Консултативна настава – ванредни ученици – термини за августовски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за августовски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Мајсторовић Јелена 13.06.     17:00-18:30
Црњански Радица 16.06.     15:00-16:30
Математика
Ивић Љубо 16.06.     15:00-16:30
Роган Александра 13.06.     18:00-19:30
Енглески језик
Ратковић Миа 13.06.     13:30-15:00
Матарић Јасмина 16.06.     16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.06.     13:30-15:00
Руски језик
Протић Верица 15.06.     15:00-16:30
Француски језик
Петровић Славица 13.06.     13:30-15:00
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 15.06.     13:30-15:00
Танасковић Александра 16.06.     14:00-15:30
Физика
Домазет Снежана 16.06.     16:00-17:30
Божић Димитријевић Зорица 13.06.     15:00-16:30
Хемија
Јовановић Љиљана 15.06.     13:30-15:00
Мартиновић Ервехеја 13.06.     13:30-15:00
Ликовна култура
Маришан Дејана 15.06.     15:00-16:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 15.06.     14:00-15:30
Историја
Јосимов Весна 13.06.     15:00-16:30
Илић Ратко 14.06.     13:30-15:00
Физичко васпитање
Марцикић Предраг 13.06.     13:30-15:00
Голубовић Љиљана 16.06.     14:00-15:30
Географија
Алајица Данијела 13.06.     13:30-15:00
Ђукић Љубица 14.06.     13:30-15:00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 16.06.     13:30-16:30
Филозофија
Алишић Жељка 14.06.     15:00-16:30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.06.     13:00-14:30
Живановић Марија 15.06.     18:00-19:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 16.06.     18:00-19:30
Верска настава
Берић Ненад 13.06.     13:30-15:00
Михајловић Данило 15.06.     15:00-16:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 14.06.     15:00-16:30
Кардум Ненад 16.06.     18:00-19:30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 13.06.     13:30-15:00
Станковић Соња 16.06.     13:00-14:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 13.06.     16:00-17:30
Грујић Миломир 14.06.     16:00-17:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 14.06.     15:30
Група економских предмета
Блажић Јадранка 13.06.     13:30-15:00
Судар Вера 14.06.     13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 14.06.     13:30-15:00
Николић Данијела 16.06.     13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Ђурић Дренка 13.06.     13:00-14:30
Еремић Злата 14.06.     13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 14.06.     14:00-15:30
Јовановић Слободан 16.06.     13:30-15:00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 16.06.     13:00-14:30
Сомборски Жика 13.06.     15:00-16:30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 13.06.     15:00-16:30
Шолак Зорица 15.06.     14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 15.06.     15:00-16:30
Унтербергер Марија 14.06.     15:00-16:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 13.06.     13:30-15:00
Мак Маријан 15.06.     17:00-18:30
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јунски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јунски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Ђокић Душанка 23.05.2017.    15:30-18:00 19.05.2017     16:00-17:30
Бањац Слободанка 16.05.2017     16:30-18:00 17.05.2017.    14:30-16:00
Математика
Нинков Светлана 22.05.2017.    15:30-17:00 23.05.2017.    16:30-18:00
Марковић Маја 16.05.2017.    15:30-17:00 18.05.2017.    14:00-15:30
Енглески језик
Павловић Ливиа 16.05.2017.    14:00-15:30 19.05.2017.    15:00-16:30
Топалски Диана 18.05.2017     14:00-15:30 24.05.2017.    16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.05.2017.    16:00-17:30
Руски језик
Протић Верица 17.05.2017.    14:00-15:30
Француски језик
Петровић Славица 18.05.2017.    14:00-15:30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 22.05.2017.    16:00-17:30
Танасковић Александра 19.05.2017.    15:00-16:30
Физика
Домазет Снежана 22.05.2017.    14:00-15:30
Божић Димитријевић Зорица 16.05.2017.    15:00-16:30
Хемија
Јовановић Љиљана 23.05.2017.    15:30-17:00
Мартиновић Ервехеја 22.05.2017.    16:00-17:30
Ликовна култура
Маришан Дејана 18.05.2017.    15:00-16:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 23.05.2017.    13:30-15:00
Историја
Јосимов Весна 16.05.2017.    15:30-17:00
