Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок 2017. године – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Никовић Лена уч. бр. 1 8,00-8,10
2.   Ђокић Душанка уч. бр. 10 8,10-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 11 8,50-8,55
ПЕТАК  20.10.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8,30-8,50
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.   Марковић Маја уч. бр.  9 8,00-8,10
2.   Нинков Светлана уч. бр.  17 8,10-8,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  18 8,20-8,30
ПЕТАК 20.10.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21    
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.     Топалски Диана уч. бр. 9,10,14,17,18 8,00-9,00
2.     Павловић Ливиа
Р 1.     Протић Верица уч.бр. 1, 17
2.     Марковић Драгица
Н 1.     Марковић Драгица уч.бр. 11
2.     Протић Верица
ПЕТАК 20.10.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танцаковић Александра уч. бр. 9 8,10-8,25
        2.     Карађиновић Драгана уч. бр. 18 8,00-8,10
 
☺    ФИЗИКА
1.    Домазет Снежана уч. бр. 9 8,20-8,30
2.    Илић Сузана – замена    
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 18 8,10-8,15
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 9 8,30-8,35
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 9 8,35-8,55
2.     Јосимов Весна уч. бр. 18 8,55-9,00
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.   Савић Владимир уч. бр. 2 8,00-8,05
             2.   Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,50-9,00
  уч. бр. 10 8,05-8,50
  уч. бр. 11 8,05-8,20
  уч. бр. 17 8,20-8,30
  уч. бр. 18 8,30-8,35
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
             1.    Алајица Данијела уч. бр. 9 9,00-9,10
             2.    Ђукић Љубица уч. бр. 17 9,10-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8,30-8,40
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8,50-9,30
  уч. бр. 11 9,30-10,10
  уч. бр. 16 8,45-8,50
  уч. бр. 17 10,10-10,20
  уч. бр. 18 8,40-8,45
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8,20-8,30
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 8,30-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 9,55-10,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 9 10,00-10,05
  уч. бр. 18 10,05-10,10
 
 ВЕРСКА НАСТАВА
 
 1.   Берић Ненад уч. бр. 9 9,10-9,30
                  2.  Крстић Душан уч. бр. 10 9,30-10,00
  уч. бр. 11 9,50-10,10
  уч. бр. 14 9,00-9,10
  уч. бр. 16 8,50-9,00
  уч. бр. 17 10,10-10,30
  уч. бр. 18 9,05-9,10
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Ђурнић Љиљана уч. бр. 9 9,30-10,00
2.   Михић Милан уч. бр. 11 9,20-9,30
  уч. бр. 13 8,40-9,20
  уч. бр. 18 8,35-8,40
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,10-8,25
2.        Панић Драган уч. бр. 2 8,25-8,45
  уч. бр. 9 9,20-9,30
  уч. бр. 10 8,00-8,10
  уч. бр. 11 8,45-9,00
  уч. бр. 18 9,00-9,20
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.       Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,05
                 2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,35-10,00
  уч. бр. 16 9,00-9,35
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
                 1.     Кешељ Татјана уч. бр. 9 10,05-10,10
                 2.     Грујић Миломир уч. бр. 17 9,45-10,00
  уч. бр. 18 9,30-9,45
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Раушевић Светлана уч. бр. 1 8,25-8,40
2.     Судар Вера уч. бр. 2 8,45-9,15
  уч. бр. 17 9,15-10,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
                                    САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Еремић Злата уч. бр. 2 9,15-10,00
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 9 10,00-10,30
  уч. бр. 11 9,00-9,15
  уч. бр. 18 8,45-8,55
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
                1.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 1 8,50-9,30
                  2.    Станковић Саша уч. бр. 8 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,30-10,00
2.        Сомборски Жика уч. бр. 14 8,35-9,00
  уч. бр. 16 8,00-8,35
  уч. бр. 17 10,00-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 17 8,50-9,10
2.        Ђурановић Предраг    
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 10,05-11,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,35-10,30
  уч. бр. 17 9,00-9,10
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  9 10,00-10,15
2.        Унтербергер Марија уч. бр. 11 10,15-10,30
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 11 8,00-8,15
2.        Томановић Предраг    
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – јун 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Бањац Слободанка уч. бр. 1 10,00-10,10
2.     Ђокић Душанка уч. бр. 2 10,10-10,15
  уч. бр. 10 10,15-10,25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бањац Слободанка уч. бр. 11 10,25-10,35
ПЕТАК  02.06.2017. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 14 10,35-10,45
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр.  1 10,10-10,20
2.       Нинков Светлана уч. бр.  2 10,15-10,25
  уч. бр.  10 10,25-10,40
  уч. бр.  11 10,40-11,00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  14 10,00-10,10
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 11,00-11,10
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Топалски Диана уч. бр. 1,2,10,14,16,17,18 10-11.00
2.Павловић Ливиа
Р 1.Марковић Драгица уч.бр. 2,10,11
2.Протић Верица
Ф 1.Петровић Славица уч.бр. 1,11
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 10,00-10,05
 2. Драгана Караџиновић уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 2 10,05-10,15
2.Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,25-10,35
  уч. бр. 18 10,35-10,40
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,15-10,25
2. Маришан Деана    
 
Ликовна култура
1. Маришан Деана уч. бр. 13 10,00-10,05
2. Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,05-10,15
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 10,25-10,45
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 10,05-10,15
  уч. бр. 16 10,15-10,25
  уч. бр. 16 10,45-10,55
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 11 10,00-10,05
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 17 10,05-10,10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 2 10,30-10,45
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 18 10,25-10,30
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,10,11,14,17 10,00-11,00
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 10,00-10,05
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 10,10-10,20
  уч. бр. 14 10,30-10,50
  уч. бр. 17 10,20-10,30
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10,45-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 10,20-10,30
  уч. бр. 18 10,30-10,45
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 1, 2, 11 11,00-11,15
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 2,10,13,14,16 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.   Кардум Ненад уч. бр. 2 11,00-11,45
2.   Михић Милан уч. бр. 10 10,40-10,50
  уч. бр. 16 10,50-11,00
  уч. бр. 18 11,45-12,30
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.     Станковић Соња уч. бр. 1 10,20-10,40
2.     Панић Драган уч. бр. 2 12,00-12,15
  уч. бр. 10 11,45-12,00
  уч. бр. 11 11,00-11,45
  уч. бр. 18 10,40-11,00
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада електровуча
1.    Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,25-10,55
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 10,55-11,40
 
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 2 11,45-12,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 11 10,30-10,40
  уч. бр. 13 10,55-11,30
  уч. бр. 16 10,40-10,45
  уч. бр. 17 11,30-11,45
  уч. бр. 18 10,45-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1. Раушевић Светлана уч. бр. 1 11,10-11,25
2. Блажић Јадранка уч. бр. 10 11,00-11,10
  уч. бр. 13 10,25-10,30
  уч. бр. 17 10,30-11,00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 10,40-11,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 12,15-12,50
  уч. бр. 10 11,10-12,15
  уч. бр. 18 12,50-13,30
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 10,30-11,30
2.    Станковић Саша уч. бр. 11 11,30-12,15
 

