бр. 14 8,35-9,00
  уч. бр. 16 8,00-8,35
  уч. бр. 17 10,00-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 17 8,50-9,10
2.        Ђурановић Предраг    
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 10,05-11,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,35-10,30
  уч. бр. 17 9,00-9,10
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  9 10,00-10,15
2.        Унтербергер Марија уч. бр. 11 10,15-10,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 11 8,00-8,15
2.        Томановић Предраг    
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка уч. бр. 1 10,00-10,10
2.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 10,10-10,15
  уч. бр. 10 10,15-10,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бањац Слободанка уч. бр. 11 10,25-10,35
ПЕТАК  02.06.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 14 10,35-10,45
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  1 10,10-10,20
2.       Нинков Светлана уч. бр.  2 10,15-10,25
  уч. бр.  10 10,25-10,40
  уч. бр.  11 10,40-11,00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  14 10,00-10,10
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 11,00-11,10
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,2,10,14,16,17,18 10-11.00
2.Павловић Ливиа
Р 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,11
2.Протић Верица
Ф 1.Петровић Славица уч.бр. 1,11
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 10,00-10,05
 2. Драгана Караџиновић уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 2 10,05-10,15
2.Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,25-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,15-10,25
2. Маришан Деана    
 
Ликовна култура
1. Маришан Деана уч. бр. 13 10,00-10,05
2. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 10,25-10,45
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 10,05-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,45-10,55
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 11 10,00-10,05
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 17 10,05-10,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 2 10,30-10,45
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 18 10,25-10,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,10,11,14,17 10,00-11,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 10,00-10,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,10-10,20
  уч. бр. 14 10,30-10,50
  уч. бр. 17 10,20-10,30
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10,45-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 10,20-10,30
  уч. бр. 18 10,30-10,45
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 1, 2, 11 11,00-11,15
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 2,10,13,14,16 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Кардум Ненад уч. бр. 2 11,00-11,45
2.   Михић Милан уч. бр. 10 10,40-10,50
  уч. бр. 16 10,50-11,00
  уч. бр. 18 11,45-12,30
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.     Станковић Соња уч. бр. 1 10,20-10,40
2.     Панић Драган уч. бр. 2 12,00-12,15
  уч. бр. 10 11,45-12,00
  уч. бр. 11 11,00-11,45
  уч. бр. 18 10,40-11,00
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.    Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,25-10,55
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 10,55-11,40
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 11,45-12,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 11 10,30-10,40
  уч. бр. 13 10,55-11,30
  уч. бр. 16 10,40-10,45
  уч. бр. 17 11,30-11,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Раушевић Светлана уч. бр. 1 11,10-11,25
2. Блажић Јадранка уч. бр. 10 11,00-11,10
  уч. бр. 13 10,25-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 10,40-11,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 12,15-12,50
  уч. бр. 10 11,10-12,15
  уч. бр. 18 12,50-13,30
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 10,30-11,30
2.    Станковић Саша уч. бр. 11 11,30-12,15
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Јовановић Слободан уч. бр. 3 10,00-10,25
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 10,25-10,55
  уч. бр. 14 11,40-12,00
  уч. бр. 16 10,55-11,30
  уч. бр. 17 11,30-11,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 16 10,00-10,15
2. Сомборски Жика уч. бр. 17 10,15-10,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 11,00-11,40
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 11,40-13,00
  уч. бр. 16 10,50-11,00
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 10,00-10,05
2.        Унтербергер Марија    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 2 11,00-11,20
2.        Томановић Предраг уч. бр. 10 10,50-11,00
  уч. бр. 11 10,20-10,50
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Црњански Радица уч. бр. 2 8,00-8,20
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 9 8,25-8,30
  уч. бр. 10 8,30-8,50
  уч. бр. 11 8,50-9,05
  уч. бр. 14 9,05-9,15
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,15-9,25
ПЕТАК  07.04.2076. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Лековић Ивана уч. бр.  2 8,20-8,35
2.       Ивић Љубо уч. бр.  5 8,00-8,20
  уч. бр.  9 8,35-8,40
  уч. бр.  10 8,50-9,20
  уч. бр.  11 9,20-9,45
  уч. бр.  14 8,40-8,50
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9,45-10,05
ПЕТАК 07.04.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 10,05-10,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 2,5,6,9,10,11,14 8-9.00
2. Матарић Јасмина
Р 1. Протић Верица уч. бр. 14,17
2. Марковић Драгица
Н 1. Марковић Драгица уч.бр. 2,5,9,10
2. Протић Верица
ПЕТАК 07.04.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,00-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 18 8,40-9,00
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 3 8,00-8,35
2.    Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 5 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,50
Хемија
1.    Јовановић Љиљана уч. бр. 5 8,50-9,00
2.    Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9,00-9,10
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 3 8,35-9,10
2.     Јосимов Весна уч. бр. 5 8,25-8,35
  уч. бр. 13 8,15-8,25
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.     Голубовић Љиљана уч. бр. 2 8,35-8,45
             2.    Савић Владимир уч. бр. 9 8,45-8,50
  уч. бр. 11 8,25-8,35
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9,10-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 8,50-9,10
  уч. бр. 13 8,40-8,50
  уч. бр. 16 8,30-8,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2,9,10,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 10 9,20-10,20
2.  Алишић Жељка уч. бр. 11 9,05-9,20
  уч. бр. 14 8,50-9,05
  уч. бр. 17 8,35-8,50
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,45-8,50
  уч. бр. 3 8,50-8,55
  уч. бр. 5 8,55-9,00
  уч. бр. 6 9,00-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,35
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1,2,3,5,9,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи, основи машинства
1.  Кардум Ненад уч. бр. 1 8,45-8,55
2.  Михић Милан уч. бр. 3 9,15-10,00
  уч. бр. 5 10,00-10,30
  уч. бр. 9 8,40-8,45
  уч. бр. 13 8,55-9,15
  уч. бр. 16 8,30-8,40
  уч. бр. 18 8,00-8,30
     