Илић Ратко 22.05.2017.    15:00-16:30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 22.05.2017.    13:30-15:00
Обрадовић Наташа 16.05.2017.    14:00-15:30
Географија
Цекић Веселка 23.05.2017.    13:30-15:00
Ђукић Љубица 17.05.2017.    13:30-15:00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 22.05.2017.    15:00-16:30 24.05.2017.    14:00-15:30
Филозофија
Алишић Жељка 16.05.2017.    14:30-16:00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.05.2017.    15:00-16:30
Живановић Марија 18.05.2017.    18:00-19:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 18.05.2017.  18:00-19:30
Верска настава
Берић Ненад 19.05.2017.    16:30-18:00
Михајловић Данило 16.05.2017.    16:00-17:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Михић Милан 16.05.2017.    14:30-16:00 18.05.2017.    17:00-18:30
Кардум Ненад 22.05.2017.    16:30-18:00 24.05.2017.    14:30-16:00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 23.05.    18:00-19:30 18.05.2017.    14:30-16:00
Станковић Соња 16.05.2017.    14:00-15:30 17.05.2017.    14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 16.05.2017.    17:00-18:30 22.05.2017.    15:00-16:30
Грујић Миломир 17.05.2017.    16:00-17:30 19.05.2017.    14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 17.05.2017.    13:30-15:00 19.05.2017.    16:30-18:00
Група економских предмета
Блажић Јадранка 16.05.2017.    16:00-17:30 24.05.2017.    13:30-15:00
Раушевић Светлана 22.05.2017.    17:00-18:30 17.052017.     14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.05.2017.    17:00-18:30 16.05.2017.    15:00-16:30
Крстић Маја 23.05.2017.    17:30-19:00 17.05.2017.    16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 22.05.2017.    16:00-17:30 16.05.2017.    13:30-15:00
Станковић Саша 24.05.2017.    15:30-17:00 23.052017.     17:00-18:30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 22.05.2017.    15:00-16:30 23.05.2017.    16:30-18:00
Јовановић Слободан 16.05.2017.    14:00-15:30 19.05.2017.    13:30-15:00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 16.05.2017.    14:30-16:00
Сомборски Жика 17.05.2017.    16:00-17:30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 16.05.2017.    15:00-16:30 19.05.2017.    14:00-15:30
Шолак Зорица 18.05.2017.    14:00-15:30 17.05.2017.    14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 18.05.2017. 15:00-16:30
Унтербергер Марија 17.05.2017. 15:00-16:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 23.05.2017.    17:00-18:30
Мак Маријан 18.05.2017.    17:00-18:30
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за априлски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за априлски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Црњански Радица 16.03.2017. 16.30-18.00 21.03.2017. 17.30-19.00
Мајсторовић Јелена 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Математика
Ивић Љубо 14.03.2017. 15.00-16.30 15.03.2017. 15.00-16.30
Лековић Ивана 17.03.2017. 13.30-15.00 20.03.2017. 14.00-15.30
Енглески језик
Павловић Ливиа 13.03.2017. 14.00-15.30 14.03.2017. 16.00-17.30
Ратковић Миа 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Немачки језик
Марковић Драгица 17.03.2017. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 16.03.2017. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 16.03.2017. 16.00-17.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 14.03.2017. 18.00-19.30
Танасковић Александра 17.03.2017. 14.00-15.30
Физика
Домазет Снежана 17.03.2017. 14.00-15.30
Божић Димитријевић Зорица 14.03.2017. 14.00-15.30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.03.2017. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 16.03.2017. 15.30-17.00
Ликовна култура
Маришан Дејана 09.03.2017. 14.00-15.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 16.03.2017. 18.00-19.30
Историја
Јосимов Весна 15.03.2017. 15.30-17.00
Илић Ратко 13.03.2017. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Савић Владимир 13.03.2017. 18.00-19.30
Голубовић Љиљана 17.03.2017. 14.00-15.30
Географија
Алајица Данијела 13.03.2017. 16.00-17.30
Ђукић Љубица 15.03.2017. 14.00-15.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 13.03.2017. 15.00-16.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Филозофија
Алишић Жељка 20.03.2017. 16.00-17.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.03.2017. 15.00-16.30