 

☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Јовановић Слободан уч. бр. 3 10,00-10,25
2. Фуртула Драган уч. бр. 13 10,25-10,55
  уч. бр. 14 11,40-12,00
  уч. бр. 16 10,55-11,30
  уч. бр. 17 11,30-11,40
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 16 10,00-10,15
2. Сомборски Жика уч. бр. 17 10,15-10,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 13 11,00-11,40
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 11,40-13,00
  уч. бр. 16 10,50-11,00
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 10,00-10,05
2.        Унтербергер Марија    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 2 11,00-11,20
2.        Томановић Предраг уч. бр. 10 10,50-11,00
  уч. бр. 11 10,20-10,50
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2017.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.     Црњански Радица уч. бр. 2 8,00-8,20
2.     Мајсторовић Јелена уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 9 8,25-8,30
  уч. бр. 10 8,30-8,50
  уч. бр. 11 8,50-9,05
  уч. бр. 14 9,05-9,15
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Црњански Радица уч. бр. 17 9,15-9,25
ПЕТАК  07.04.2076. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,25-9,30
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Лековић Ивана уч. бр.  2 8,20-8,35
2.       Ивић Љубо уч. бр.  5 8,00-8,20
  уч. бр.  9 8,35-8,40
  уч. бр.  10 8,50-9,20
  уч. бр.  11 9,20-9,45
  уч. бр.  14 8,40-8,50
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9,45-10,05
ПЕТАК 07.04.2017. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 10,05-10,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Павловић Ливиа уч. бр. 2,5,6,9,10,11,14 8-9.00
2. Матарић Јасмина
Р 1. Протић Верица уч. бр. 14,17
2. Марковић Драгица
Н 1. Марковић Драгица уч.бр. 2,5,9,10
2. Протић Верица
ПЕТАК 07.04.2017. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 1 8,00-8,20
2. Карађиновић Драгана уч. бр. 5 8,20-8,25
  уч. бр. 13 8,25-8,35
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 18 8,40-9,00
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.    Домазет Снежана уч. бр. 3 8,00-8,35
2.    Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 5 8,35-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,50
Хемија
1.    Јовановић Љиљана уч. бр. 5 8,50-9,00
2.    Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9,00-9,10
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.       Маришан Дејана уч. бр. 1 8,20-8,25
2.       Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 3 8,35-9,10
2.     Јосимов Весна уч. бр. 5 8,25-8,35
  уч. бр. 13 8,15-8,25
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.     Голубовић Љиљана уч. бр. 2 8,35-8,45
             2.    Савић Владимир уч. бр. 9 8,45-8,50
  уч. бр. 11 8,25-8,35
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9,10-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 8,50-9,10
  уч. бр. 13 8,40-8,50
  уч. бр. 16 8,30-8,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2,9,10,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 10 9,20-10,20
2.  Алишић Жељка уч. бр. 11 9,05-9,20
  уч. бр. 14 8,50-9,05
  уч. бр. 17 8,35-8,50
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8,25-8,55
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 2 8,45-8,50
  уч. бр. 3 8,50-8,55
  уч. бр. 5 8,55-9,00
  уч. бр. 6 9,00-9,15
  уч. бр. 18 9,15-9,35
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1,2,3,5,9,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи, основи машинства
1.  Кардум Ненад уч. бр. 1 8,45-8,55
2.  Михић Милан уч. бр. 3 9,15-10,00
  уч. бр. 5 10,00-10,30
  уч. бр. 9 8,40-8,45
  уч. бр. 13 8,55-9,15
  уч. бр. 16 8,30-8,40
  уч. бр. 18 8,00-8,30
     
Мотори, техн.материјала
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 8,55-9,00
2.        Панић Драган уч. бр. 2 9,00-9,20
  уч. бр. 3 9,50-10,10
  уч. бр. 5 9,20-9,40
  уч. бр. 9 9,40-9,45
  уч. бр. 10 10,55-11,30
  уч. бр. 11 10,10-10,55
  уч. бр. 18 11,30-12,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 10,00-10,15
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,15-10,00
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.     Кешељ Татјана уч. бр. 1 9,40-10,00
2.     Грујић Миломир уч. бр. 2 9,10-9,15
  уч. бр. 3 10,00-10,30
  уч. бр. 5 9,25-9,30
  уч. бр. 6 9,15-9,20
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 13 10,50-11,20
  уч. бр. 16 9,35-9,40
  уч. бр. 17 8,55-9,10
  уч. бр. 18 10,30-10,50
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 2 8,50-9,10
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,10-9,15
  уч. бр. 16 9,15-9,20
  уч. бр. 17 8,15-8,50
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Николић Данијела уч. бр. 5 9,40-10,00
 2.    Баста Ненад уч. бр. 9 8,50-9,40
  уч. бр. 10 10,00-10,45
  уч. бр. 11 10,45-12,00
  уч. бр. 18 8,35-8,50
                      САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 1 9,00-9,40
2.    Ђурић Дренка уч. бр. 2 9,40-10,15
  уч. бр. 3 10,15-10,45
  уч. бр. 6 8,00-9,00
  уч. бр. 13 10,45-10,50
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 6 9,00-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,15-10,45
  уч. бр. 14 8,00-9,00
  уч. бр. 16 9,15-9,45
  уч. бр. 17 9,45-10,15
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,15-9,20
2.        Сомборски Жика уч. бр. 17 9,00-9,15
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Филиповић Драгиша уч. бр. 13 9,15-10,00
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 10,00-12,00
  уч. бр. 17 9,10-9,15
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  5 9,40-10,00
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  9 10,00-10,15
  уч. бр. 11 9,20-9,40
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр.  3 10,00-10,15
2.        Томановић Предраг уч. бр.  5 10,40-11,00
  уч. бр.  9 10,15-10,40
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – децембар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.  Бањац Слободанка уч. бр. 1 8,00-8,10
2.  Никовић Лена уч. бр. 3 8,10-8,15
  уч. бр. 8 8,15-8,30
  уч. бр. 10 8,30-9,10
  уч. бр. 13 9,10-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Никовић Лена уч. бр. 17 9,20-9,30
ПЕТАК  02.12.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,30-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Роган Александра уч. бр.  9 8,00-8,10
2. Нинков Светлана уч. бр.  10 8,10-8,15
  уч. бр.  11 8,15-8,25
  уч. бр.  14 8,25-8,30
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Роган Александра уч. бр.  17 8,30-8,35
ПЕТАК 02.12.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 8,35-8,45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Кристина уч. бр. 1,3,9,10,13,16,14,18 8-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица уч. бр. 1,8,14
2. Марковић Драгица
Н 1.  Марковић Драгица уч.бр. 10
2. Протић Верица
ПЕТАК 02.12.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1. Танцаковић Александра уч. бр. 2 8,00-8,45
2.  Јармаз Биљана уч. бр. 8 8,45-8,50
  уч. бр. 16 8,50-8,55
  уч. бр. 18 8,55-9,20
 
