Консултативна настава, термини за августовски рок 2019. године

Консултативна настава, термини за августовски рок 2019. године

Српски језик и књижевност
Мајсторовић Јелена 12.06.    15-16.30 /
Јаковљевић Јелена 14.06.    14-15.30 /
Математика
Роган Александра 17.06.    17-18.30 /
Малиновић Биљана 14.06.    18-19.30 /
Енглески језик
Ратковић Миа 18.06.    15-16.30 /
Ђорђевић Кристина 19.06.    14-15.30 /
Немачки језик
Марковић Драгица 19.06.    14-15.30 /
Мијатовић Наташа 13.06.    14-15.30 /
Руски језик
Протић Верица 19.06.    14-15.30 /
Француски језик
Петровић Славица 18.06.    14-15.30 /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 13.06.    15-16.30 /
Танацковић Александра 14.06.    16-17.30 /
Физика
Домазет Снежана 18.06.    15-16.30 /
Васић Драгомир 13.06.    17-18.30 /
Хемија
Јовановић Љиљана 13.06.    16-17.30 /
Евица Радичанин Ковачић 12.06.    17-18.30 /
Ликовна култура
Маришан Дејана 14.06.    18-19.30 /
Штрбац Нада 12.06.    16-17.30 /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 13.06.    15-16.30 /
Историја
Јосимов Весна 17.06.    16-17.30 /
Јевтић Оливера 13.06.    15-16.30 /
Физичко васпитање
Савић Владимир 12.06.    17-18.30 /
Голубовић Љиљана 18.06.    15-16.30 /
Географија
Цекић Веселка 13.06.    15-16.30 /
Ђукић Љубица 12.06.    15-16.30 /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 12.06.    15,00-16,30 14.06.   15,00-16,30
Филозофија
Алишић Жељка 18.06.    15-16.30 /
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 17.06.    16-17.30 /
Живановић Марија 19.06.    15-16.30 /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 17.06.    18-19.30 /
Верска настава
Берић Ненад 14.06.    14-15.30 /
Крстић Милован 17.06.    15-16.30 /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 14.06.    14-15.30 /
Милинковић Марија 15.06.    18-19.30 /
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 17.06.    15-16.30 /
Станковић Соња 14.06.    15-16.30 /
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 19.06.    14-15.30 /
Грујић Миломир 12.06.    14-15.30 /
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 13.06.    14:30-16 17.06.    18-19.30
Група економских предмета
Судар Вера 19.06.    15-16.30 /
Блажић Јадранка 13.06.    18-19.30 /
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Николић Данијела 18.06.    14-15.30 /
Баста Ненад 14.06.    17-18.30 /
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 18.06.    17-18.30 /
Милојевић Гордана 17.06.    15-16.30 /
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 18.06.    14-15.30 /
Фуртула Драган 14.06.    16-17.30 /
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 18.06.    15-16.30 /
Сомборски Жика 12.06.    15-16.30 /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 18.06.    15-16.30 /
Шолак Зорица 14.06.    16-17.30 /
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 17.06.    15-16.30 /
Унтербергер Марија 12.06.    17-18.30 /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 14.06.    15-16.30 /
Мак Маријан 13.06.    16-17.30 /
Консултативна настава, термини за јунски рок 2019. године