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 09.03.2017. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 10.03.2017. 16.30-18.00
Михајловић Данило 15.03.2017. 13.30-15.00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Михић Милан 10.03.2017. 15.00-16.30 13.03.2017. 15.00-16.30
Кардум Ненад 16.03.2017. 14.30-16.00 21.03.2017. 14.30-16.00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 14.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 16.30-18.00
Станковић Соња 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 14.03.2017. 14.00-15.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Грујић Миломир 16.03.2017. 16.00-17.30 17.03.2017. 14.00-15.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 14.00-15.30
Група економских предмета
Судар Вера 14.03.2017. 18.00-19.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Раушевић Светлана 17.03.2017. 14.30-16.00 20.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 14.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 16.00-17.30
Николић Данијела 13.03.2017. 18.00-19.30 17.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 13.03.2017. 14.00-15.30 17.03.2017. 15.00-16.30
Ђурић Дренка 13.03.2017. 15.30-17.00 17.03.2017. 16.30-18.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 10.03.2017. 14.00-15.30 13.03.2017. 18.00-19.30
Јовановић Слободан 16.03.2017. 16.00-17.30 22.03.2017. 14.00-15.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 17.03.2017. 13.30-15.00
Сомборски Жика 22.03.2017. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 14.03.2017. 14.00-15.30 21.03.2017. 18.00-19.30
Шолак Зорица 13.03.2017. 16.00-17.30 15.03.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 14.03.2017. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 17.03.2017. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 16.03.2017. 14.00-15.30
Мак Маријан 14.03.2017. 18.00-19.30
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за децембарски рок 2016/2017. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за децембарски рок 2016/2017. године

Српски језик и књижевност
Бањац Слободанка 15.11.2016. 16.30-18.00 21.11.2016. 16.00-17.30
Ђокић Душанка 18.11.2016. 13.00-14.30 22.11.2016. 16.30-18.00
Математика
Роган Александра 15.11.2016. 15.30-17.00 18.11.2016. 18.00-19.30
Нинков Светлана 23.11.2016. 13.30-15.00 22.11.2016. 16.30-18.00
Енглески језик
Ђорђевић Кристина 15.11.2016. 18.00-19.30 16.11.2016. 18.00-19.30
Ратковић Миа 17.11.2016. 15.00-16.30 18.11.2016. 16.00-17.30
Немачки језик
Марковић Драгица 15.11.2016. 16.00-17.30
Руски језик
Протић Верица 17.11.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 15.11.2016. 14.00-15.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Јарaмаз Биљана 21.11.2016. 16.00-17.30
Танасковић Александра 18.11.2016. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 18.11.2016. 16.00-17.30
Божић Димитријевић Зорица 15.11.2016. 15.00-16.30
Хемија
Јовановић Љиљана 22.11.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 21.11.2016. 16.00-17.30
Ликовна култура
Маришан Деjана 22.11.2016. 18.00-19.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.11.2016. 13.00-14.30
Историја
Јосимов Весна 15.11.2016. 15.30-17.00
Илић Ратко 21.11.2016. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 16.11.2016. 17.00-18.30
Обрадовић Наташа 17.11.2016. 14.30-16.00
Географија
Алајица Данијела 21.11.2016. 16.00-17.30
Ђукић Љубица 16.11.2016. 16.00-17.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 21.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 15.30-17.00
Филозофија
Алишић Жељка 16.11.2016. 13.30-15.00 17.11.2016. 13.30-15.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.11.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 16.11.2016. 17.00-18.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 16.11.2016. 17.00-18.30
Верска настава
Берић Ненад 15.11.2016. 16.00-17.30
Михајловић Данило 16.11.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 15.11.2016. 14.30-16.00 18.11.2016. 18.00-19.30
Ђурнић Љиљана 15.11.2016. 16.00-17.30 17.11.2016. 14.00-15.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 16.11.2016. 16.00-17.30 21.11.2016. 13.30-15.00
Станковић Соња 15.11.2016. 18.00-19.30 18.11.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 15.11.2016. 17.00-18.30 16.11.2016. 14.00-15.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 16.11.2016. 14.00-15.30 18.11.2016. 13.30-15.00