☺    ФИЗИКА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 3 8,15-8,35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 13 8,35-8,50
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 2 10,00-10,05
2. Маришан Деана уч. бр. 18 10,05-10,15
 
Ликовна култура
1.  Маришан Деана уч. бр. 16 10,15-10,20
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 18 10,20-10,25
 
☺   ИСТОРИЈА
 
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 8,35-8,50
2.     Јосимов Весна уч. бр. 13 8,50-9,05
  уч. бр. 16 9,05-9,10
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Обрадовић Наташа уч. бр. 1 8,10-8,15
2.  Ћирак Слободан уч. бр. 9 8,15-8,20
  уч. бр. 11 8,20-8,35
  уч. бр. 14 8,05-8,10
  уч. бр. 16 8,35-8,40
  уч. бр. 17 8,40-8,45
  уч. бр. 18 8,45-8,55
     
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Алајица Данијела уч. бр. 2 9,00-9,15
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 9 9,15-9,25
  уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 1,8,9,11,14,17 8,30-9,30
2.   Куљић Марија
 
Филозофија
1.   Радишић Снежана уч. бр. 9 8,20-8,50
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9,10-9,35
  уч. бр. 14 8,50-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,05
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 3 10,25-11,00
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 6 10,20-10,25
  уч. бр. 18 10,00-10,20
 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
 1.   Кантар Оливера уч. бр. 10, 11, 18 9,35-10,00
2.   Живановић Марија
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 3,10,13,14,16,17,18 10,00-11,00
       2.    Михајловић Данило
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 2 9,15-10,00
2.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 3 8,50-9,05
  уч. бр. 13 9,05-9,15
  уч. бр. 18 8,30-8,50
 
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 3 10,00-10,15
2.        Панић Драган уч. бр. 8 9,05-9,20
  уч. бр. 9 8,55-9,05
  уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 9,20-9,50
  уч. бр. 18 10,15-11,15
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 13 9,45-10,00
2.    Плавшић Милан уч. бр. 14 9,00-9,45
  уч. бр. 17 10,00-10,05
Средства осигурања и везе, основи електротехнике, информатика и рачунарство, ел. и елктронски уређаји Информациони системи железнице
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 2 8,45-8,50
 2.  Грујић Миломир уч. бр. 3 8,50-9,00
  уч. бр. 13 9,00-9,40
  уч. бр. 17 9,40-10,00
  уч. бр. 18 10,00-10,05
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 9,20-9,25
2.     Блажић Јадранка уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 11 9,00-9,20
  уч. бр. 17 8,00-9,00
     
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,10
 2.    Деспотовић Зоран уч. бр. 2 10,05-10,45
  уч. бр. 4 11,00-12,00
  уч. бр. 11 9,10-10,05
  уч. бр. 18 10,05-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Чукановић Ана уч. бр. 3 11,00-11,20
2.    Станковић Саша уч. бр. 8 8,00-9,30
  уч. бр. 9 9,30-10,00
  уч. бр. 10 10,00-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Јовановић Слободан уч. бр. 1 9,10-9,15
2.        Фуртула Драган уч. бр. 13 10,10-11,00
  уч. бр. 14 9,45-10,10
  уч. бр. 16 9,35-9,45
  уч. бр. 17 9,15-9,35
 
                  ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 16 9,00-9,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 17 9,10-9,20
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1. Филиповић Драгиша уч. бр. 1 8,05-8,10
2.        Шолак Зорица уч. бр. 13 9,40-10,40
  уч. бр. 14 8,10-9,40
 
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.        Ђурашиновић Драган уч. бр.  2 9,35-9,50
2.        Унтербергер Марија уч. бр.  11 9,30-9,35
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9,30-10,00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  8 9,20-9,30
 
           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – октобар 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8,00-8,15
2.   Никовић Лена уч. бр. 10 8,15-9,15
  уч. бр. 14 9,15-9,20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Бјелица Јасмина уч. бр. 16 9,20-9,35
ПЕТАК  14.10.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 9,35-9,40
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Лековић Ивана уч. бр.  1 8,15-8,30
2. Ивић Љубо уч. бр.  10 8,30-9,05
  уч. бр.  11 9,05-9,30
  уч. бр.  13 9,30-9,35
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  14 9,35-9,40
ПЕТАК 14.10.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  16 9,40-9,50
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,10,11,13,14,16 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,16,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 10,11
ПЕТАК 14.10.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8,30-8,35
2.  Јарамаз Биљана уч. бр. 13 8,35-8,55
  уч. бр. 17 8,55-9,15
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
 
☺   ЛИКОВНО
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8,35-8,55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 13 8,55-9,05
  уч. бр. 17 9,05-9,10
  уч. бр. 18 9,10-9,15
☺   МУЗИЧКО
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8,50-8,55
2.  Маришан Дејана уч. бр. 17 9,05-9,10
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 13 9,059.10
2.   Јевтић Оливера уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Голубовић Љиљана уч. бр.  1 8,00-8,15
2.  Савић Владимир уч. бр.  10 8,15-8,35
  уч. бр.  11 8,35-9,05
  уч. бр.  13 9,05-9,10
  уч. бр.  16 9,10-9,20
  уч. бр.  17 9,20-9,35
  уч. бр.  18 9,35-9,40
 
ГЕОГРАФИЈА
1.  Цекић Веселка уч. бр. 13 9,359,50
2.  Ђукић Љубица уч. бр. 18 9,30-9,35
 
 
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 Социологија, Устав и права грађана
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 9,15-9,20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11   9,30-10,00
  уч. бр. 13 9,209,30
  уч. бр. 14 9,059,15
  уч. бр. 16 8,50-9,05
Грађанско васпитање
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 10,00-10,05
2.  Кантар Оливера уч. бр. 10 10,05-10,20
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 10 9,20-9,35
2.  Радишић Снежана уч. бр. 11 9,20-9,35
  уч. бр. 14 9,40-9,50
  уч. бр. 16 9,35-9,40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1. Берић Ненад уч. бр. 1 10,05-10,20
2. Михајловић Данило уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,20
  уч. бр. 14 11,20-11,30
  уч. бр. 16 11,30-11,50
  уч. бр. 17 11,50-12,05
  уч. бр. 18 12,05-12,15
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Михић Милан уч. бр. 1 8,55-9,10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 13 9,35-10.10
  уч. бр. 17 8,25-8,55
  уч. бр. 18 9,10-9,35
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9,10-9,50
2.  Мандић Душан уч. бр. 10 9,50-10,00
  уч. бр. 11 10,0010,20
  уч. бр. 13 10,20-10,25
  уч. бр. 18 8,50-9,10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10,05-10,15
2.        Грујић Миломир уч. бр. 13 10,1510,30
  уч. бр. 16 10,0010,05
  уч. бр. 17 9,55-10,00
  уч. бр. 18 10,3010,45
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1. Таминџија Данило уч. бр. 13 9,00-9,45
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 13 9,35-9,45
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 9,4510,20
     