Консултативна настава, термини за јунски рок 2019. године

Српски језик и књижевност
Бањац Слободанка 15.05.   18,00-19,30 21.05.   14,00-16,30
Црњански Радица 16.05.   18,00-19,30 20.05.   17,00-18,30
Математика
Роган Александра 21.05.   18,00-19,30 24.05.   17,00-18,30
Малиновић Биљана 16.05.   17,00-18,30 17.05.   18,00-19,30
Енглески језик
Топалски Диана 17.05.   16,00-17,30 /
Бечић Радочај Тања 20.05.   14,30-16,00 /
Немачки језик
Марковић Драгица 22.05.   14,00-15,30 /
Мијатовић Наташа 16.05.   14,00-15,30 /
Руски језик
Протић Верица 22.05.   15,00-16,30 /
Француски језик
Петровић Славица 21.05.   14,30-16,00 /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 16.05.   15,00-16,30 /
Танацковић Александра 17.05.   16,00-17,30 /
Физика
Домазет Снежана 24.05.   16,00-17,30 /
Васић Драгомир 16.05.   17,00-18,30 /
Хемија
Јовановић Љиљана 16.05.   16,00-17,30 /
Евица Радичанин Ковачић 15.05.   17,00-18,30 /
Ликовна култура
Маришан Деана 23.05.   18,00-19,30 /
Штрбац Нада 15.05.   16,00-17,30 /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 16.05.   15,00-16,30 /
Историја
Јосимов Весна 20.05.   16,00-17,30 /
Јевтић Оливера 16.05.   15,00-16,30 /
Физичко васпитање
Ћирак Слободан 21.05.   15,00-16,30 /
Обрадовић Наташа 20.05.   15,00-16,30 /
Географија
Алајица Данијела 20.05.   14,00-15,30 /
Ђукић Љубица 24.05.   14,30-16,00 /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 16.05.   18,00-19,30 17.05.   15,00-16,30
Филозофија
Алишић Жељка 20.05.   15,00-16,30 22.05.   16,00-17,30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 21.05.   15,00-16,30 /
Живановић Марија 20.05.   18,00-19,30 /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 20.05.   18,00-19,30 /
Верска настава
Берић Ненад 20.05.   15,00-16,30 /
Крстић Милован 24.05.   14,00-15,30 /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 17.05.   15,00-16,30 23.05.   14,00-15,30
Милинковић Марија 15.05.   18,00-19,30 16.05.   18,00-19,30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 15.05.   15,00-16,30 20.05.   14,30-16,00
Станковић Соња 20.05.   18,00-19,30 23.05.   13,30-15,00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 22.05.   14,00-15,30 23.05.   16,00-17,30
Грујић Миломир 15.05.   14,00-15,30 23.05.   14,30-16,00
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 20.05.   15,00-16,30 23.05.   15,00-16,30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 17.05.   14,30-16,00 24.05.   14,00-15,30
Судар Вера 21.05.   18,00-19,30 22.05.   15,00-16,30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 17.05.   15,00-16,30 23.05.   16,00-17,30
Крстић Маја 15.05.   15,00-16,30 20.05.   15,00-16,30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Станковић Саша 23.05.   15,00-16,30 24.05.   18,00-19,30
Пејаков Бркић Гордана 15.05.   15,00-16,30 16.05.   14,30-16,00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 21.05.   14,00-15,30 22.05.   17,00-18,30
Фуртула Драган 17.05.   16,00-17,30 20.05.   16,00-17,30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.05.   16,00-17,30 /
Сомборски Жика 15.05.   15,00-16,30 /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 15.05.   17,00-18,30 21.05.   15,00-16,30
Шолак Зорица 15.05.   15,00-16,30 23.05.   15,00-16,30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 21.05.   14,00-15,30 /
Унтербергер Марија 24.05.   15,00-16,30 /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 23.05.   17,00-18,30 /
Мак Маријан 15.05.   18,00-19,30 /
Консултативна настава, термини за априлски рок 2019. године