Група економских предмета
Судар Вера 18.11.2016. 13.30-15.00 22.11.2016. 18.00-19.30
Блажић Јадранка 15.11.2016. 16.00-17.30 17.11.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 17.11.2016. 18.00-19.30 21.11.2016. 16.00-17.30
Станковић Саша 17.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 21.11.2016. 17.00-18.30 16.11.2016. 14.30-16.00
Крстић Маја 22.11.2016. 18.00-19.30 16.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 16.11.2016. 14.30-16.00 21.11.2016. 18.00-19.30
Јовановић Слободан 18.11.2016. 17.00-18.30 22.11.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 16.11.2016. 16.00-17.30
Сомборски Жика 18.11.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 18.11.2016. 14.00-15.30 22.11.2016. 14.00-15.30
Шолак Зорица 16.11.2016. 14.00-15.30 21.11.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 17.11.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 15.11.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 21.11.2016. 14.30-16.00
Мак Маријан 16.11.2016. 18.00-19.30
Термини консултативне наставе за октобарски рок 2016. год. – ванредно школовање

Термини консултативне наставе за октобарски рок 2016. год. – ванредно школовање

Српски језик и књижевност
Никовић Лена 22.09.2016. 17.30-19.00 30.09.2016. 16.00-17.30
Бјелица Јасмина 21.09.2016. 17.30-19.00 29.09.2016. 16.30-18.00
Математика
Ивић Љубо 23.09.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Лековић Ивана 28.09.2016. 16.30-18.00 04.10.2016. 16.30-18.00
Енглески језик
Матарић Јасмина 28.09.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Павловић Ливиа 29.09.2016. 15.00-16.30 21.09.2016. 14.30-16.00
Немачки језик
Марковић Драгица 28.09.2016. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 29.09.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 22.09.2016. 16.00-17.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Јарамаз Биљана 29.09.2016. 16.00-17.30
Танацковић Александра 23.09.2016. 14.30-16.00
Физика
Домазет Снежана 21.09.2016. 18.00-19.30
Божић Димитријевић Зорица 27.09.2016. 14.30-16.00
Хемија
Јовановић Љиљана 29.09.2016. 15.00-16.30
Мартиновић Ервехеја 27.09.2016. 18.00-19.30
Ликовна култура
Маришан Дејана 22.09.2016. 14.30-16.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 29.09.2016. 14.30-16.00
Историја
Јосимов Весна 28.09.2016. 15.30-17.00
Илић Ратко 21.09.2016. 16.00-17.30
Физичко васпитање
Савић Владмир 28.09.2016. 15.00-16.30
Голубовић Љиљана 22.09.2016. 14.30-16.00
Географија
Ђукић Љубица 28.09.2016. 14.30-16.00
Цекић Веселка 29.09.2016. 14.30-16.00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 28.09.2016. 14.30-16.00 30.09.2016. 18.00-19.30
Филозофија
Алишић Жељка 21.09.2016. 18.00-19.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 29.09.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 22.09.2016. 18.00-19.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 22.09.2016. 18.00-19.30
Верска настава
Берић Ненад 23.09.2016. 16.30-18.00
Михајловић Данило 29.09.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 28.09.2016. 14.30-16.00 23.09.2016. 18.00-19.30
Филиповић Драгиша 04.10.2016. 15.00-16.30 30.09.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Станковић Соња 28.09.2016. 17.00-18.30 22.09.2016. 16.30-18.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 28.09.2016. 14.30-16.00 22.09.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 04.10.2016. 15.00-16.30 28.09.2016. 14.00-15.30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 29.09.2016. 18.00-19.30 28.09.2016. 15.00-16.30
Блажић Јадранка 27.09.2016. 14.00-15.30 21.09.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Милојевић Гордана 03.10.2016. 18.00-19.30 28.09.2016. 15.00-16.30
Николић Данијела 26.09.2016. 18.00-19.30 27.09.2016. 17.00-18.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 04.10.2016. 16.30-18.00 23.09.2016. 17.00-18.30
Баста Ненад 29.09.2016. 16.30-18.00 23.09.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 29.09.2016. 16.00-17.30 23.09.2016. 14.30-16.00
Јовановић Слободан 21.09.2016. 14.30-16.00 27.09.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 30.09.2016. 17.00-18.30