Мотори, техн.материјала
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,55-9,00
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,20
  уч. бр. 3 9,50-10,10
  уч. бр. 5 9,20-9,40
  уч. бр. 9 9,40-9,45
  уч. бр. 10 10,55-11,30
  уч. бр. 11 10,10-10,55
  уч. бр. 18 11,30-12,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,15
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,15-10,00
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 9,40-10,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 2 9,10-9,15
  уч. бр. 3 10,00-10,30
  уч. бр. 5 9,25-9,30
  уч. бр. 6 9,15-9,20
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 13 10,50-11,20
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 8,55-9,10
  уч. бр. 18 10,30-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 2 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,10-9,15
  уч. бр. 16 9,15-9,20
  уч. бр. 17 8,15-8,50
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Николић Данијела уч. бр. 5 9,40-10,00
 2.    Баста Ненад уч. бр. 9 8,50-9,40
  уч. бр. 10 10,00-10,45
  уч. бр. 11 10,45-12,00
  уч. бр. 18 8,35-8,50
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 9,00-9,40
2.    Ђурић Дренка уч. бр. 2 9,40-10,15
  уч. бр. 3 10,15-10,45
  уч. бр. 6 8,00-9,00
  уч. бр. 13 10,45-10,50
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 6 9,00-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,15-10,45
  уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,15-9,45
  уч. бр. 17 9,45-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,15-9,20
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,00-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 9,15-10,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 10,00-12,00
  уч. бр. 17 9,10-9,15
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  5 9,40-10,00
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  9 10,00-10,15
  уч. бр. 11 9,20-9,40
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  3 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр.  5 10,40-11,00
  уч. бр.  9 10,15-10,40
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.  Бањац Слободанка уч. бр. 1 8,00-8,10
2.  Никовић Лена уч. бр. 3 8,10-8,15
  уч. бр. 8 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,30-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 17 9,20-9,30
ПЕТАК  02.12.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,30-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Роган Александра уч. бр.  9 8,00-8,10
2. Нинков Светлана уч. бр.  10 8,10-8,15
  уч. бр.  11 8,15-8,25
  уч. бр.  14 8,25-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,30-8,35
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,35-8,45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Кристина уч. бр. 1,3,9,10,13,16,14,18 8-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 1,8,14
2. Марковић Драгица
Н 1.  Марковић Драгица уч.бр. 10
2. Протић Верица
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 8,00-8,45
2.  Јармаз Биљана уч. бр. 8 8,45-8,50
  уч. бр. 16 8,50-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,20
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 3 8,15-8,35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 8,35-8,50
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 2 10,00-10,05
2. Маришан Деана уч. бр. 18 10,05-10,15
 
Ликовна култура
1.  Маришан Деана уч. бр. 16 10,15-10,20
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,20-10,25
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 8,35-8,50
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 8,50-9,05
  уч. бр. 16 9,05-9,10
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 8,10-8,15
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,15-8,20
  уч. бр. 11 8,20-8,35
  уч. бр. 14 8,05-8,10
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,55
     
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 2 9,00-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 9,15-9,25
  уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,8,9,11,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 9 8,20-8,50
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9,10-9,35
  уч. бр. 14 8,50-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,05
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 3 10,25-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6 10,20-10,25
  уч. бр. 18 10,00-10,20
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 3,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
       2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 2 9,15-10,00
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 3 8,50-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,15
  уч. бр. 18 8,30-8,50
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 3 10,00-10,15
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,05-9,20
  уч. бр. 9 8,55-9,05
  уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 9,20-9,50
  уч. бр. 18 10,15-11,15
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,45-10,00
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,45
  уч. бр. 17 10,00-10,05
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 2 8,45-8,50
 2.  Грујић Миломир уч. бр. 3 8,50-9,00
  уч. бр. 13 9,00-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 17 8,00-9,00
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 10,05-10,45
  уч. бр. 4 11,00-12,00
  уч. бр. 11 9,10-10,05
  уч. бр. 18 10,05-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 11,00-11,20
2.    Станковић Саша уч. бр. 8 8,00-9,30
  уч. бр. 9 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,10-11,00
  уч. бр. 14 9,45-10,10
  уч. бр. 16 9,35-9,45
  уч. бр. 17 9,15-9,35
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 17 9,10-9,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,05-8,10
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,40-10,40
  уч. бр. 14 8,10-9,40
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 9,35-9,50
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  11 9,30-9,35
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9,30-10,00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  8 9,20-9,30