 

 

☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Милојевић Гордана уч. бр. 1 10,05-10,40
2.    Николић Данијела уч. бр. 11 11,00-12,30
  уч. бр. 18 10,40-11,00
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 9,20-9,50
2.   Баста Ненад уч. бр. 13 10,00-11,00
  уч. бр. 17 9,00-9,20
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 13 9,05-9,30
2.  Фуртула Драган уч. бр. 14 8,45-9,05
  уч. бр. 16 8,158,45
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 10,00-10,10
2.  Сомборски Жика уч. бр. 16 10,1010,25
 
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Шолак Зорица уч. бр. 13 9,209,45
2.   Радовић Вељо уч. бр. 14  9,45-11,00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.     Унтербергер Марија уч. бр. 17 10,00-10,30
2.     Ђурашиновић Драган    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  18 10,00-10,30
2.  Томановић Предраг    
     
             
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – август 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 11 8.00-8.10
2.   Мајсторовић Јелена уч. бр. 14 8.10-8.20
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР:Јаковљевић Јелена    
ПЕТАК  19.08.2016. У 9.00.Ч У УЧ.10    
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Роган Александра уч. бр.  10 8.00-8.05
2.      Ивић Љубо уч. бр.  11 8.10-8.40
  уч. бр.  13 8.40-8.50
  уч. бр.  14 8.50-9.00
  уч. бр.  16 9.00-9.10
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 8.05-8.10
ПЕТАК 19.08.2016. У 10.00.Ч У УЧ.10 уч. бр.  18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Ђорђевић Криситна уч. бр. 11,14 8.00-9.00
2. Ратковић Миа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 11
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 14,18
Ф 1. Петровић Славица уч. бр. 11
ПЕТАК 19.08.2016. У 8.00.Ч У УЧ.10
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 17 8.00-8.05
2.  Kарађиновић Драгана    
 
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 13 8.30-8.35
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 17 8.40-9.00
  уч. бр. 18 8.35-8.40
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Мартиновић Ервехеја    
 
☺   ЛИКОВНО
1.  Маришан Дејана уч. бр. 18 8.25-8.30
2.  Атанасов Мирослав    
 
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јосимов Весна уч. бр. 17 8.10-8.30
2.   Илић Ратко    
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 11 8.40-8.50
             2.  Обрадовић Наташа    
ГЕОГРАФИЈА
1.  Алајица Данијела уч. бр. 18 8.30-8.35
2.  Ђукић Љубица    
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, 
1.   Оливера Кантар уч. бр. 10 8.05-8.20
2.  Куљић Марија уч. бр. 11 8.40-8.55
  уч. бр. 14 8.25-8.30
  уч. бр. 16 8.30-8.40
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 8.55-9.00
2.  Кантар Оливера    
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.20
2.  Радишић Снежана уч. бр. 14 9.20-9.25
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 17 9.05-9.35
  уч. бр. 18 9.35-9.40
 
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 13 9.05-9.10
2.    Михајловић Данило уч. бр. 14 9.10-9.15
  уч. бр. 16 9.15-9.20
  уч. бр. 17 9.20-9.25
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 13 8.50-9.10
2.  Кардум Ненад уч. бр. 17 9.35-10.00
  уч. бр. 18 9.20-9.30
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.  Станковић Соња уч. бр. 10 8.20-8.40
2.  Мандић Душан уч. бр. 11 9.20-9.35
  уч. бр. 17 8.40-9.15
  уч. бр. 18 9.40-10.10
 
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 11 9.35-9.40
2.  Грујић Миломир уч. бр. 13 9.30-9.35
  уч. бр. 16 9.15-9.30
  уч. бр. 17 9.40-10.00
  уч. бр. 18 9.10-9.15
 
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 13 8.50-9.00
2.   Плавшић Милан уч. бр. 14 9.00-10.00
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.  Судар Вера уч. бр. 11 9.20-9.25
2.  Раушевић Светлана уч. бр. 13 9.10-9.20
  уч. бр. 16 8.00-9.00
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Крстић Маја уч. бр. 11 8.30-9.00
2.    Чукановић Ана уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 17 10.00-10.30
  уч. бр. 18 9.00-9.35
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Станковић Саша уч. бр. 10 8.40-10.00
2.   Деспотовић Зоран    
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Јовановић Слободан уч. бр. 13 9.35-10.05
2.   Фуртула Драган уч. бр. 14 10.05-10.45
  уч. бр. 16 9.00-9.35
 
☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.   Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.00-9.05
2.   Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.05-9.20
 

 

   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Шолак Зорица уч. бр. 13 8.15-8.30
2.  Радовић Вељо уч. бр. 14 8.30-10.30
     
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  10 10.00-10.30
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.40-10.00
     
             
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – jун 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – jун 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Ђокић Душанка уч. бр. 1 8.00-8.05
2.   Црњански Радица уч. бр. 2 8.05-8.10
  уч. бр. 3 8.10-8.15
  уч. бр. 9 8.15-8.25
  уч. бр. 11 8.25-8.35
  уч. бр. 13 8.35-8.40
  уч. бр. 14 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ђокић Душанка уч. бр. 16 8.45-8.50
ПЕТАК  03.06.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8.50-8.55
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Нинков Светлана уч. бр.  2 8.10-8.20
2.      Јовишић Гордана уч. бр.  9 8.25-8.30
  уч. бр.  10 8.20-8.25
  уч. бр.  11 8.05-8.10
  уч. бр.  13 8.30-8.35
  уч. бр.  14 8.35-8.40
  уч. бр.  17 8.40-8.45
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Нинков Светлана уч. бр.  
ПЕТАК 03.06.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Матарић Јасмина уч. бр. 1,2,3,8,11,14, 16,17 8.00-9.00
2.Топалски Дијана
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 1,10,11,13,16,18
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 3,8,10,11
Ф
ПЕТАК 03.06.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21  
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.   Танацковић Александра уч. бр. 1 8.05-8.10
 2.  Kарађиновић Драгана уч. бр. 3 8.15-8.25
     