Сомборски Жика 21.09.2016. 16.00-17.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 27.09.2016. 15.00-16.30 29.09.2016. 16.00-17.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 28.09.2016. 14.30-16.00
Унтербергер Марија 30.09.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 29.09.2016. 14.00-15.30
Мак Маријан 04.10.2016. 18.00-19.30
Термини консултативне наставе за августовски рок 2016. год. – ванредно школовање

Термини консултативне наставе за августовски рок 2016. год. – ванредно школовање

Српски језик и књижевност
Мајсторовић Јелена 14.06.2016. 14.00-15.30
Јаковљевић Јелена 17.06.2016. 13.30-15.00
Математика
Ивић Љубо 15.06.2016. 15.00-16.30
Роган Александра 16.06.2016. 13.30-15.00
Енглески језик
Ђорђевић Кристина 14.06.2016. 14.00-15.30
Ратковић Миа 13.06.2016. 15.00-16.30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.06.2016. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 15.06.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 16.06.2016. 15.00-16.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 20.06.2016. 15.00-16.30
Танасковић Александра 17.06.2016. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 13.06.2016. 18.00-19.30
Божић Димитријевић Зорица 14.06.2016. 14.30-16.00
Хемија
Јовановић Љиљана 21.06.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 20.06.2016. 13.30-15.00
Ликовна култура
Маришан Деана 14.06.2016. 13.30-15.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.06.2016. 16.30-18.00
Историја
Јосимов Весна 14.06.2016. 13.30-15.00
Илић Ратко 20.06.2016. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 13.06.2016. 14.00-15.30
Обрадовић Наташа 14.06.2016. 18.00-19.30
Географија
Алајица Данијела 20.06.2016. 15.00-16.30
Ђукић Љубица 22.06.2016. 15.00-16.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 21.06.2016. 14.00-15.30
Филозофија
Алишић Жељка 14.06.2016. 15.00-16.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.06.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 15.06.2016. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 15.06.2016. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 13.06.2016. 16.30-18.00
Михајловић Данило 15.06.2016. 13.30-15.00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 15.06.2016. 15.00-16.30
Ђурнић Љиљана 13.06.2016. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 13.06.2016. 16.30-18.00
Станковић Соња 14.06.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 14.06.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.06.2016. 17.00-18.30
Група економских предмета
Судар Вера 13.06.2016. 14.00-15.30
Раушевић Светлана 14.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Крстић Маја 16.06.2016. 15.00-16.30
Чукановић Ана 15.06.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 13.06.2016. 15.00-16.30
Станковић Саша 15.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 17.06.2016. 17.00-18.30
Јовановић Слободан 20.06.2016. 16.00-17.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.06.2016. 17.00-18.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 14.06.2016. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 15.06.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 14.06.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 15.06.2016. 18.00-19.30
Мак Маријан 17.06.2016. 13.30-15.00
Термини консултативне наставе за ванредне ученике  – јунски рок школске 2015/2016. године

Термини консултативне наставе за ванредне ученике – јунски рок школске 2015/2016. године

Српски језик и књижевност
Црњански Радица 11.05.2016. 14.30-16.00 12.05.2016. 14.30-16.00
Ђокић Душанка 09.05.2016. 14.30-16.00 13.05.2016. 15.30-17.00
Математика
Нинков Светлана 12.05.2016. 15.30-17.00 13.05.2016. 15.00-16.30
Јовишић Гордана 11.05.2016. 18.00-19.30 09.05.2016. 18.00-19.30
Енглески језик
Матарић Јасмина 12.05.2016. 16.30-18.00
Топалски Дијана 09.05.2016. 17.00-18.30
Немачки језик
Марковић Драгица 09.05.2016. 16.00-17.30
Руски језик
Протић Верица 09.05.2016. 16.00-17.30
Француски језик
Славица Петровић (-замена-) 09.05.2016. 15.00-16.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 09.05.2016. 15.00-16.30
Танацковић Александра 13.05.2016. 14.30-16.00
Физика
Домазет Снежана 10.05.2016. 13.30-15.00
Божић Димитријевић Зорица 12.05.2016. 17.00-18.30
Хемија
Јовановић Љиљана 10.05.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 12.05.2016. 14.30-16.00
Ликовна култура