Консултативна настава, термини за априлски рок 2019. године

Српски језик и књижевност
Никовић Лена 27.03. 16-17:30ч 29.03. 16-17:30ч
Ђокић Душанка 25.03. 18-19:30ч 27.03. 15-16:30ч
Математика
Марковић Маја 25.03. 18-19:30ч 28.03. 17-18:30ч
Нинков Светлана 21.03. 16-17:30ч 22.03. 15-16:30ч
Енглески језик
Ратковић Миа 25.03. 15-16:30ч 28.03. 14-15:30ч
Павловић Ливиа 22.03. 16-17:30ч 27.03. 13:30-15:00ч
Немачки језик
Марковић Драгица 27.03. 14:30-16:00ч /
Мијатовић Наташа 21.03. 14:30-16:00ч /
Руски језик
Протић Верица 26.03. 13:30-15:00 /
Француски језик
Петровић Славица 25.03. 14:30-16:00ч /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 21.03. 16-17:30ч /
Танацковић Александра 22.03. 16-17:30ч /
Физика
Домазет Снежана 29.03. 16-17:30ч /
Васић Драгомир 21.03. 17-18:30ч /
Хемија
Јовановић Љиљана 21.03. 16-17:30ч /
Евица Радичанин Ковачић 20.03. 17-18:30ч /
Ликовна култура
Маришан Деана 28.03. 18-19:30ч /
Штрбац Нада 20.03. 18-19:30ч /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 21.03. 15-16:30ч /
Историја
Станковић Магдалена 25.03. 14-15:30ч /
Јевтић Оливера 21.03. 15-16:30ч /
Физичко васпитање
Марцикић Предраг 26.03. 14-15:30ч /
Савић Владимир 20.03. 17-18:30ч /
Географија
Цекић Веселка 21.03. 15-16:30ч /
Ђукић Љубица 29.03. 14:30-16:00ч /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 21.03. 18-19:30ч 22.03. 15-16:30ч
Филозофија
Алишић Жељка 25.03. 15-16:30ч 27.03. 16-17:30ч
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 25.03. 16-17:30ч /
Живановић Марија 28.03. 14-15:30ч /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 29.03. 18-19:30ч /
Верска настава
Берић Ненад 25.03. 15-16:30ч /
Крстић Милован 29.03. 14-15:30ч /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 28.03. 14-15:30ч 20.03. 14:30-16:00ч
Михић Милан 22.03. 15-16:30ч 27.03. 15-16:30ч
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 22.03. 16-17:30ч 25.03. 15-16:30ч
Станковић Соња 27.03. 16-17:30ч 28.03. 13:30-15ч
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 27.03. 14-15:30ч /
Грујић Миломир 20.03. 14-15:30ч /
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 25.03. 15-16:30ч 28.03. 15-16:30ч
Група економских предмета
Раушевић Светлана 22.03. 14:30-16:00ч /
Судар Вера 27.03. 15-16:30ч /
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Николић Данијела 26.03. 14-15:30ч 20.03. 17-18:30ч
Баста Ненад 21.03. 15-16:30ч 22.03. 17-18:30ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 20.03. 17-18:30ч 21.03. 17-18:30ч
Милојевић Гордана 25.03. 14:30-16:00ч 29.03. 18-19:30ч
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 26.03. 14-15:30ч 27.03. 17-18:30ч
Фуртула Драган 25.03. 16-17:30ч 22.03. 16-17:30ч
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.03. 12-13:30ч /
Сомборски Жика 28.03. 15-16:30ч /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.03. 17-18:30ч 26.03. 15-16:30ч
Шолак Зорица 28.03. 15-16:30ч 20.03. 15-16:30ч
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 21.03. 16-17:30ч /
Унтербергер Марија 20.03. 17-18:30ч /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 28.03. 17-18:30ч /
Мак Маријан 20.03. 18-19:30ч /
Консултативна настава, термини за децембарски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за децембарски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 21.11.  17-18,30ч 26.11.  17-18,30ч
Ђокић Душанка 20.11.  18-19,30ч 22.11.  16-17,30ч
Математика
Роган Александра 20.11.  18-19,30ч 21.11.  18-19,30ч
Ивић Љубо 28.11.  15-16,30ч 26.11.  15-16,30ч
Енглески језик
Павловић Ливиа 19.11.  15-16,30ч 21.11.  17-18,30ч
Ђорђевић Кристина 20.11.  14-15,30ч 28.11.  14-15,30ч
Немачки језик
Марковић Драгица 19.11.  15-16,30ч /
Мијатовић Наташа 27.11.  16-17,30ч /
Руски језик
Протић Верица 19.11.  15-16,30ч /
Француски језик
Петровић Славица 19.11.  15-16,30ч /
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 26.11.  17-18,30ч /
Танацковић Александра 23.11.  15-16,30ч /
Физика
Домазет Снежана 23.11.  16-17,30ч /
Илић Сузана 22.11.  14:30-16ч /
Хемија
Јовановић Љиљана 20.11.  18-19,30ч /
Евица Радичанин Ковачић 26.11.  18-19,30ч /
Ликовна култура
Маришан Деана 27.11.  15-16,30ч /
Штрбац Нада 28.11.  15,30-17ч /
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 22.11.  14-15,30ч /
Историја
Јосимов Весна 22.11.  15:30-17ч /
Илић Ратко 26.11.  14:30-16ч /
Физичко васпитање
Голубовић Љиљана 21.11.  17-18,30ч /
Обрадовић Наташа 26.11.  16-17,30ч /
Географија
Алајица Данијела 26.11.  14-15,30ч /
Ђукић Љубица 23.11.  15-16,30ч /
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 26.11.  14,30-16ч 27.11.  18-19,30ч
Филозофија
Алишић Жељка 19.11.  15-16,30ч 21.11.  16-17,30ч
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 21.11.  16-17,30ч /
Живановић Марија 22.11.  14-15,30ч /
Грађанско васпитање
Живановић Марија 23.11.  18-19,30ч /
Верска настава
Берић Ненад 19.11.  15-16,30ч /
Крстић Милован 27.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 20.11.  15-16,30ч 26.11.  18-19,30ч
Марија Милинковић 21.11.  14-15,30ч 23.11.  16,30-18ч
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 23.11.  14-15,30ч 27.11.  14-15,30ч
Станковић Соња 19.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 27.11.  15-16,30ч /
Грујић Миломир 26.11.  14-15,30ч /
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 23.11.  14:30-16ч 28.11.  18-19,30ч
Група економских предмета
Судар Вера 22.11.  15-16,30ч 26.11.  17-18,30ч
Блажић Јадранка 21.11.  18-19,30ч 23.11.  14-15,30ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 22.11.  17-18,30ч 26.11.  15-16,30ч
Еремић Злата 20.11.  14-15,30ч 21.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 26.11.  18-19,30ч 27.11.  18-19,30ч
Станковић Саша 19.11.  17-18,30ч 22.11.  14,30-16ч
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 20.11.  14-15,30ч 26.11.  18-19,30ч
Фуртула Драган 22.11.  14,30-16ч 28.11.  14:30-16ч
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 20.11.  14-15,30ч /
Сомборски Жика 28.11.  16-17,30ч /
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.11.  15-16,30ч 28.11.  17-18,30ч
Шолак Зорица 26.11.  15-16,30ч 27.11.  15-16,30ч
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 27.11.  15-16,30ч /
Унтербергер Марија 20.11.  14:30-16ч /
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 22.11.  17-18,30ч /
Мак Маријан 28.11.  18-19,30ч /
Консултативна настава, термини за октобарски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за октобарски рок 2018. године