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 1 8.10-8.30
2.  Божић Димитријевић Зорица уч. бр. 8 8.30-8.55
  уч. бр. 13 8.55-9.10
  уч. бр. 16 9.10-9.20
 Хемија
1.  Јовановић Љиљана уч. бр. 1 8.30-8.40
2.  Мартиновић Ервехеја    
     
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.  Атанасов Мирослав уч. бр. 1 8.55-9.10
2.  Маришан Дејана    
Ликовна култура
1.  Маришан Дејана уч. бр. 1 8.40-8.55
2.  Атанасов Мирослав уч. бр. 3 8-55-9.00
☺   ИСТОРИЈА
1.   Јевтић Оливера уч. бр. 1 8.55-9.00
2.   Јосимов Весна уч. бр. 3 9.00-9.20
  уч. бр. 13 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.30-9.45
     
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 1 9.00-9.05
2.  Марцикић Предраг уч. бр. 9 9.05-9.10
     
☺    ГЕОГРАФИЈА
1.    Цекић Веселка уч. бр. 3 9.20-9.30
2.    Ђукић Љубица уч. бр. 16 9.30-9.35
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана,  
1.   Оливера Кантар уч. бр. 2 8.20-8.30
2.  Куљић Марија уч. бр. 9 9.30-10.10
  уч. бр. 11 8.35-9.05
  уч. бр. 14 8.30-8.35
  уч. бр. 17 9.05-9.15
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 11 9.20-9.30
2. Кантар Оливера    
 
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Алишић Жељка уч. бр. 11 8.10-8.25
2.  Радишић Снежана уч. бр. 17 8.25-8.40
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 9.05-9.15
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 9.15-9.20
     
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
1.    Берић Ненад уч. бр. 1 9.15-9.25
2.    Михајловић Данило уч. бр. 3 9.25-9.30
  уч. бр. 9 9.30-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.40
  уч. бр. 18 9.40-9.50
 
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Кардум Ненад уч. бр. 3 9.20-10.20
2.  Филиповић Драгиша уч. бр. 16 10.20-10.30
  уч. бр. 1 10.30-11.00
     
Мотори, техн.материјала, основи машинства
1.  Станковић Соња уч. бр. 1 9.15-10.15
2.  Мандић Душан уч. бр. 3 10.20-11.00
  уч. бр. 9 9.05-9.15
  уч. бр. 11 8.45-9.05
  уч. бр. 2 8.35-8.45
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.  Кешељ Татјана уч. бр. 1 11.00-11.15
2.  Остојић Владимир уч. бр. 3 10.45-11.00
  уч. бр. 11 10.40-10.45
  уч. бр. 13 10.20-10.40
  уч. бр. 16 10.15-10.20
  уч. бр. 17 9.55-10.15
  уч. бр. 18 9.40-9.55
  уч. бр. 8 11.15-11.20
     
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 13 9.40-10.00
2.  Плавшић Милан уч. бр. 14 10.00-10.25
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 2 8.20-8.40
2.     Раушевић Светлана уч. бр. 16 8.15-8.20
  уч. бр. 17 9.40-10.40
  уч. бр. 18 8.40-9.40
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.    Баста Ненад уч. бр. 10 8.25-10.00
 2.    Пејаков Бркић Гордана уч. бр. 11 10.00-11.00
  уч. бр. 8 11.00-12.00
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Иванишевић Душан уч. бр. 1 11.00-11.45
2.   Милојевић Гордана уч. бр. 2 8.40-9.00
  уч. бр. 3 8.00-8.40
  уч. бр. 9 9.00-11.00
 
 ☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 8 10.30-10.40
2.  Фуртула Драган уч. бр. 13 8.00-8.30
  уч. бр. 14 8.45-9.30
  уч. бр. 16 8.30-8.45
  уч. бр. 17 9.30-9.50
  уч. бр. 18 9.55-10.30
 
 ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Михајловић Бранка уч. бр. 13 9.10-9.15
2.  Ђурановић Предраг уч. бр. 18 9.50-10.05
  уч. бр. 16 9.15-9.35
  уч. бр. 17 9.35-9.50
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.    Шолак Зорица уч. бр. 8 10.30-10.35
2.    Радовић Вељо уч. бр. 13 8.00-8.55
  уч. бр. 14 9.00-10.30
  уч. бр. 16 8.55-9.00
     
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
 
1.   Унтербергер Марија уч. бр.  11 10.00-10.30
2.  Ђурашиновић Драган уч. бр.  3 9.55-10.00
 
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр.  3 9.45-10.00
2.  Томановић Предраг уч. бр.  11 9.00-9.45
 

ИСПИТИ СУ 04.06.2016. (СУБОТА)

 

   

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 03.06.2016. (ПЕТАК)

           
Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2016.

Распоред учионица и сатница по испитним комисијама – април 2016.

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Мајсторовић Јелена уч. бр. 1 8.00-8.20
2.   Бјелица Јасмина уч. бр. 3 8.20-8.30
  уч. бр. 8 8.30-8.45
  уч. бр. 11 8.45-8.50
  уч. бр. 13 8.50-8.55
  уч. бр. 14 8.55-9.00
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 17 9.00-9.45
ПЕТАК  08.04.2016. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.45-10.10
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Ивић Љубо уч. бр.  1 8.20-8.40
2.       Роган Александра уч. бр.  2 10.25-10.30
уч. бр.  3 8.10-8.20
уч. бр.  8 8.00-8.10
уч. бр.  10 8.40-8.50
уч. бр.  11 8.50-9.05
уч. бр.  13 9.05-9.20
уч. бр.  14 10.30-10.35
уч. бр.  16 9.20-9.25
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр.  17 9.45-10.25
ПЕТАК 08.04.2016. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр.  18 9.25-9.45
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1. Бечић Радочај Тања уч. бр. 1,3,8,14, 16,17,18 8.00-9.00
2. Павловић Ливиа
Р 1. Протић Верица

2. Марковић Драгица

уч. бр. 3,17
Н 1. Марковић Драгица 

2. Протић Верица

уч.бр. 1,3,10
Ф
ПЕТАК 08.04.2016. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.Танацковић Александра уч. бр. 3 8.30-9.00
2.Kарађиновић Драгана уч. бр. 16 9.00-9.05
уч. бр. 18 9.05-9.10
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.  Домазет Снежана уч. бр. 2 8.00-9.00
2.  Јаконић Јасмина уч. бр. 14 9.00-9.05
  уч. бр. 16 9.05-9.10
 Хемија
1. Јовановић Љиљана уч. бр. 3 9.00-9.05
2. Мартиновић Ервехеја уч. бр. 18 9.05-9.10
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.      Атанасов Мирослав уч. бр. 18 8.55-9.05
2.      Маришан Дејана уч. бр. 5  
  уч. бр. 16  
Ликовна култура
1.       Маришан Деана
2.       Атанасов Мирослав
☺   ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 2 9.00-9.50
2.      Јосимов Весна уч. бр. 3 9.50-9.55
  уч. бр. 14 8.55-9.00
  уч. бр. 16 8.45-8.50
  уч. бр. 18 8.50-8.55
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Савић Владимир уч. бр. 1 8.40-8.45
             2.  Обрадовић Наташа уч. бр. 8 8.45-8.55
  уч. бр. 17 8.55-9.00
  уч. бр. 17 9.00-9.10
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
1. Алајица Данијела уч. бр. 5 9.05-9.30
2. Ђукић Љубица уч. бр. 18 9.9.30-9.40
   