Маришан Дејана  10.05.2016. 12.00-13.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 11.05.2016. 16.30-18.00
Историја
Јосимов Весна 12.05.2016. 14.30-16.00
Илић Ратко 09.05.2016. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 09.05.2016. 15.00-16.30
Марцикић Предраг 11.05.2016. 17.00-18.30
Географија
Ђукић Љубица 11.05.2016. 14.30-16.00
Цекић Веселка 09.05.2016. 15.30-17.00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 10.05.2016. 15.00-16.30
Филозофија
Алишић Жељка 12.05.2016. 14.30-16.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 11.05.2016. 15.00-16.30
Живановић Марија 10.05.2016. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 10.05.2016. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 11.05.2016. 14.30-16.00
Русмир Данијел 10.05.2016. 17.00-18.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 09.05.2016. 15.00-16.30 11.05.2016. 15.00-16.30
Филиповић Драгиша 12.05.2016. 18.00-19.30 13.05.2016. 15.30-17.00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 12.05.2016. 15.00-16.30 13.05.2016. 17.00-18.30
Станковић Соња 12.05.2016. 17.00-18.30 11.05.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 11.05.2016. 15.00-16.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.05.2016. 14.30-16.00
Група економских предмета
Раушевић Светлана 09.05.2016. 16.30-18.00 12.05.2016. 17.00-18.30
Блажић Јадранка 11.05.2016. 14.30-16.00 13.05.2016. 14.30-16.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 12.05.2016. 15.00-16.30 09.05.2016. 14.30-16.00
Пејаков Бркић Гордана 12.05.2016. 16.00-17.30 13.05.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Иванишевић Душан 10.05.2016. 13.30-15.00 12.05.2016. 13.30-15.00
Милојевић Гордана 11.05.2016. 15.00-16.30 13.05.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 09.05.2016. 16.30-18.00 12.05.2016. 16.00-17.30
Јовановић Слободан 11.05.2016. 14.30-16.00 12.05.2016. 17.30-19.00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 11.05.2016. 14.30-16.00 13.05.2016. 17.00-18.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 10.05.2016. 15.00-16.30 11.05.2016. 17.00-18.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 12.05.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 13.05.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 10.05.2016. 17.00-18.30
Мак Маријан 13.05.2016. 18.00-19.30

Термини консултативне наставе за ванредне ученике – aприлски рок школске 2015/2016. године

Српски језик и књижевност
Мајсторовић Јелена 02.03.2016. 15.00-16.30 10.03.2016. 18.00-19.30
Бјелица Јасмина 01.03.2016. 18.00-19.30 11.03.2016. 16.00-17.30
Математика
Ивић Љубо 01.03.2016. 15.00-16.30 10.03.2016. 15.00-16.30
Роган Александра 02.03.2016. 17.30-19.00 03.03.2016. 18.00-19.30
Енглески језик
Бечић Радочај Тања 02.03.2016. 15.00-16.30 11.03.2016. 15.00-16.30
Павловић Ливиа 01.03.2016. 15.00-16.30 10.03.2016. 16.00-17.30
Немачки језик
Марковић Драгица 07.03.2016. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 01.03.2016. 15.00-16.30
Француски језик
Петровић Славица 07.03.2016. 14.00-15.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 02.03.2016. 15.30-17.00
Танацковић Александра 04.03.2016. 14.00-15.30
Физика
Домазет Снежана 07.03.2016. 18.00-19.30
Јаконић Јасмина 01.03.2016. 15.00-16.30
Хемија
Јовановић Љиљана 01.03.2016. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 03.03.2016. 15.30-17.00
Ликовна култура
Маришан Дејана 09.03.2016. 16.30.-18.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 02.03.2016. 16.30-18.00
Историја
Јосимов Весна 10.03.2016. 14.30-16.00
Илић Ратко 02.03.2016. 14.30-16.00
Физичко васпитање
Савић Владмир 08.03.2016. 15.30-17.00
Обрадовић Наташа 04.03.2016. 17.00-18.30
Географија
Ђукић Љубица 02.03.2016. 14.00-15.30
Алајица Данијела 04.03.2016. 14.00-15.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 02.03.2016. 16.00-17.30 11.03.2016. 17.30-19.00
Филозофија
Алишић Жељка 09.03.2016. 18.00-19.30 07.03.2016. 14.00-15.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 02.03.2016. 15.30-17.00
Живановић Марија 09.03.2016. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 09.03.2016. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 07.03.2016. 16.30-18.00
Михајловић Данило 01.03.2016. 17.00-18.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 01.03.2016. 15.00-16.30 11.03.2016. 18.00-19.30
