КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

Четвртак 31ај 2018.завршетак наставе за завршне разреде
Понедељак 04. јун 2018.  – у 1800  – Одељењска већа завршних разреда
Понедељак 04. јун 2018.у 1930  – седница Наставничког већа
Уторак 05. јун 2018. – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду
Уторак 05. јун 2018.прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 07. јун 2018.900 – 1000 подела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда
Петак 08. јун 2018. пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 1100 – 1500

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

  • Извод из матичне књиге рођених.
  • сведочанства о свим завршеним разредима средње школе,
  • практични завршни рад у 2 примерка и  
  • пријаву за полагање испита
Петак 08. јун 2018. 800 – 1100  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике
Понедељак 11. – петак 15. јуна 2018.полагање матурског и завршног испита по посебном распореду
Понедељак 12. јун 2018. – у 800 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Субота 16. јун 2018.у 800  – писмени испит из Српског језика (матура)
Субота 16. јун 2018.  –  ИСПИТНИ РОК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
Понедељак 18. јун 2018.у 13:00  – седница Испитног одбора, 1315 Наставничко веће
Уторак 19. јун 2018. 15;00-1900 -прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20.јун 2018.-8:00-12:00– прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20. јун 2018.1900 2000  – подела диплома
Четвртак  21.- петак 22. јун 2018. – поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 21. јун 2018.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ
Петак 22. јун 2018.  – у 900  – седнице Одељењских већа
Петак 22(после 13:00). Уторак 26. Среда 27 јун 2018.  – полагање разредних испита
Среда 27. јун 2018.у 1000  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Среда 27. јун  2018.11:00 – прегледање дневника и матичних књига
Четвртак  28. јун 2018. – подела сведочанстава и ђачких књижица и упис ученика после 8:00 часова
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕД
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 14.08. – 17.08.2018. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 17. август 2018. 8001200 пријава поправних, разредних испита  код референта за уч. питања.
Понедељак 20. август 2018– у 900седница Наставничког већа.
Понедељак 20. четвртак 23. август 2018. – полагање разредних испита по посебном распореду
Понедељак  20. август 2018. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак 20. август 2018.у 900  – Математика (писмени испит)
Уторак 21. август 2018.у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 22. август 2018.у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 23. август 2018.у 800 страни језик –усмени
 Четвртак 23. август 2018. –у у 1100 пријава матурских и завршних испита
Петак 24. 27.28.август 2018. – 900полагање Матурских и завршних испита по посебном распореду
Среда 29.08.2018.год.-Седница испитног одбора 8:00; Наставничко веће 8:15
Четвртак 30. август 2018. – 0800 0900подела ђачких књижица и сведочанстава
Петак 31. август 2018.– од 1000  – подела диплома ученицима завршних разреда

Календар рада у току распуста од 22.06. до 30.08.2016.

Среда 22. – петак 24. јун 2016. – полагање разредних испита
Петак 24. јун 2016.  – у 800  – седнице Одељењских већа
Петак 24. јун 2016. – у 1200  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Понедељак 27. јун – уторак 28. јун 2016. – прегледање дневника и матичних књига
Среда  29. јун 2016– подела сведочанстава и ђачких књижица од 8:00
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕДУ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 15.08. – 19.08.2016. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 19. август 2016. – 700 – 1500 пријава поправних, разредних испита код референта за уч. питања.
Петак 19.август – субота 20. август 2016. – у 800  – Ванредни испити
Понедељак 22. август 2016.  – у 800 седница Наставничког већа.
Понедељак 22. – четвртак 25. август 2016. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак  22. август 2016. – полагање разредних испита по посебном распореду
Понедељак 22. август 2016. – у 1000  – Математика (писмени испит)
Понедељак 22. август 2016. – 0800 – 1000 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)
Уторак 23. август. 2016. – 1100 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Уторак 23. август 2016. – у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 24. август 2016. – у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 25. август 2016. – у 800 страни језик -усмени
Четвртак 25. август 2016. – у 800 писмени испит из српског језика и књижевности (матура)
Среда 24.август – четвртак 25. август 2016. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду
Петак 26. август 2016. – 1200 седнице Одељењских и Наставничког већа
Петак 26. август 2016. –  1400 прегледање матичних књига и дневника
Петак 26. август 2016. – у 800 седница Испитног одбора
                                        – у 815  – седница Наставничког већа
Понедељак 29. август 2016. – 0800 – 0900 подела ђачких књижица и сведочанстава
Уторак 30. август 2016.- од 1200  – подела диплома ученицима завршних разреда