Српски језик и књижевност

Црњански Радица 04.10.  18-19:30 09.10.  18-19:30
Ђокић Душанка 03.10.  14-15:30 08.10.  18-19:30

Математика

Роган Александра 09.10.  18-19:30 12.10.  18-19:30
Андесилић Ивана 05.10.  18-19:30 04.10.  16:30-18:00

Енглески језик

Бечић Радочај Тања 04.10.  15-16:30 05.10.  14-15:30
Топалски Диана 10.10.  16-17:30 08.10.  14-15:30

Немачки језик

Марковић Драгица 04.10.  16-17:30 /
Мијатовић Наташа 10.10.  16-17:30 /

Руски језик

Протић Верица 04.10.  16-17:30

Француски језик

Петровић Славица 08.10.  15-16:30

Биологија; Екологија и заштита животне средине

Карађиновић Драгана 04.10.  15-16:30 /
Танацковић Александра 05.10.  16-17:30 /

Физика

Домазет Снежана 12.10.  16-17:30 /
Илић Сузана 04.10.  17-18:30 /

Хемија

Јовановић Љиљана 04.10.  15:30-17:00 /
Евица Радичанин Ковачић 05.10.  18-19:30 /

Ликовна култура

Маришан Дејана 11.10.  18-19:30 /
Штрбац Нада 03.10.  15:30-17:00 /

Музичка уметност

Атанасов Мирослав 04.10.  15-16:30 /

Историја

Јосимов Весна 09.10.  15:30-17:00 /
Илић Ратко 03.10.  18-19:30 /

Физичко васпитање

Савић Владимир 03.10.  17-18:30
Ћирак Слободан 12.10.  18-19:30

Географија

Алајица Данијела 08.10.  14-15:30 /
Ђукић Љубица 05.10.  14:30-16:00 /

Социологија; Устав и права грађана

Кантар Оливера 04.10.  18-19:30 05.10.  13:30-15:00

Филозофија

Алишић Жељка 08.10.  15-16:30 11.10.  15:30-17:00

Психологија

Мазалица Ђокић Наташа 04.10.  15-16:30 /
Живановић Марија 11.10.  14-15:30 /

Грађанско васпитање

Живановић Марија 11.10.  14-15:30

Верска настава

Берић Ненад 11.10.  16-17:30 /
Крстић Душан 10.10.  14-15:30 /

Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)

Ђурнић Љиљана 03.10.  15-16:30 05.10.  15-16:30
Михић Милан 09.10.  16:30-18:00 11.10.  18-19:30

Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)

Панић Драган 08.10.  13:30-15:00 05.10.  18-19:30
Станковић Соња 03.10.  14:30-16:00 11.10.  13:30-15:00

Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)

Кешељ Татјана 03.10.  14-15:30 /
Грујић Миломир 11.10.  15-16:30 /

Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)

Ацкета Предраг 05.10.  15-16:30 03.10.  17:30-19:00

Група економских предмета

Раушевић Светлана 04.10.  18-19:30 12.10.  14-15:30
Блажић Јадранка 10.10.  18-19:30 08.10.  15-16:30

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)

Чукановић Ана 03.10.  18-19:30 04.10.  18-19:30
Милојевић Гордана 08.10.  13:30-15:00 12.10.  18-19:30

Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)

Николић Данијела 05.10.  17-18:30 09.10.  14-15:30
Баста Ненад 05.10.  16:30-18:00 09.10.  17-18:30

Група саобраћајних предмета – железнички смер

Јовановић Слободан 03.10.  15-16:30 04.10.  15-16:30
Фуртула Драган 05.10.  14:30-16:00 11.10.  14:30-16:00

Практична настава – железнички смер

Михајловић Бранка 03.10.  18-19:30 /
Сомборски Жика 04.10.  16-17:30 /

Група машинских предмета – железнички смер

Филиповић Драгиша 03.10.  17-18:30 12.10.  18-19:30
Шолак Зорица 09.10.  14-15:30 11.10.  16-17:30