Филиповић Драгиша 07.03.2016. 14.30-16.00 08.03.2016. 18.00-19.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 07.03.2016. 16.30-18.00 09.03.2016. 15.30-17.00
Станковић Соња 08.03.2016. 14.30-16.00 10.03.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 08.03.2016. 14.30-16.00 09.03.2016. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 07.03.2016. 17.00-18.30 02.03.2016. 15.00-16.30
Група економских предмета
Судар Вера 07.03.2016. 15.00-16.30 03.03.2016. 18.00-19.30
Блажић Јадранка 02.03.2016. 14.30-16.00 10.03.2016. 14.30-16.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 04.03.2016. 16.30-18.00 08.03.2016. 15.30-17.00
Николић Данијела 02.03.2016. 18.00-19.30 10.03.2016. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Иванишевић Душан 07.03.2016. 14.00-15.30 08.03.2016. 14.00-15.30
Чукановић Ана 01.03.2016. 17.00-18.30 09.03.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Сомборски Жика 02.03.2016. 18.00-19.30 04.03.2016. 17.00-18.30
Јовановић Слободан 03.03.2016. 17.30-19.00 08.03.2016. 18.00-19.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 03.03.2016. 16.00-17.30 10.03.2016. 18.00-19.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 01.03.2016. 15.00-16.30 11.03.2016. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 09.03.2016. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 03.03.2016. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 09.03.2016. 18.00-19.30
Мак Маријан 01.03.2016. 16.00-17.30
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јануарски рок 2015/2016. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за јануарски рок 2015/2016. године

Српски језик и књижевност
Јаковљевић Јелена 10.11.2015. 17.00-18.30 12.11.2015. 15.30-17.00
Ђокић Душанка 17.11.2015. 16.00-17.30 19.11.2015. 16.30-18.00
Математика
Марковић Маја 13.11.2015. 15.30-17.00 16.11.2015. 15.30-17.00
Јовишић Гордана 09.11.2015. 18.00-19.30 12.11.2015. 14.30-16.00
Енглески језик
Ратковић Миа 13.11.2015. 13.30-15.00 16.11.2015. 13.30-15.00
Павловић Ливиа 10.11.2015. 15.00-16.30 19.11.2015. 16.00-17.30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.11.2015. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 17.11.2015. 14.30-16.00
Француски језик
Петровић Славица 09.11.2015. 15.00-16.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 10.11.2015. 15.30-17.00
Танацковић Александра 20.11.2015. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 17.11.2015. 16.00-17.30
Јаконић Јасмина 10.11.2015. 15.00-16.30
Хемија
Јовановић Љиљана 12.11.2015. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 13.11.2015. 18.00-19.30
Ликовна култура
Маришан Дејана 19.11.2015. 15.30-17.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 13.11.2015. 14.00-15.30
Историја
Јосимов Весна 12.11.2015. 14.30-16.00
Илић Ратко 09.11.2015. 15.30-17.00
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 09.11.2015. 15.00-16.30
Обрадовић Наташа 17.11.2015. 15.30-17.00
Географија
Цекић Веселка 10.11.2015. 17.00-18.30
Алајица Данијела 13.11.2015. 13.30-15.00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 12.11.2015. 16.00-17.30 20.11.2015. 17.00-18.30
Филозофија
Алишић Жељка 17.11.2015. 13.30-15.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.11.2015. 15.00-16.30
Живановић Марија 18.11-2015. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 18.11-2015. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 20.11.2015. 16.30-18.00
Михајловић Данило 12.11.2015. 16.00-17.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 09.11.2015. 15.00-16.30 13.11.2015. 16.30-18.00
Филиповић Драгиша 12.11.2015. 18.00-19.30 18.11.2015. 18.00-19.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 16.11.2015. 16.30-18.00 18.11.2015. 15.30-17.00
Станковић Соња 12.11.2015. 17.00-18.30 20.11.2015. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 18.11.2015. 14.30-16.00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 19.11.2015. 14.30-17.00
Група економских предмета
Судар Вера 09.11.2015. 15.00-16.30 12.11.2015. 17.00-18.30
Раушевић Светлана 09.11.2015. 16.30-18.00 18.11.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Панић Драган 19.11.2015. 15.30-17.00 20.11.2015. 17.30-19.00
Крстић Маја 17.11.2015. 17.00-18.30 18.11.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 10.11.2015. 17.00-18.30 12.11.2015. 15.00-16.30