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана,
1.   Оливера Кантар уч. бр. 8 8.10–8.25
2.   Куљић Марија уч. бр. 9 8.25-8.45
  уч. бр. 10 8.50-9.15
  уч. бр. 11 9.15-9.35
  уч. бр. 13 9.35-10.00
  уч. бр. 14 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.00-10.15
  уч. бр. 1 10.15-10.30
     
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Живановић Марија уч. бр. 1 9.15-9.20
2. Кантар Оливера уч. бр. 10 9.20-9.30
  уч. бр. 11 9.25-9.30
  уч. бр. 13 9.30-9.35
ФИЛОЗОФИЈА
1.   Радишић Снежана уч. бр. 8 8.55-9.15
2.  Алишић Жељка уч. бр. 10 9.15-9.20
  уч. бр. 11 8.20-8.45
  уч. бр. 13 9.15-9.35
  уч. бр. 17 8.45-8.55
уч. бр. 14 8.15-8.20
 
☺  ПСИХОЛОГИЈА
 1.   Живановић Марија уч. бр. 1 8.45-8.50
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 3 8.50-9.00
  уч. бр. 18 9.00-9.15
   
☺  ВЕРСКА НАСТАВА
       1.    Берић Ненад уч. бр. 8 10.00-10.05
       2.    Михајловић Данило уч. бр. 16 10.05-10.15
  уч. бр. 17 10.15-10.35
  уч. бр. 18 10.35-10.40
  уч. бр. 14 10.40-10.55
  уч. бр. 3 10.55-11.00
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1.  Ђурнић Љиљана уч. бр. 2 9.50-10.40
2.  Филиповић Драгиша уч. бр. 3 9.30-9.50
  уч. бр. 14 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.00-9.10
  уч. бр. 18 9.10-9.20
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 8 8.55-9.25
2.        Мандић Душан уч. бр. 9 9.25-9.30
  уч. бр. 10 9.30-9.35
  уч. бр. 18 8.15-8.55
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , ЕЛ. И ЕЛКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 1 10.00-10.10
2.        Остојић Владимир уч. бр. 2 10.10-10.15
  уч. бр. 3 10.15-10.20
  уч. бр. 11 10.20-10.25
  уч. бр. 13 10.25-10.30
  уч. бр. 14 9.30-10.00
  уч. бр. 16 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.45-10.55
  уч. бр. 18 10.55-11.15
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ, ЕЛ. ОПРЕМА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА, ИЗБОРНА ТЕХН. РАДА ЕЛЕЛКТРОВУЧА
1.  Ацкета Предраг уч. бр. 14 9.30-10.00
2. Плавшић Милан    
 
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Блажић Јадранка уч. бр. 1 9.20-9.40
2.     Судар Вера уч. бр. 8 9.40-9.50
  уч. бр. 10 8.45-8.50
  уч. бр. 11 9.05-9.20
  уч. бр. 13 8.50-9.05
  уч. бр. 17 8.00-8.45
  уч. бр. 14 9.50-10.00
  уч. бр. 16 10.00-10.20
 
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Деспотовић Зоран уч. бр. 9 8.45-10.15
 2. Николић Данијела уч. бр. 10 8.00-8.45
  уч. бр. 2 10.15-11.00
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Иванишевић Душан уч. бр. 1 10.30-11.30
2.   Чукановић Ана уч. бр. 3 9.50-10.30
уч. бр. 8 9.00-9.50
уч. бр. 18 8.30-9.00
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.  Јовановић Слободан уч. бр. 1 9.25-9.35
2.  Сомборски Жика уч. бр. 14 8.15-8.50
  уч. бр. 16 9.25-10.05
  уч. бр. 18 8.50-9.25

☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР

 
1. Михајловић Бранка уч. бр. 1 9.40-9.45
2. Ђурановић Предраг уч. бр. 16 9.45-9.55
  уч. бр. 17 9.55-10.20
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1. Радовић Вељо уч. бр. 1 9.45-10.00
2. Шолак Зорица уч. бр. 14 10.00-12.00
  уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 17 9.35-9.40
   
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1. Унтербергер Марија уч. бр.  2 9.00-9.20
2. Ђурашиновић Драган уч. бр.  10 9.20-9.40
  уч. бр.  11 9.40-10.00
  уч. бр.  13 10.00-10.25
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1. Мак Маријан уч. бр.  2 10.20-10.30
2. Томановић Предраг уч. бр.  11 9.35-10.00
  уч. бр.  3 10.00-10.20
Сатница за професоре – децембар 2015. године – ванредно школовање

Сатница за професоре – децембар 2015. године – ванредно школовање

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И САТНИЦА ПО ИСПИТНИМ КОМИСИЈАМА

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Јаковљевић Јелена уч. бр. 1 8,00-8,05
2.    Ђокић Душанка уч. бр. 9 8,10-8,15
  уч. бр. 10 8,15-8,25
  уч. бр. 11 8,25-8,50
  уч. бр. 14 8,50-8,55
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Јаковљевић Јелена уч. бр. 17 8,55-9,20
ПЕТАК 04.12.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9,20-9,25
 
☺    МАТЕМАТИКА
1.       Марковић Маја уч. бр. 10 8,25-8,45
2.       Јовишић Горадана уч. бр. 11 8,15-8,25
уч. бр. 14 8,55-9,05
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Марковић Маја уч. бр. 16 8,45-8,50
ПЕТАК 04.12.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 17 8,00-8,15
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.          Павловић Ливиа уч. бр. 1,3,10,11,14,16,17 8.00-9.00
2.          Ратковић Миа
Н 1.          Марковић Драгица уч. бр. 10,14
2.         Протић Верица
ПЕТАК 04.12.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.       Танасковић Александра уч. бр. 3 8.10-9.00
        2.     Kарађиновић Драгана уч. бр. 13 9.05-9.10
  уч. бр. 18 9,10-9,25
☺    ФИЗИКА
Физика
1.       Домазет Снежана уч. бр. 2 8.00-8.15
2.       Јаконић Јасмина уч. бр. 9 8.15-9.00
  уч. бр. 16 9.00-9.20
 
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.       Атанасов Мирослав уч. бр. 18 9.10-9.20
2.       Маришан Деана    
     
