РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА – АВГУСТ 2018

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА – АВГУСТ 2018

РАЗРЕД-ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТДС32

ЈЕЛЕНА М.

1.МАРИЈА ШЉИВАР ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

16.08.02018. У 8:00

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

   

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018 у 8:30

1.НИКОЛИЋ

2.ДЕСПОТОВИЋ

 

   

 

ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

ТВ11-ТАЊА КЕШЕЉ 1.ЛУКА ЛУКИЋ

 

 

1.ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

17.08.2018. У 8:00

 

1.ФИЛИПОВИЋ

2.МИХИЋ

 

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.БРАНИСЛАВ КУЛИК

 

 

1.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

1.ЉУБО ИВИЋ

2.РОГАН

В32-ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ 1.СРЕЋКО ШТРБАЦ

 

 

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

НТ31-МАК МАРИЈАН 1.МИЛАН ВУЧЕНИЋ 1.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

15.08.2018 У 8:00

1.СЛАВИЦИ ПЕТРОВИЦ

2.ЛИВИА ПАВЛОВИЋ

    1.ПЛОВИДБЕНИ ПРОПИСИ

15.08.2018.У 9:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ТЕОРИЈА БРОДА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018.У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

    1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

  2.БРАТИЋ АЛЕКСАНДАР 1.РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

16.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

 

 

3.ЛИКА ШЕГРТ 1.ПРАКТИЧНА НАСТАВА

17.08.2018. У 8:00

МАК МАРИЈАН

ПЕЂА ТОМАНОВИЋ

В-33 ДРАГИША ФИЛИПОВИЋ 1.ЈОВАН РАДОВ  

1.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

17.08.2018 У  10:00

1.ОЛИВЕРА КАНТАР

2.СВЕТЛАНА НОВАК

ТДС31-ЉИЉА ГОЛУБОВИЋ 1.ДУШАН ИВКОВИЋ ТЕРЕТИ

17.08.2018. У 9:00

ИНТЕГРАЛНИ

16.08.2018. У 8:30

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

16.08.2018. У 8:30

1.САША СТАНКОВИЋ

 

2. НИКОЛИЋ

3.ДЕСПОТОВИЋ

ТДС-45 ВЕСНА МАРТИНОВИЋ 1.МИА ТУРУДИЈА 1.ФИЛОЗОФИЈА

13.08-2018. У 8:00

2.МАТЕМАТИКА

17.08.2018.У 8:00

3.МОТОРИ

13.08.2018 У 8:30

4.ОРГАНИЗАЦИЈА

14.08.2018. У 8:00

5.РЕГУЛИСАЊЕ

14.08.2018. У 8:30

6.ГАРАЖЕ

15.08.2018. У  10:00

1.ЖЕЉКА АЛИШИЋ

2.ОЛИВЕРА КАНТАР

3.ЉУБО ИВИЋ

4.ДАНКА МАТИЋ

5.СОЊА СТАНКОВИЋ

6.ГОРДАНА ПЕЈАКОВ

7.ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

8.НЕНАД БАСТА

 

 

КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР РАДА ОД 31.05. ДО 31.08. 2018. ГОДИНЕ

Четвртак 31ај 2018.завршетак наставе за завршне разреде
Понедељак 04. јун 2018.  – у 1800  – Одељењска већа завршних разреда
Понедељак 04. јун 2018.у 1930  – седница Наставничког већа
Уторак 05. јун 2018. – полагање разредних испита завршних разреда по посебном  распореду
Уторак 05. јун 2018.прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 07. јун 2018.900 – 1000 подела сведочанстава и ђачких књижица завршних разреда
Петак 08. јун 2018. пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике) – 1100 – 1500

Приликом пријављивања  завршног испита  приложити следеће:

  • Извод из матичне књиге рођених.
  • сведочанства о свим завршеним разредима средње школе,
  • практични завршни рад у 2 примерка и  
  • пријаву за полагање испита
Петак 08. јун 2018. 800 – 1100  – пријаве поправног испита за ученике завршних разреда код референта за ученике
Понедељак 11. – петак 15. јуна 2018.полагање матурског и завршног испита по посебном распореду
Понедељак 12. јун 2018. – у 800 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Субота 16. јун 2018.у 800  – писмени испит из Српског језика (матура)
Субота 16. јун 2018.  –  ИСПИТНИ РОК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
Понедељак 18. јун 2018.у 13:00  – седница Испитног одбора, 1315 Наставничко веће
Уторак 19. јун 2018. 15;00-1900 -прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20.јун 2018.-8:00-12:00– прегледање дневника и матичних књига одељења завршних разреда по посебном распореду
Среда 20. јун 2018.1900 2000  – подела диплома
Четвртак  21.- петак 22. јун 2018. – поправни испити за ученике завршних разреда по посебном распореду
Четвртак 21. јун 2018.ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ
Петак 22. јун 2018.  – у 900  – седнице Одељењских већа
Петак 22(после 13:00). Уторак 26. Среда 27 јун 2018.  – полагање разредних испита
Среда 27. јун 2018.у 1000  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Среда 27. јун  2018.11:00 – прегледање дневника и матичних књига
Четвртак  28. јун 2018. – подела сведочанстава и ђачких књижица и упис ученика после 8:00 часова
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕД
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 14.08. – 17.08.2018. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 17. август 2018. 8001200 пријава поправних, разредних испита  код референта за уч. питања.
Понедељак 20. август 2018– у 900седница Наставничког већа.
Понедељак 13. понедељак 20. август 2018. – полагање разредних испита по посебном распореду – распоред погледајте >>ОВДЕ<<
Понедељак  20. август 2018. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак 20. август 2018.у 900  – Математика (писмени испит)
Уторак 21. август 2018.у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 22. август 2018.у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 23. август 2018.у 800 страни језик –усмени
 Четвртак 23. август 2018. –у у 1100 пријава матурских и завршних испита
Петак 24. 27.28.август 2018. – 900полагање Матурских и завршних испита по посебном распореду
Среда 29.08.2018.год.-Седница испитног одбора 8:00; Наставничко веће 8:15
Четвртак 30. август 2018. – 0800 0900подела ђачких књижица и сведочанстава
Петак 31. август 2018.– од 1000  – подела диплома ученицима завршних разреда

 

Календар рада у току распуста од 22.06. до 30.08.2016.

Среда 22. – петак 24. јун 2016. – полагање разредних испита
Петак 24. јун 2016.  – у 800  – седнице Одељењских већа
Петак 24. јун 2016. – у 1200  – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Понедељак 27. јун – уторак 28. јун 2016. – прегледање дневника и матичних књига
Среда  29. јун 2016– подела сведочанстава и ђачких књижица од 8:00
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ПО ПОСЕБНОМ РАСПОПОРЕДУ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ОД 15.08. – 19.08.2016. ГОДИНЕ ПО ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ.
Петак 19. август 2016. – 700 – 1500 пријава поправних, разредних испита код референта за уч. питања.
Петак 19.август – субота 20. август 2016. – у 800  – Ванредни испити
Понедељак 22. август 2016.  – у 800 седница Наставничког већа.
Понедељак 22. – четвртак 25. август 2016. – полагање поправних испита по посебном распореду
Понедељак  22. август 2016. – полагање разредних испита по посебном распореду
Понедељак 22. август 2016. – у 1000  – Математика (писмени испит)
Понедељак 22. август 2016. – 0800 – 1000 пријава завршних и матурских испита (комплетну документацију ученици предају код референта за ученике)
Уторак 23. август. 2016. – 1100 полагање познавање саобраћајних прописа за образовни профил возач моторних возила
Уторак 23. август 2016. – у 900  – Српски језик (писмени испит)
Среда 24. август 2016. – у 900  – Страни језик (писмени испит)
Четвртак 25. август 2016. – у 800 страни језик -усмени
Четвртак 25. август 2016. – у 800 писмени испит из српског језика и књижевности (матура)
Среда 24.август – четвртак 25. август 2016. – полагање завршног и матурског испита по посебном распореду
Петак 26. август 2016. – 1200 седнице Одељењских и Наставничког већа
Петак 26. август 2016. –  1400 прегледање матичних књига и дневника
Петак 26. август 2016. – у 800 седница Испитног одбора
                                        – у 815  – седница Наставничког већа
Понедељак 29. август 2016. – 0800 – 0900 подела ђачких књижица и сведочанстава
Уторак 30. август 2016.- од 1200  – подела диплома ученицима завршних разреда