Група саобраћајних предмета – ПТТ смер

Ђурашиновић Драган 05.10.  15-16:30 /
Унтербергер Марија 03.10.  17-18:30 /

Група саобраћајних предмета – наутички смер

Томановић Предраг 03.10.  14:30-16:00 /
Мак Маријан 12.10.  18-19:30 /

Консултативна настава, термини за aвгустовски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 12.06.   18:00-19:30
Мајсторовић Јелена 13.06.   15:00-16:30
Математика
Марковић Маја 18.06.   16:00-17:30
Нинков Светлана 19.06.   18:00-19:30
Енглески језик
Матарић Јасмина 12.06.   16:00-17:30
Павловић Ливиа 13.06.   16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 18.06.   17:00-18:30
Руски језик
Протић Верица 18.06.   17:00-18:30
Француски језик
Петровић Славица 14.06.   13:30-15:00
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 18.06.   15:00-16:30
Танацковић Александра 15.06.   16:00-17:30
Физика
Домазет Снежана 14.06.   13:30-15:00
Илић Сузана 12.06.   15:00-16:30
Хемија
Јовановић Љиљана 14.06.   14:00-15:30
Мартиновић Ервехеја 12.06.   15:30-17:00
Ликовна култура
Маришан Дејана 13.06.   15:00-16:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 19.06.   15:30-17:00
Историја
Јосимов Весна 20.06.   18:00-19:30
Илић Ратко 18.06.   18:00-19:30
Физичко васпитање
Савић Владимир 19.06.   18:00-19:30
Ћирак Слободан 14.06.   18:00-19:30
Географија
Алајица Данијела 18.06.   16:00-17:30
Ђукић Љубица 19.06.   18:00-19:30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 18.06.   16:00-17:30 19.06.   15:00-16:30
Филозофија
Алишић Жељка 18.06.   13:30-15:00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 18.06.   15:00-16:30
Живановић Марија 12.06.   15:00-16:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 18.06.   15:00-16:30
Верска настава
Берић Ненад 12.06.   18:00-19:30
Крстић Милован 14.06.   13:30-15:00
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 14.06.   15:30-17:00
Ђурнић Љиљана 19.06.   17:00-18:30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 13.06.   16:30-18:00
Станковић Соња 20.06.   16:00-17:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 12.06.   16:00-17:30
Грујић Миломир 19.06.   14:00-15:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 12.06.   15:00-16:30 15.06.   16:00-17:30
Група економских предмета
Блажић Јадранка 12.06.   13:30-15:00
Судар Вера 13.06.   16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 12.06.   16:00-17:30
Ковачевић Марко 13.06.   16:00-17:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 14.06.   13:30-15:00
Станковић Саша 19.06.   15:30-17:00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 12.06.   18:00-19:30
Јовановић Слободан 13.06.   16:00-17:30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 12.06.   13:30-15:00
Сомборски Жика 14.06.   15:30-17:00
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 20.06.   16:30-18:00
Шолак Зорица 12.06.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 15.06.   13:30-15:00
Унтербергер Марија 12.06.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 13.06.   13:30-15:00
Мак Маријан 14.06.   16:00-17:30
Консултативна настава, термини за јунски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за јунски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Ђокић Душанка 14.05.   15:00-16:30 11.05.   15:00-16:30
Црњански Радица 15.05.   15:00-16:30 09.05.   17:00-18:30
Математика
Роган Александра 10.05.   16:00-17:30 11.05.   15:30-17:00
Ивић Љубо 09.05.   16:00-17:30 17.05.   16:00-17:30
Енглески језик
Матарић Јасмина 11.05.   15:00-16:30 15.05.   16:00-17:30
Ратковић Миа 10.05.   14:30-16:00 18.05.   15:00-16:30
Немачки језик
Марковић Драгица 16.05.   14:30-16:00
Руски језик
Протић Верица 16.05.   14:30-16:00
Француски језик
Петровић Славица 10.05.   15:00-16:30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 10.05.   16:00-17:30
Танацковић Александра 18.05.   15:00-16:30
Физика
Домазет Снежана 17.05.   14:30-16:00
Илић Сузана 09.05.   17:00-18:30
Хемија
Јовановић Љиљана 10.05.   17:00-18:30
Мартиновић Ервехеја 11.05.   15:00-16:30
Ликовна култура
Маришан Дејана 18.05.   16:00-17:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 09.05.   15:00-16:30
Историја
Јосимов Весна 10.05.   15:00-16:30
Илић Ратко 09.05.   15:00-16:30
Физичко васпитање
Голубовић Љиљана 10.05.   15:00-16:30
Обрадовић Наташа 16.05.   15:00-16:30
Географија
Цекић Веселка 10.05.   15:00-16:30
Ђукић Љубица 11.05.   16:00-17:30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 09.05.   15:00-16:30 10.05.   17:00-18:30
Филозофија
Алишић Жељка 15.05.   18:00-19:30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 14.05.   16:00-17:30
Живановић Марија 16.05.   17:00-18:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 16.05.   17:00-18:30
Верска настава
Берић Ненад 15.05.   15:00-16:30
Крстић Милован 16.05.   16:00-17:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Кардум Ненад 11.05.   15:00-16:30 17.05.   15:00-16:30
Михић Милан 14.05.   15:00-16:30 10.05.   14:30-16:00
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 16.05.   17:00-18:30 18.05.   18:19:30
Станковић Соња 10.05.   13:30-15:00 09.05.   15:00-16:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 17.05   15:00-16:30 16.05.   17:00-18:30
Грујић Миломир 09.05.   13:30-15:00 11.05.   14:30-16:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 15.05.   15:00-16:30 10.05.   17:00-18:30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 18.05.   13:30-15:00 14.05.   14:30-16:00
Судар Вера 17.05.   14:30-16:00 16.05.   18:00-19:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 18.05.   18:00-19:30 10.05.   17:00-18:30
Еремић Злата 16.05.   15:00-16:30 17.05.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 17.05.   18:00-19:30 15.05.   15:00-16:30
Николић Данијела 11.05.   15:00-16:30 09.05.   18:00-19:30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 10.05.   16:00-17:30 18.05.   18:00-19:30
Јовановић Слободан 16.05.   16:00-17:30 11.05.   15:00-16:30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 09.05.   15:00-16:30
Сомборски Жика 14.05.   14:30-16:00
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 17.05.   16:00-17:30 09.05.   17:00-18:30
Шолак Зорица 11.05.   17:00-18:30 14.05.   14:30-16:00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 11.05.   16:00-17:30
Унтербергер Марија 16.05.   17:18:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 18.05.   18:00-18:30
Мак Маријан 16.05.   16:00-17:30