Ликовна култура
1.       Маришан Деана уч. бр. 2 9,00-9,15
2.       Атанасов Мирослав уч. бр. 9 9,15-9,20
уч. бр. 18 9,20-9,25
   
ИСТОРИЈА
1.     Илић Ратко уч. бр. 8 8.45-9.00
2.      Јосимов Весна уч. бр. 9 9.00-9.40
  уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 17 9,45-9,50
 
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.  Ћирак Слободан уч. бр. 2 9.15-9.20
               2. Обрадовић Наташа уч. бр. 3 9.20-9.25
  уч. бр. 9 9.25-9.30
  уч. бр. 11 9.30-9.50
  уч. бр. 17 9,50-10,05
  уч. бр. 18 9,10-9,15
 
☺    ГЕОГРАФИЈА
               1.    Алајица Данијела уч. бр. 3 9.00-9.05
               2.    Цекић Веселка уч. бр. 16 9.05-9.10
  уч. бр. 18 9,10-9,20
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана
1.  Оливера Кантар уч. бр. 1 8.05-8.10
2.   Куљић Марија уч. бр. 10 8.35-8.55
  уч. бр. 11 8.55-9.05
  уч. бр. 14 8.10-8.15
  уч. бр. 17 8.15-8.35
ФИЛОЗОФИЈА
1.  Радишић Снежана уч. бр. 10 8.55-9.00
2. Алишић Жељка уч. бр. 11 9.00-9.15
уч. бр. 14 9.15-9.25
уч. бр. 17 9.25-9.45
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 2 10.00-10,20
2.   Ђокић – Мазалица Наташа уч. бр. 9 10,20-10,25
  уч. бр. 18 9,40-10,00
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
1. Кантар Оливера уч. бр. 1 9,15-9,20
                   2.   Живановић Марија уч. бр. 2 9,20-9,25
  уч. бр. 9 9,25-9,30
  уч. бр. 10 9,30-9,35
  уч. бр. 18 9,35-9,40
 
ВЕРСКА НАСТАВА
       1.  Берић Ненад уч. бр. 1 10.00-10.05
       2.   Михајловић Данило уч. бр. 2 10,05-10,15
  уч. бр. 10 10,20-10,35
  уч. бр. 11 10,35-11,00
  уч. бр. 13 11,00-11,05
  уч. бр. 16 11,05-11,10
  уч. бр. 17 11,10-11,40
  уч. бр. 18 11,40-11,45
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Кардум Ненад уч. бр. 2 08,00-08,30
2. Филиповић Драгиша уч. бр. 9 08,30-08,45
уч. бр. 13 08,45-09,00
  уч. бр. 16 09,00-09,15
  уч. бр. 18 09,15-09,50
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.        Станковић Соња уч. бр. 1 9,05-9,15
2.        Мандић Душан уч. бр. 2 9,15-9,50
  уч. бр. 10 9,00-9,05
  уч. бр. 11 9,50-10,10
  уч. бр. 18 8,00-9,00
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1.        Кешељ Татјана уч. бр. 2 10,10-10,25
2.        Остојић Владимир уч. бр. 9 10,25-10,35
  уч. бр. 10 10,35-10,40
  уч. бр. 13 11,30-12,00
  уч. бр. 16 10,40-11,00
  уч. бр. 17 11,00-11,10
  уч. бр. 18 11,10-11,30
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.        Ацкета Предраг уч. бр. 11 9,50-10,00
               2.       Плавшић Милан уч. бр. 13 9,10-9,50
  уч. бр. 14 9,00-9,10
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.       Судар Вера уч. бр. 1 8,50-9,05
2.    Раушевић Светлана уч. бр. 10 9,05-9,40
  уч. бр. 13 9,40-9,50
  уч. бр. 16 8,35-8,50
  уч. бр. 17 9,50-11,00
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
  САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1.   Баста Ненад уч. бр. 2 10,25-11,00
2.   Панић Драган уч. бр. 10 8,55-9,15
  уч. бр. 14 11,00-12,00
  уч. бр. 18 9,15-10,00
 САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 1.   Крстић Маја уч. бр. 1 8,30-9,05
 2.   Милојевић Гордана уч. бр. 3 9,05-10,00
  уч. бр. 9 10,00-10,35
уч. бр. 11 10,35-12,15
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Фуртула Драган уч. бр. 13 8,00-8,40
2.        Јовановић Слободан уч. бр. 14 9,10-9,20
  уч. бр. 16 8,55-9,10
  уч. бр. 17 8,40-8,55
     
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.        Михајловић Бранка уч. бр. 13 9,15-9,25
2.        Сомборски Жика уч. бр. 16 9,25-9,35
  уч. бр. 17 9,35-9,55
     
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.        Радовић Вељо уч. бр. 13 9,45-11,30
2.        Шолак Зорица уч. бр. 14 9,20-9,45
  уч. бр. 16 9,10-9,20
  уч. бр. 17 8,50-9,10
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.        Унтербергер Марија уч. бр. 3 9.45-10,00
2.        Ђурашиновић Драган уч. бр. 10 10,00-10,05
    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.        Мак Маријан уч. бр. 10 9,40-10,10
2.        Томановић Предраг  

ИСПИТИ СУ 05. 12. 2015. (СУБОТА)

ПИСМЕНИ ИСПИТИ 04.12.2015. (ПЕТАК)

Сатница за октобарски рок (2015/2016.) – ванредно школовање

Сатница за октобарски рок (2015/2016.) – ванредно школовање

☺    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1.    Бјелица Јасмина уч. бр. 1 8.00-8.05
2.    Мајсторовић Јелена уч. бр. 8 8.05-8.10
  уч. бр. 10 8.10-8.30
  уч. бр. 11 8.30-9.20
  уч. бр. 14 9.20-9.30
  уч. бр. 16 9.30-9.40
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Мајсторовић Јелена уч. бр. 18 9.40-9.45
ПЕТАК 16.10.2015. У 16.00.Ч У УЧ.21  
 
☺    МАТЕМАТИКА
1. Ивић Љубо уч. бр. 1 8.05-8.20
2.Нинков Светлана уч. бр. 8 8.00-8.05
уч. бр. 10 8.30-8.50
уч. бр. 11 9.20-10.00
уч. бр. 14 8.20-8.30
уч. бр. 16 8.50-8.55
ДЕЖУРАН ПРОФЕСОР: Ивић Љубо уч. бр. 17 8.55-9.10
ПЕТАК 16.10.2015. У 17.00.Ч У УЧ.21 уч. бр. 18 9.10-9.20
 