Милојевић Гордана 09.11.2015. 15.00-16.30 13.11.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 10.11.2015. 16.30-18.00 20.11.2015. 17.00-18.30
Јовановић Слободан 12.11.2015. 17.30-19.00 17.11.2015. 18.00-19.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 13.11.2015. 17.00-18.30
Сомборски Жика 19.11.2015. 13.30-15.00
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 10.11.2015. 15.00-16.30 20.11.2015. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 18.11.2015. 16.30-18.00
Унтербергер Марија 12.11.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 20.11.2015. 18.00-19.30
Мак Маријан 13.11.2015. 15.00-16.30

Испити су заказани за:

  • писмени део испита (математика, српски, страни језици) – 04.12.2015. године
  • остали испити – 05.12.2015. године
Консултативна настава – ванредни ученици – термини за октобарски рок 2015/2016. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за октобарски рок 2015/2016. године

Српски језик и књижевност
Majсторовић Јелена 24.09.2015. 16.00-17.30 30.09.2015. 15.00-16.30
Бјелица Јасмина 25.09.2015. 16.00-17.30 30.09.2015. 15.30-17.00
Математика
Ивић Љубо 28.09.2015. 16.00-17.30 25.09.2015. 15.00-16.30
Нинков Светлана 22.09.2015. 16.30-18.00 02.10.2015. 15.00-16.30
Енглески језик
Бечић Радочај Тања 28.09.2015. 16.00-17.30 30.09.2015. 15.00-16.30
Матарић Јасмина 29.09.2015. 16.00-17.30 25.09.2015. 18.00-19.30
Немачки језик
Марковић Драгица 29.09.2015. 15.00-16.30
Руски језик
Протић Верица 28.09.2015. 16.00-17.30
Француски језик
Петровић Славица 28.09.2015. 15.00-16.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 28.09.2015. 15.00-16.30
Танацковић Александра 25.09.2015. 15.00-16.30
Физика
Домазет Снежана 23.09.2015. 16.00-17.30
Јаконић Јасмина 30.09.2015. 16.00-17.30
Хемија
Јовановић Љиљана 29.09.2015. 15.30-17.00
Мартиновић Ервехеја 02.10.2015. 18.00-19.30
Ликовна култура
Маришан Дејана 24.09.2015. 15.30-17.00
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 30.09.2015. 16.30-18.00
Историја
Јосимов Весна 02.10.2015. 15.00-16.30
Илић Ратко 28.09.2015. 15.00-16.30
Физичко васпитање
Савић Владимир 22.09.2015. 15.00-16.30
Голубовић Љиљана 28.09.2015. 15.00-16.30
Географија
Цекић Веселка 28.09.2015. 15.30-17.00
Ђукић Љубица 01.10.2015. 16.00-17.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 25.09.2015. 17.00-18.30 29.09.2015. 15.00-16.30
Филозофија
Алишић Жељка 23.09.2015. 18.00-19.30 22.09.2015. 15.00-16.30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 28.09.2015. 15.00-16.30
Живановић Марија 23.09.2015. 16.30-18.00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 23.09.2015. 16.30-18.00
Верска настава
Берић Ненад 21.09.2015. 16.30-18.00
Михајловић Данило 28.09.2015. 16.00-17.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 23.09.2015. 15.00-16.30 28.09.2015. 15.00-16.30
Ђурнић Љиљана 25.09.2015. 18.00-19.30 29.09.2015. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Мандић Душан 21.09.2015. 16.30-18.00 22.09.2015. 16.30-18.00
Станковић Соња 30.09.2015. 15.00-16.30 01.10.2015. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 30.09.2015. 15.00-16.30
Грујић Миломир 02.10.2015. 17.00-18.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 22.09.2015. 18.00-19.30 30.09.2015. 15.00-16.30
Група економских предмета
Блажић Јадранка 24.09.2015. 15.30-17.00 28.09.2015. 16.00-17.30
Раушевић Светлана 28.09.2015. 16.30-18.00 01.10.2015. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.09.2015. 15.30-17.00 28.09.2015. 15.00-16.30
Николић Данијела 30.09.2015. 18.00-19.30 01.10.2015. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 01.10.2015. 16.00-17.30 29.09.2015. 18.00-19.30
Ђурић Дренка 23.09.2015. 15.00-16.30 30.09.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 01.10.2015. 16.00-17.30 30.09.2015. 17.00-18.30
Јовановић Слободан 25.09.2015. 17.00-18.30 22.09.2015. 18.00-19.30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 22.09.2015. 15.30-17.00 02.10.2015. 17.00-18.30
Група машинских предмета – железнички смер
Шолак Зорица 25.09.2015. 18.00-19.30 01.10.2015. 15.00-16.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 01.10.2015. 15.00-16.30
Унтербергер Марија 02.10.2015. 14.00-15.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 25.09.2015. 18.00-19.30
Мак Маријан 02.10.2015. 15.00-16.30