 

Консултативна настава, термини за априлски рок 2018. године

Консултативна настава, термини за априлски рок 2018. године

Српски језик и књижевност
Бањац Слободанка 09.03.   18:00-19:30 14.03.   15:00-16:30
Јаковљевић Јелена 06.03.   15:00-16:30 15.03.   15:00-16:30
Математика
Андесилић Ивана 13.03.   18:00-19:30 16.03.   18:00-19:30
Ивић Љубо 14.03.   16:00-17:30 15.03.   15:00-16:30
Енглески језик
Топалски Диана 07.03.   16:00-17:30 08.03.   14:00-15:30
Павловић Ливиа 14.03.   14:00-15:30 09.03.   15:00-16:30
Немачки језик
Марковић Драгица 06.03.   15:00-16:30
Руски језик
Протић Верица 13.03.   14:00-15:30
Француски језик
Петровић Славица 15.03.   14:00-15:30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 13.03.   14:00-15:30
Танацковић Александра 16.03.   14:00-15:30
Физика
Домазет Снежана 07.03.   18:00-19:30
Илић Сузана 13.03.   16:00-17:30
Хемија
Јовановић Љиљана 13.03.   15:30-17:00
Мартиновић Ервехеја 15.03.   14:00-15:30
Ликовна култура
Маришан Дејана 09.03.   16:00-17:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 15.03.   14:00-15:30
Историја
Јосимов Весна 14.03.   17:30-19:00
Илић Ратко 12.03.   18:00-19:30
Физичко васпитање
Савић Владимир 06.03.   17:30-19:00
Ћирак Слободан 14.03.   15:00-16:30
Географија
Алајица Данијела 12.03.   16:00-17:30
Ђукић Љубица 16.03.   16:00-17:30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 13.03.   18:00-19:30 09.03.   17:30-19:00
Филозофија
Алишић Жељка 08.03.   18:00-19:30 06.03.   18:00-19:30
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 09.03.   15:00-16:30
Живановић Марија 07.03.   16:30-18:00
Грађанско васпитање
Живановић Марија 07.03.   16:30-18:00
Верска настава
Берић Ненад 16.03.   16:30-18:00
Крстић Душан 08.03.   15:00-16:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 13.03.   17:00-18:30 16.03.   15:00-16:30
Кардум Ненад 09.03.   15:00-16:30 14.03.   14:00-15:30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 07.03.   16:30-18:00 09.03.   18:00-19:30
Станковић Соња 15.03.   13:30-15:00 14.03.   16:00-17:30
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 12.03.   14:00-15:30 07.03.   16:30-18:00
Грујић Миломир 13.03.   16:00-17:30 14.03.   16:00-17:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 15.03.   16:30-18:00 16.03.   15:00-16:30
Група економских предмета
Судар Вера 08.03.   18:00-19:30 16.03.   14:30-16:00
Блажић Јадранка 16.03.   13:30-15:00 15.03.   14:30-16:00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 07.03.   14:30-16:00 08.03.   14:30-16:00
Станковић Саша 14.03.   17:30-19:00 06.03.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 16.03.   15:00-16:30 14.03.   14:30-16:00
Милојевић Гордана 09.03.   13:30-15:00 12.03.   14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 06.03.   18:00-19:30 15.03.   15:00-16:30
Јовановић Слободан 07.03.   16:00-17:30 16.03.   14:30-16:00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 09.03.   15:00-16:30
Сомборски Жика 08.03.   15:30-17:00
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 09.03.   15:30-17:00 14.03.   16:30-18:00
Шолак Зорица 14.03.   15:00-16:30 16.03.   17:00-18:30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 16.03.   16:00-17:30
Унтербергер Марија 13.03.   14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 09.03.   18:00-19:30
Мак Маријан 16.03.   16:00-17:30