☺   СТРАНИ ЈЕЗИК
Е 1.Бечић Радочај Тања уч. бр. 8,10,11,14,16,17,18 8.00-9.00
2.Матарић Јасмина
Р 1.Протић Верица уч. бр. 11
2.Марковић Драгица
Н 1.Марковић Драгица уч.бр. 9,11,16
2.Протић Верица
ПЕТАК 16.10.2015. У 15.00.Ч У УЧ.21
☺    БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА
1.Танасковић Александра уч. бр. 8 8.10-9.10
2.Kарађиновић Драгана уч. бр. 13 9.10-9.35
  уч. бр. 16 9.40-9.55
  уч. бр. 18 9.35-9.40
☺    ФИЗИКА, ХЕМИЈА
Физика
1.Домазет Снежана уч. бр. 8 9.10-9.25
2.Јаконић Јасмина уч. бр. 13 9.05-9.10
  уч. бр. 16 8.55-9.05
 Хемија
 1.Јовановић Љиљана уч. бр. 16 8.30-8.35
2. Мартиновић Ервехеја  
☺   ЛИКОВНО, МУЗИЧКО
Музичка уметност
1.Атанасов Мирослав уч. бр. 8 8.55-9.15
2.Маришан Деана уч. бр. 16 8.50-8.55
  уч. бр. 18 8.40-8.50
Ликовна култура
1.Маришан Деана уч. бр. 8 9.25-9.40
2.Атанасов Мирослав уч. бр. 13 9.20-9.25
уч. бр. 16 9.15-9.20
☺   ИСТОРИЈА
1.  Илић Ратко уч. бр. 8 9.25-9.30
2.  Јосимов Весна уч. бр. 13 9.35-9.40
  уч. бр. 16 9.05-9.20
  уч. бр. 18 9.00-9.05
☺    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1.Голубовић Љиљана уч. бр. 8 8.30-8.35
2.Савић Владимир уч. бр. 10 8.35-8.40
  уч. бр. 11 8.00-8.30
  уч. бр. 16 8.40-8.45
  уч. бр. 17 8.45-8.55
  уч. бр. 18 8.55-9.00
☺    ГЕОГРАФИЈА
1. Цекић Веселка уч. бр. 8 9.30-9.45
2. Ђукић Љубица уч. бр. 13 9.45-9.55
  уч. бр. 16 9.55-10.05
  уч. бр. 18 10.05-10.10
 
☺    СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 Социологија, Устав и права грађана, грађанско васпитање
1.  Оливера Кантар уч. бр. 1 8.20-8.30
2.  Куљић Марија уч. бр. 10 8.00-8.10
  уч. бр. 11 8.30-8.45
  уч. бр. 14 8.45-8.50
  уч. бр. 17 8.10-8.20
Филозофија
1.Радишић Снежана уч. бр. 11 10.00-10.25
2.Алишић Жељка уч. бр. 14 9.40-9.45
уч. бр. 17 9.45-10.00
 
ПСИХОЛОГИЈА
1.   Живановић Марија уч. бр. 18 8.45-8.50
2.   Ђокић – Мазалица Наташа    
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 
1.Кантар Оливера уч. бр. 1 8.50-8.55
2.Живановић Марија уч. бр. 8 8.55-9.05
  уч. бр. 10 9.05-9.10
  уч. бр. 11 9.10-9.15
  уч. бр. 13 9.15-9.20
  уч. бр. 16 9.20-9.25
  уч. бр. 17 9.25-9.30
  уч. бр. 18 9.30-9.40
ВЕРСКА НАСТАВА
1.Берић Ненад уч. бр. 1 9.40-9.45
2.Михајловић Данило уч. бр. 8 9.45-10.00
  уч. бр. 10 10.00-10.05
  уч. бр. 11 10.05-10.30
  уч. бр. 13 10.30-10.45
  уч. бр. 14 10.45-10.50
  уч. бр. 16 10.50-11.15
  уч. бр. 17 11.15-11.35
☺    ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА
Техн.цртање, механика, маш.елементи
1. Ђурнић Љиљана уч. бр. 8 9.45-10.20
2. Кардум Ненад уч. бр. 13 10.20-11.20
уч. бр. 16 9.40-9.45
  уч. бр. 18 9.30-9.40
   
Мотори, техн.материјала, основи машинства,
1.    Станковић Соња уч. бр. 1 8.30-9.00
2.    Мандић Душан уч. бр. 8 9.40-9.45
  уч. бр. 10 9.00-9.10
  уч. бр. 11 9.45-10.15
  уч. бр. 18 9.10-9.30
☺    ГРУПА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И ИНФОРМАТИКА
Сред. осигурања и везе, основи електротехнике, информ. и рачунарство , ел. и елктронски уређаји, ИСЖ
1.Кешељ Татјана уч. бр. 8 10.00-10.05
2.Остојић Владимир уч. бр. 11 10.05-10.10
  уч. бр. 13 10.10-10.30
  уч. бр. 16 10.30-10.45
  уч. бр. 17 10.45-10.55
  уч. бр. 18 10.55-11.00
Електрични уређаји, ел. опрема на вучним возилима, изборна техн. рада елелктровуча
1.   Ацкета Предраг уч. бр. 14 10.00-11.00
2.   Плавшић Милан    
     
☺      ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА
1.Блажић Јадранка уч. бр. 1 9.00-9.10
2.Раушевић Светлана уч. бр. 11 10.30-10.50
  уч. бр. 16 8.50-9.00
  уч. бр. 17 9.10-10.30
☺    ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ДРУМСКИ СМЕР
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.   Деспотовић Зоран уч. бр. 8 9.45-10.45
2.   Николић Данијела уч. бр. 9 10.45-11.45
     
САОБРАЋАЈНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1.Ђурић Дренка уч. бр. 1 9.10-10.30
2.Пејаков – Бркић Гордана уч. бр. 10 10.30-11.30
уч. бр. 11 8.50-9.00
уч. бр. 18 8.15-8.50
☺   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.Фуртула Драган уч. бр. 13 8.00-8.30
2.Јовановић Слободан уч. бр. 14 9.30-10.00
  уч. бр. 16 8.30-9.30
  уч. бр. 17 10.00-10.30
                   ☺   ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
 
1.Михаиловић Бранка уч. бр. 16 10.00-10.35
2.Сомборски Жика уч. бр. 17 9.40-10.00
   ГРУПА МАШИНСКИХ ПРЕДМЕТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
1.  Радовић Вељо уч. бр. 13 10.00-10.30
2.  Шолак Зорица уч. бр. 14 8.00-9.30
  уч. бр. 16 10.45-11.00
  уч. бр. 17 10.30-10.45
   ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – ПТТ СМЕР
1.   Унтербергер Марија уч. бр. 10 9.00-9.10
2.  Ђурашиновић Драган уч. бр. 11 9.10-9.20
☺     ГРУПА САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДМЕТА – НАУТИЧКИ СМЕР
 
1.  Мак Маријан уч. бр. 11 9.00-9.25
2. Томановић Предраг