 

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за jануарски рок 2017/2018. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за jануарски рок 2017/2018. године

Српски језик и књижевност
Бјелица Јасмина 16.11.2017. 15.00-16.30 22.11.2017. 15.00-16.30
Мајсторовић Јелена 20.11.2017. 17.30-19.00 24.11.2017. 15.00-16.30
Математика
Ивић Љубо 20.11.2017. 16.00-17.30 22.11.2017. 17.00-18.30
Роган Александар 23.11.2017. 17.00-18.30 24.11.2017. 16.00-17.30
Енглески језик
Матарић Јасмина 23.11.2017. 15.00-16.30 24.11.2017. 14.30-16.00
Ратковић Миа 16.11.2017. 15.00-16.30 20.11.2017. 15.00-16.30
Немачки језик
Марковић Драгица 22.11.2017. 14.00-15.30
Руски језик
Протић Верица 20.11.2017. 17.00-18.30
Француски језик
Петровић Славица 23.11.2017. 14.00-15.30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 20.11.2017. 15.30-17.00
Танацковић Александра 17.11.2017. 16.00-17.30
Физика
Домазет Снежана 16.11.2017. 14.00-15.30
Илић Сузана 22.11.2017. 17.00-18.30
Хемија
Јовановић Љиљана 23.11.2017. 17.00-18.30
Мартиновић Ервехеја 24.11.2017. 15.00-16.30
Ликовна култура
Маришан Дејана 17.11.2017. 16.00-17.30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 23.11.2017. 14.00-15.30
Историја
Јосимов Весна 22.11.2017. 17.30-19.00
Илић Ратко 20.11.2017. 18.00-19.30
Физичко васпитање
Голубовић Љиљана 23.11.2017. 15.00-16.30
Обрадовић Наташа 16.11.2017. 15.00-16.30
Географија
Цекић Веселка 23.11.2017. 14.30-16.00
Ђукић Љубица 24.11.2017. 16.00-17.30
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 17.11.2017. 17.30-19.00 22.11.2017. 15.00-16.30
Филозофија
Алишић Жељка 16.11.2017. 18.00-19.30 20.11.2017. 14.30-16.00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 20.11.2017. 15.30-17.00
Живановић Марија 17.11.2017. 14.00-15.30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 17.11.2017. 14.00-15.30
Верска настава
Берић Ненад 20.11.2017. 17.30-19.00
Крстић Милован 23.11.2017. 15.00-16.30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 20.11.2017. 15.00-16.30 23.11.2017. 17.00-18.30
Кардум Ненад 16.11.2017. 17.00-18.30 20.11.2017. 17.00-18.30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 17.11.2017. 18.00-19.30 20.11.2017. 13.30-15.00
Станковић Соња 22.11.2017. 16.00-17.30 23.11.2017. 13.30-15.00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 16.11.2017. 14.30-16.00 17.11.2017. 16.00-17.30
Грујић Миломир 20.11.2017. 18.00-19.30 22.11.2017. 16.00-17.30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 23.11.2017. 15.30-17.00 17.11.2017. 17.00-18.30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 17.11.2017. 13.30-15.00 23.11.2017. 15.00-16.30
Блажић Јадранка 20.11.2017. 15.30-17.00 23.11.2017. 14.30-16.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Чукановић Ана 20.11.2017. 13.30-15.00 22.11.2017. 13.30-15.00
Крстић Маја 16.11.2017. 13.30-15.00 24.11.2017. 13.30-15.00
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Баста Ненад 20.11.2017. 16.00-17.30 22.11.2017. 15.00-16.30
Николић Данијела 17.11.2017. 14.00-15.30 23.11.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Фуртула Драган 20.11.2017. 14.00-15.30 23.11.2017. 15.00-16.30
Јовановић Слободан 16.11.2017. 16.00-17.30 24.11.2017. 14.30-16.00
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 17.11.2017. 15.00-16.30
Сомборски Жика 20.11.2017. 15.00-16.30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 17.11.2017. 15.30-17.00 22.11.2017. 16.30-18.00
Шолак Зорица 23.11.2017. 14.00-15.30 24.11.2017. 17.00-18.30
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 17.11.2017. 14.00-15.30
Унтербергер Марија 24.11.2017. 18.00-19.30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 22.11.2017. 17.00-18.30
Мак Маријан 17.11.2017. 15.00-16.30

Писмени испити: петак 08.12.2017.

  • од 15.00 часова – страни језици
  • од 16.00 часова – српски језик
  • од 17.00 часова – математика

Остали испити: субота 09.12.2017. од 8.00 часова

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за октобарски рок 2017/2018. године

Консултативна настава – ванредни ученици – термини за октобарски рок 2017/2018. године

Српски језик и књижевност
Никовић Лена 06.10.   16:30-18:00 09.10.   18:00-19:30
Ђокић Душанка 05.10.   16:00-17:30 11.10.   15:00-16:30
Математика
Марковић Маја 09.10.   16:00-17:30 10.10   15:00-16.:30
Нинков Светлана 06.10.   18:00-19:30 09.10.   13:00-14:30
Енглески језик
Павловић Ливиа 06.10.   15:00-16:30
Топалски Диана 11.10.   16:00-17:30
Немачки језик
Марковић Драгица 05.10.   16:00-17:30
Руски језик
Протић Верица 05.10.   13:30-15:00
Француски језик
Петровић Славица 06.10.   18:00-19:30
Биологија; Екологија и заштита животне средине
Карађиновић Драгана 06.10.   14:00-15:30
Танацковић Александра 06.10.   16:00-17:30
Физика
Домазет Снежана 05.10.   13:30-15:00
Илић Сузана 10.10.   16:00-17:30
Хемија
Јовановић Љиљана 10.10.   15:30-17:00
Мартиновић Ервехеја 05.10.   14:00-15:30
Ликовна култура
Маришан Дејана 06.10.   16:00-17:30
Музичка уметност
Атанасов Мирослав 05.10.   14:00-15:30
Историја
Јосимов Весна 10.10.   18:00-19:30
Илић Ратко 09.10.   18:00-19:30
Физичко васпитање
Савић Владимир 06.10.   18:00-19:30
Ћирак Слободан 09.10.   18:00-19:30
Географија
Алајица Данијела 09.10.   16:00-17:30
Ђукић Љубица 11.10.   13:30-15:00
Социологија; Устав и права грађана
Кантар Оливера 06.10.   18:00-19:30
Филозофија
Алишић Жељка 05.10.   13:30-15:00
Психологија
Мазалица Ђокић Наташа 05.10.   13:30-15:00
Живановић Марија 06.10.   14:00-15:30
Грађанско васпитање
Живановић Марија 06.10.     14:00-15:30
Верска настава
Берић Ненад 05.10.   16:00-17:30
Крстић Душан 11.10.   15:00-16:30
Група машинских предмета (Техничко цртање; Механика; Машински елементи)
Ђурнић Љиљана 09.10.   15:00-16:30
Михић Милан 06.10.   17:00-18:30
Група машинских предмета (Мотори и моторна возила; Технологија материјала; Основи машинства)
Панић Драган 06.10.   18:00-19:30
Станковић Соња 10.10.   16:30-18:00
Група електротехничких предмета и информатика (Средства осигурања и везе; Основи електротехнике; Рачунарство и информатика; информац. системи желе.)
Кешељ Татјана 10.10.   14:00-15:30
Грујић Миломир 09.10.   18:00-19:30
Група електротехничких предмета и информатика (Електрични уређаји; Електрична опрема на вученим возилима; Електрични и електронски уређаји Изборна технологија рада – електровуча)
Ацкета Предраг 06.10.   17:00-18:30
Група економских предмета
Раушевић Светлана 05.10.   13:30-15:00
Судар Вера 05.10.   18:00-19:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Деспотовић Зоран 06.10.   16:00-17:30
Еремић Злата 11.10.   14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – друмски смер (Стручни предмети и практична настава)
Пејаков Бркић Гордана 05.10.   14:30-17:00
Станковић Саша 11.10.   17:30-19:00
Група саобраћајних предмета – железнички смер
Јовановић Слободан 05.10.   16:00-17:30 09.10.   14:00-15:30
Практична настава – железнички смер
Михајловић Бранка 10.10.   17:00-18:30
Сомборски Жика 11.10.   15:00-16:30
Група машинских предмета – железнички смер
Филиповић Драгиша 10.10.   13:30-15:00 11.10.   17:00-18:30
Шолак Зорица 05.10.   13:00-14:30 06.10.   13:30-15:00
Група саобраћајних предмета – ПТТ смер
Ђурашиновић Драган 05.10.   18:00-19:30
Унтербергер Марија 10.10.   14:00-15:30
Група саобраћајних предмета – наутички смер
Томановић Предраг 06.10. 18:00-19:30
Мак Маријан 05.10. 17:00-18:30